Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk påvirkningsarbeid i Mental Helse Lysark til studieplan Sosialpolitisk påvirkningsarbeid – Mental Helse Studieplannummer 37-725.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk påvirkningsarbeid i Mental Helse Lysark til studieplan Sosialpolitisk påvirkningsarbeid – Mental Helse Studieplannummer 37-725."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk påvirkningsarbeid i Mental Helse Lysark til studieplan Sosialpolitisk påvirkningsarbeid – Mental Helse Studieplannummer 37-725

2 Politikk og forvaltning, to sider av samme sak?

3 Tre politiske nivåer i Norge: Storting (Lovgivende myndighet) Regjering (Utøvende myndighet) Fylkesting Kommu nestyret

4 Tre forvaltningsnivåer i Norge: Fylkeskommunens forvaltning (For eksempel Fylkes NAV, Videregående opplæring, samferdsel, folkehelse, tannhelse) Kommunens forvaltning (For eksempel lokalt NAV-kontor, helse- og omsorgstjenester, barnehager) Statsforvaltning (Departementer og direktorater)

5 Politisk organisasjonskart - kommune En tenkt kommune Ordfører Bystyre / kommunestyre Hovedutvalg Helse og sosial Hovedutvalg Administrasjon Hovedutvalg Teknikk og miljø Arbeidsmiljø- utvalg Hovedutvalg Oppvekst-kultur Hovedutvalg Idrett og næring Formannskap

6 Administrativt organisasjonskart - kommune En tenkt kommune Rådmann Kultur og næringTeknisk etat Sentral- administrasjonen Helse- og sosial Barnevern Psykisk helse- arbeid Miljøvern og plan- legging Adm. Rådmanns -kontor Bolig og eiendom Byggsak Bygg og vedlike- hold Arealplan- legging Brannvern Museum og kulturvern Idrett Landbruk og næring Bibliotek og kultur Sosiale tjenester Adm. Formann- skap Økonomi og personal Pleie og Omsorg Økonom- avdeligng Skole- helse Rehab- ilitering

7 Tre politiske nivåer i Mental Helse: Fylkeslag Årsmøte Fylkesstyre Lokallag Årsmøte Lokallagsstyre Sentralstyret (Velges av landsmøtet) Landsstyret (Fylkesledere + sentralstyret) Landsmøtet (Avholdes hver 3. år) Medlemmer

8 Administrasjonen i Mental Helse: Generalsekretær SekretærPolitisk rådgiver Hjelpe- telefonen Informasjons- leder ØkonomilederAss. Gen. Reg.sekr. Kamerat- støtte Sidetmed ord.no Verdens- dagen Sinn og Samfunn Medlems- register Personal / IT Økonomi Helse og rehab. Arbeidslivs- telefonen


Laste ned ppt "Politisk påvirkningsarbeid i Mental Helse Lysark til studieplan Sosialpolitisk påvirkningsarbeid – Mental Helse Studieplannummer 37-725."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google