Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 91 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 8 Kapittel 2.5-3.1 Bævre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Førsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 91 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 8 Kapittel 2.5-3.1 Bævre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Førsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 91 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 8 Kapittel 2.5-3.1 Bævre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Førsund

2 Forelesning 92 Egenskaper ved betingete faktor- etterspørselsfunksjoner Euler: –første-deriverte av homogene funksjoner er homogene av en grad mindre enn funksjonen, osv. Vi har vist før at kostnadsfunksjonen er homogen av grad 1 i faktorpriser –Da vil den deriverte være homogen av grad 0 og den andre-deriverte homogen av grad (-1)

3 Forelesning 93 t-dobling av faktorprisene gir ingen endring i faktoretterspørselen Bruk av Shephard’s lemma –Faktorfunksjonene homogene av grad 0 I faktorprisene

4 Forelesning 94 Virkning på etterspørsel av en endring i faktorpris Bruker Shephard’s lemma Fortegn bestemt av at kostnadsfunksjonen er konkav i faktorprisene Streng ulikhet gjelder når det er substitusjonsmulighet –Likhet hvis f.eks Leontief produktfunksjon medfaste inputkoeffisienter

5 Forelesning 95 Virkninger av etterspørsel etter L av en endring i prisen q –Hvordan bestemme fortegnet –Derivere mhp t på begge sider av

6 Forelesning 96 Dette gir –Siste linje følger av at de andrederiverte er homogen av grad (-1), og h.s. uavhengig av t

7 Forelesning 97 Kostnadsfunksjonen ved konstant skalautbytte Førsteordensbetingelser fra kostnadsminimering Eliminering av Lagrangeparameteren Substitumalen må bli en faktorstråle fordi MTSB er homogen av grad 0

8 Forelesning 98 Spørsmål når produktmengden økes –Hvordan skal faktorene økes –Faktorene må økes proporsjonalt for at vi fremdeles skal ha kostnadsminimum Løsning for Lagrangeparameteren Setter inn for faktorprisene i kostnadsutlegget og bruker passuslikningen

9 Forelesning 99 Vi har da –Kostnadsfunksjonen kan dekomponeres multiplikativt i et ledd som er en funksjon av faktorprisene og et ledd som er produktmengden –Gjennomsnittskostnad

10 Forelesning 910 Faktoretterspørselsfunksjonene Shephard’s lemma gir –Vi får samme type multiplikative dekomponering som for kostnadsfunksjonen

11 Forelesning 911 Profittmaksimering og pari passu –Hvis p < c(w,q) legges bedriften ned –Hvis p > c(w,q) får vi ingen entydig løsning for Y –Vi må kreve p = c(w,q) –Y bestemmes på annen måte

12 Forelesning 912 Likevekt i en liten åpen økonomi Et land med –to sektorer og to faktorer –prisene på produktene gitt på verdensmarkedet, –pari passu produktfunksjoner –Kostnadsfunksjonene multiplikativ dekomponerbare Likevektsbetingelser i produktmarkedene Fordeling av de gitte faktormengder

13 Forelesning 913 Innsetting av de betingete etterspørselsfunksjoner i faktorfordelingen Videre innsetting ved bruk av Shephard’s lemma for å eliminere L 1,L 2,K 1, K 2 og sitte igjen med Y 1, Y 2 som endogene variable

14 Forelesning 914 Vi har nå et system med 4 likninger i 4 endogene variable w,q, Y 1, Y 2 og de 4 eksogene variable p 1,p 2, L, K De to betingelsene pris lik grensekostnad er to likninger i de to endogene variable w og q, og de to eksogene p 1,p 2 –Løser dette subsettet for de endogene faktorpriser som funksjoner av de eksogene produktpriser

15 Forelesning 915 Setter inn løsningene for faktorprisene i de to likninger for fordeling av faktorer Dette er to likninger i de to endogene Y 1, Y 2 og de eksogene p 1,p 2, L, K →


Laste ned ppt "Forelesning 91 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 8 Kapittel 2.5-3.1 Bævre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Førsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google