Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De politiske partiene i Norge  Kjenne til de viktigste politiske partiene  Kjenne til de grunnleggende forskjellene på høyre- og venstresiden i norsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De politiske partiene i Norge  Kjenne til de viktigste politiske partiene  Kjenne til de grunnleggende forskjellene på høyre- og venstresiden i norsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 De politiske partiene i Norge  Kjenne til de viktigste politiske partiene  Kjenne til de grunnleggende forskjellene på høyre- og venstresiden i norsk politikk, og hvordan sentrumspartiene plasserer seg i midten av disse fløyene  Kjenne til maktfordelingen mellom storting og regjering  Vite forskjellen på en flertalls- og en mindretallsregjering  Vite om hvordan en regjering arbeider

2 Hvilke politiske partier finner du på stortinget?  Arbeiderpartiet (AP)  Kristelig folkeparti (Krf)  Høyre (H)  Fremskrittspartiet (Frp)  Venstre (V)  Senterpartiet (Sp)  Sosialistisk venstreparti (SV)

3 Logoer

4 Logoer

5 Høyre – venstre – sentrum  Høyre og venstrebegrepet i politikken stammer fra fransk politikk hvor de konservative satt til høyre i nasjonalforsamlingen, og de radikale til venstre  Radikal = å ville endre noe  Konservativ = å ville bevare noe

6 Høyre – venstre – sentrum  Sentrum er ofte benyttet som betegnelse på politikk midt i mellom høyre- og venstresiden I Norge Høyre : Frp og Høyre Sentrum:Sp, Krf og Venstre Venstre:AP og SV

7 Høyre – venstre Venstre- siden  Stor felles pengesekk  Politikerne skal ha mye kontroll over pengene  Hvert menneske skal gi mye penger til det offentlige Høyre- siden  Mindre felles pengesekk  Politikerne skal ha mindre kontroll over pengene  Hvert menneske skal gi mindre til staten

8 Maktfordelingsprinsippet Stortinget: Den lovgivende og bevilgende makt Regjeringen: Den utøvende makt Domstolene: Den dømmende makt

9 Statsministeren  Under valgkampen kan partiene ha en statsministerkandidat  Når valgresultatet er kjent, spør kongen den kandidaten som har mest støtte i stortingen om å danne en regjering  Statsministeren setter så sammen sin regjering av de han mener passer best til oppgaven

10 Mindretalls- eller flertallsregjering  Det kan være ett eller flere partier som går sammen om å danne en regjering  Om partiene har flertall i stortinget, kalles dette for en flertallsregjering  Om partiene har mindretall i stortinget, kalles det for en mindretallsregjering

11 Regjeringens arbeid  Medlemmer av en regjering kalles for statsråder (el. ministre)  En statsråd leder et departement  kontorer som blant annet hjelper statsråden med å forberede saker til stortinget  Oppgave: Finn ut hvor mange departement vi har i dag (www. regjeringen.no). Lær deg navnet på minst fem av departementene. Hvilke departement tror du har ansvaret for skolene?

12 Stortingets arbeid  Tar avgjørelser i store viktige saker  Lager lover  Vedtar statsbudsjett  Kontrollerer regjeringens arbeid

13 Regjeringens arbeid  Sørger for å gjennomføre det stortinget har bestemt  Tar avgjørelser alene i mange saker  Forbereder saker for stortinget  De partiene som har regjeringsmakt har størst sjanse for å gjennomføre sine saker. Hvorfor det?

14 Viktige begreper  Regjering  Statsråd  Departement  Statsministerkandid at  Statsminister  Stortingsvalg  Mindretallsregjering  Flertallsregjering  Statsbudsjett  Utøvende makt  Bevilgende makt  Lovgivende makt


Laste ned ppt "De politiske partiene i Norge  Kjenne til de viktigste politiske partiene  Kjenne til de grunnleggende forskjellene på høyre- og venstresiden i norsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google