Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skal bydelsstyrene jobbe med budsjett for 2009?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skal bydelsstyrene jobbe med budsjett for 2009?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skal bydelsstyrene jobbe med budsjett for 2009?

2 Hva inneholder budsjettet og hvordan er budsjettet strukturert? (1) Årsbudsjett for 2009 (drifts- og investeringsdel) Økonomiplan 2009-2012 (drifts- og investeringsdel)

3 Hva inneholder budsjettet og hvordan er budsjettet strukturert? (2) Budsjettet er strukturert etter 21 tjenesteområder Driftsbudsjett: løpende driftkostnader; driftsbudsjett vedtas på tjenesteområdenivå; byrådet fordeler rammebudsjett for tjenesteområdene til resultatenhetene etter at bystyret ha fattet vedtak om budsjett Investeringsbudsjett: inneholder alle kommunale investeringer; aggregerte investeringsbudsjett for alle tjenesteområde; Bystyret vedtar budsjettet på prosjektnivå

4 Bystyret og Forretningsutvalget har vedtatt rammene for budsjettarbeidet B-sak 173-08: Opplegg for behandling av årsbudsjett for 2009 og økonomiplan for 2009-2012 i bystyrets organer FORRET-sak 202-08: Bydelsstyrenes arbeid med budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 FORRET-sak 215-08: Årsbudsjett for 2009 og økonomiplan fro 2009-2012; fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

5 Hvilke deler av budsjett skal bydelsstyrene jobbe med? Fokus på :områder med beslutningsmyndighet (tilskuddsmidler innen kulturområde) og investeringsbudsjett eget driftsbudsjett driftsbudsjett: ”Saker med stor relevans for den enkelte bydelen”; avgrenset til nye og utvidete tiltak eller tjenester i bydelen

6 Aktuelle tjenesteområder Tjenesteområde 10 – Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, friluftsliv og landbruk Tjenesteområde 8 – Samferdsel Tjenesteområde 2 – Barneverntjenester Tjenesteområde 1a – Barnehage Tjenesteområde 1b – Skole Tjenesteområde 13 – Idrett Tjenesteområde 12 – Kultur Tjenesteområde 5 - Helsetjenester Tjenesteområde 4 - Sosialtjenester

7 Informasjonsinnhenting og spørsmål Innføring for bydelsstyreledere på bystyresamling 18. september Fellessamling 24. september Mulighet til å oversende skriftlige spørsmål av budsjett-teknisk karakter til Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling (spørsmål sendes Bystyrets kontor som videresender dem til ansvarlig kontaktperson på byrådssiden)

8 Deputasjoner og innkalling av virksomheter Det er ikke lagt opp til innkalling av virksomheter eller egne deputasjonsmøter bydelsstyrene i år Ønsker om deputasjoner kan likevel ikke avvises Ny vurdering for arbeidet med budsjett i 2009

9 Hvordan skal bydelsstyrene behandle budsjettet? Bydelsstyrene behandler budsjettet komitevis Bydelsstyrene behandler fem saker, en til hver fagkomite Generelle uttalelser sorteres enten mot fagkomite eller komite for finans avhengig av innhold

10 Utforming av uttalelser(1) Ingen absolutte krav til hvordan uttalelse skal utformes Uttalelser bør være i form av målforslag i tekstform eller konkret tallforslag

11 Utforming av uttalelser (2) Uttalelser som referer til driftbudsjett må være knyttet til et tjenesteområde Uttalelser rettet mot investeringsbudsjett må være knyttet til et investeringsprosjekt eller et tjenesteområder dersom forslag inneholder et nytt prosjekt Generelle uttalelse kan gis, men må står for seg selv

12 Behandling av uttalelsene i bystyrekomiteene Bydelsstyrenes uttalelser oversendes ansvarlig fagkomite Hvert bydelsstyre behandler en sak til hver fagkomite; Uttalelsene struktureres etter flertalls- og mindretallsuttalelser. Fagkomitene voterer aktiv over uttalelser som har fått flertall i bydelsstyrene. Fagkomiteene sluttbehandler bydelsstyrenes uttalelser Uttalelser som ikke ha fått støtte og er innarbeidet i fagkomiteens forslag behandles ikke i finanskomiteen

13 Tidsplan for budsjettarbeidet DatoAktivitet 15. septemberByrådet legger fram forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. 18. septemberBystyresamling hvor budsjettprosess og budsjettopplegg presenteres og diskuteres - Bydelsstyrelederne deltar 24. septemberFolkevalgtopplæring bydelsstyrene: Tema: arbeidet med budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Perioden 15. september - 3. november Bydelsstyrerepresentantene kan stille spørsmål av budsjett-teknisk karakter 7., 8. og 9. oktoberBydelsstyrene har en første gjennomgang av budsjett og økonomiplan 4. og 5. novemberBydelsstyrene avgir uttalelser til forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. 18. - 20. novemberFagkomiteene behandler mål- og tallforslag samt uttalelser fra bydelsstyrene, og avgir innstillinger til komité for finans. 3. og 10. desemberKomité for finans behandler budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 og innstiller til bystyret 15. desemberBystyret vedtar budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012


Laste ned ppt "Hvordan skal bydelsstyrene jobbe med budsjett for 2009?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google