Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30.01.20081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 3 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 3.2, 3.1, 3.3 Foreleser: Finn R. Førsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30.01.20081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 3 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 3.2, 3.1, 3.3 Foreleser: Finn R. Førsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 3 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 3.2, 3.1, 3.3 Foreleser: Finn R. Førsund

2 Modell for utforming av miljøpolitikk Forenkling av modellen med de 3 trinn –Forurensning i økonomisk forstand regnes om til miljøskade i kroner –Miljøskade i enheter som velferdsfunksjonen måles i –Marginal skade i kroner

3 Rensekostnader Innføring av rensekostnadsfunksjon Forutsetning –Produksjonen er gitt, dvs. S er gitt

4 Optimalt forurensningsnivå Det samfunnsøkonomiske beslutningsproblem for gitt produksjon Innsetting

5 Optimalt forurensningsnivå, forts. Nødvendig 1. ordensbetingelse –Marginal rensekostnad lik marginal skade Tilstrekkelig 2. ordensbetingelse for minimum Hjørneløsninger –U=0: –U=S:

6 Trenger vi miljøpolitikk? Anta to aktører (bedrifter), den ene slipper ut spillprodukter og den andre blir påført skade ved utslippet Utslipperen har en rensekostnadsfunksjon Skaden ved utslipp beskrives ved en skadefunksjon

7 Coase - teoremet To aktører som beskrevet foran vil ved forhandlinger finne fram til optimalt nivå for utslipp. Hvem som har eiendomsretten til miljøet har ingen betydning for utslippsløsningen Forutsetninger –Ingen transaksjonskostnader –Full informasjon om rensenskostnadsfunksjonen og skadefunksjonen –Eiendomsretten til miljøet veldefinert


Laste ned ppt "30.01.20081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 3 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 3.2, 3.1, 3.3 Foreleser: Finn R. Førsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google