Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan få helsearbeidere til å teste seg mhp blodsmittevirus?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan få helsearbeidere til å teste seg mhp blodsmittevirus?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan få helsearbeidere til å teste seg mhp blodsmittevirus?

2 Infection Control and Hospital Epidemiology, sept
Infection Control and Hospital Epidemiology, sept. 2000, fransk undersøkelse ”Occupational exposure to blood: search for relation between personality and behavior” (OEB) 964 sykepleiere og sykepleierstudenter deltok. Anonym spørreundersøkelse i to deler. Første del kartla: Kunnskap om risiko for blodsmitte og bruk av de hygieniske standardtiltak. Hvor mange hadde vært utsatt for blodsmitte og hva gjorde de etter uhellet Meldte fra? Tok ”nullprøver”? SUSH-møte 7. mai 2008

3 Resultater 166 (17%) anga at de rutinemessig bruker hansker ved prosedyrer som medførte fare for blodkontakt. 505 registrerte ”OEB” i perioden studien pågikk. 57% av disse var stikk med sprøytespisser. 50% av alle stikkskadeuhell ble rapportert. 57% av de som ble stukket, forsøkte å finne ut om pasienten hadde hep B, hep C eller HIV umiddelbart etter uhellet. 40% sjekket egen smittestatus. SUSH-møte 7. mai 2008

4 Hvorfor meldte de ikke fra? Noen utsagn:
Adekvat desinfeksjon av stikket/såret er tilstrekkelige tiltak. Følte seg sikker på at pasienten ikke hadde HIV eller Hepatitt C eller B. Papirarbeidet er så omfattende; har ikke tid til det i en travel hverdag på avdelingen. Frykt for å bli straffet. Vil unngå den angsten det medførte å vente i flere uker på prøvesvarene. (”strutsen”) SUSH-møte 7. mai 2008

5 SUSH-møte 7. mai 2008

6 Hvorfor tester ikke kirurger seg
Hvorfor tester ikke kirurger seg? Smittevernlege ansatte Christian Rokseth om kirurger ved UNN Tromsø til ”Pingvinen”, Kjenner ikke til konsekvensene hvis man blir smittet Kan miste jobben Tap av status og økonomi. Personlig tragedie For tungvint og byråkratisk å rapportere Det skjer så ofte Resignasjon og aksept av risiko Kirurger er flinkere til å ta seg av andre enn å ta vare på seg selv SUSH-møte 7. mai 2008

7 SUSH-møte 7. mai 2008

8 Blodsmittevirus Risiko for smitteoverføring ved stikk på kontaminert kanyle:
Hepatitt B: % Vaksine (3 doser): gir god beskyttelse Tilbud til utsatte grupper i alle helseforetak i Helse Nord Stikkskade uvaksinerte: immunoglobulin og hurtigserie hep B Antatt forekomst smitteførende med hep B i Norge: 15 – personer (flest innvandrere fra høyendemiske områder), dvs 0,4 % av befolkningen Hepatitt C : 3-5 % Ingen vaksine Kun 20 % får kliniske symptomer etter smitte Ca 20 % kvitter seg spontant med virus etter hep C smitte Jo tidligere oppstart behandling, jo mindre sjanse for kronisk leversykdom Antatt forekomst smitteførende (HCV PCR pos) i Norge: ca personer HIV: ca 0,3 % Akutt medisinsk behandling dersom vurdert stor risiko for smitte Antatt forekomst HIV pos smitteførende i Norge: ca 3000 personer (inkl mørketall på ca personer) SUSH-møte 7. mai 2008

9 Arbeidsgruppe nedsatt av SH-dir Første møte: 21.5.2008
Skal vurdere ulike grunnlag for at helsepersonell tester seg: Frivillig testing – et tilbud til alle eller utsatte grupper Obligatorisk testing av utsatte grupper Eller skal forsvarlighetskravet gjelde som gir den enkelte helsepersonell ”plikt” til å teste seg Vurdere tiltak som kan styrke arbeidsgivers ansvar Avklare risiko for smitte ved ulike sykdommer Spørsmål om preoperativ testing av pasienter (Smittevernloven) Rettslige spørsmål knyttet til testing og oppsporing (taushetsplikt, yrkesskadeerstatning, med mer) SUSH-møte 7. mai 2008

10 Norske retningslinjer
Smittevernhåndboka (Smittevern 12, FHI) Gir ikke anvisninger for når det er nødvendig å ta smittet helsearbeidere ut av sitt arbeid Individuell håndtering av hvert enkelt tilfelle Smittet helsearbeider skal kontakte egen lege og eventuelt infeksjonsmedisiner/smittevernlege for vurdering av forsvarlig yrkesutøvelse SUSH-møte 7. mai 2008

11 Forsvarlighetskravet, jf. Helsepersonelloven §4
Den enkelte helsearbeider må selv vurdere om det er grunnlag for å teste seg Pålegger hver enkelt en plikt til å vurdere om han/hun utgjør en særlig risiko for å skade pasientene, og om det er nødvendig å gjøre seg kjent med egen smittestatus SUSH-møte 7. mai 2008

12 Risikosport å unnlate testing?
SUSH-møte 7. mai 2008


Laste ned ppt "Hvordan få helsearbeidere til å teste seg mhp blodsmittevirus?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google