Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk påvirkningsarbeid i Mental Helse Lysark til studieplan Sosialpolitisk påvirkningsarbeid – Mental Helse Studieplannummer 37-725.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk påvirkningsarbeid i Mental Helse Lysark til studieplan Sosialpolitisk påvirkningsarbeid – Mental Helse Studieplannummer 37-725."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk påvirkningsarbeid i Mental Helse Lysark til studieplan Sosialpolitisk påvirkningsarbeid – Mental Helse Studieplannummer

2 Politikk og forvaltning, to sider av samme sak?

3 Tre politiske nivåer i Norge:
Storting (Lovgivende myndighet) Regjering (Utøvende myndighet) Fylkesting Fylkesting Fylkesting Fylkesting Kommunestyret Kommunestyret Kommunestyret Kommunestyret Kommunestyret Kommunestyret Kommunestyret Kommunestyret

4 Tre forvaltningsnivåer i Norge:
Statsforvaltning (Departementer og direktorater) Fylkeskommunens forvaltning (For eksempel Fylkes NAV, Videregående opplæring, samferdsel, folkehelse, tannhelse) Kommunens forvaltning (For eksempel lokalt NAV-kontor, helse- og omsorgstjenester, barnehager)

5 Politisk organisasjonskart - kommune
En tenkt kommune Ordfører Bystyre / kommunestyre Formannskap Hovedutvalg Helse og sosial Administrasjon Teknikk og miljø Arbeidsmiljø- utvalg Oppvekst-kultur Idrett og næring

6 Administrativt organisasjonskart - kommune
En tenkt kommune Rådmann Helse- og sosial Sentral- administrasjonen Teknisk etat Kultur og næring Barnevern Skole- helse Adm. Rådmanns -kontor Bolig og eiendom Arealplan- legging Brannvern Idrett Bibliotek og kultur Psykisk helse- arbeid Sosiale tjenester Adm. Formann- skap Miljøvern og plan- legging Bygg og vedlike- hold Byggsak Museum og kulturvern Landbruk og næring Rehab- ilitering Pleie og Omsorg Økonom- avdeligng Økonomi og personal

7 Tre politiske nivåer i Mental Helse:
Fylkeslag Årsmøte Fylkesstyre Lokallag Lokallagsstyre Sentralstyret (Velges av landsmøtet) Landsstyret (Fylkesledere + sentralstyret) Landsmøtet (Avholdes hver 3. år) Medlemmer

8 Administrasjonen i Mental Helse:
Generalsekretær Politisk rådgiver Sekretær Hjelpe-telefonen Informasjons-leder Økonomileder Ass. Gen. Sinn og Samfunn Økonomi Sidetmed ord.no Reg.sekr. Verdens-dagen Personal / IT Kamerat-støtte Medlems-register Arbeidslivs-telefonen Helse og rehab.


Laste ned ppt "Politisk påvirkningsarbeid i Mental Helse Lysark til studieplan Sosialpolitisk påvirkningsarbeid – Mental Helse Studieplannummer 37-725."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google