Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om rundskriv F Forvaltning av statlig eierskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om rundskriv F Forvaltning av statlig eierskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om rundskriv F-20-07 Forvaltning av statlig eierskap
Avdelingsdirektør Lars Vasbotten

2 Rundskriv F-20-07 Hva er nytt? Noen nye begreper
Følger strukturen i hovedinnstruksen om økonomiforvaltningen i sektoren Tydeliggjør krav og ansvar (samarbeid, organisering og eierskap) Institusjonenes oppfølging Riksrevisjonens kontroll - statsrådsansvaret

3 Styrets ansvar Styret er det øverste organet ved institusjonen
Alle beslutninger som treffes av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar Ansvar for at samarbeid og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er i tråd med strategiene Skal fastsette egne retningslinjer for BOA og forvaltning av eierskap Beslutningsmyndighet kan ikke delegeres Synliggjøring av formålet med eierskapet

4 Krav til samarbeid Skal være av faglig interesse
Institusjonens fagmiljøer skal involveres Skal ikke svekke faglig uavhengighet Forsvarlig økonomisk forvaltning Forbud mot kryssubsidiering Skriftlig avtale (økonomi, personal m.v.)

5 Organisering av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
Aktivitet finansiert over grunnbevilgningen skal alltid organiseres internt Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet kan organiseres eksternt dersom det gir bedre faglig utbytte eller vern av faglig uavhengighet Ekstern organisering og samarbeid med andre aktører

6 Erverv og forvaltning av aksjer
Kjøp av aksjer forutsetter fullmakt, jf. St.prp. nr. 1 og tildelingsbrevet Alt eierskap skal være av faglig interesse Institusjonene kan søke departementet om å opprette infrastrukturselskap av faglig interesse

7 Departementets retningslinjer for forvaltningen av statens eierinteresser
Supplement til lov og Regjeringens eierskapspolitikk Rollefordeling mellom eier, styre og selskap Eierstyring gjennom generalforsamling Styrings- og kontrollmyndighet Krav til aktiv deltagelse – uansett størrelse på eierskapet

8 Når flere statlige institusjoner er eiere, skal det avtales hvem som skal utøve eierskapet
Departementet forholder seg til én institusjon De statlige eierne kan avtale avklaring av stemmegivning i forkant Krav til vurdering av resultater, drift og økonomi Krav til vurdering av samfunnsansvar og sektorpolitiske mål Valg av styre Kompetanse, kapasitet, mangfold Kjønnsbalanse og habilitet

9 Rapportering Bidrar til å gi eierinstitusjon og departementet kontroll
Departementet skal umiddelbart orienteres om nye erverv og selskapets aktiviteter av viktighet Statsrådens beretning til Riksrevisjonen om forvaltning av eierskapet i selskaper under statlig kontroll Innspill fra institusjonene Vurderinger av eierskapet og målsettinger Selskapsdatabasen, jf. tildelingsbrevet


Laste ned ppt "Seminar om rundskriv F Forvaltning av statlig eierskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google