Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu HiO 20081 Samfunnsinformatikk – IT i praksis Kirsten Ribu 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu HiO 20081 Samfunnsinformatikk – IT i praksis Kirsten Ribu 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu HiO 20081 Samfunnsinformatikk – IT i praksis Kirsten Ribu 2008

2 Kirsten Ribu HiO 20082 Velkommen til kurs!

3 Kirsten Ribu HiO 20083 Hva slags fag er dette? ?

4 Kirsten Ribu HiO 20084 Fra fagplanen: Bachelor i Anvendt datateknologi er en utdanning i  Planlegging, utvikling og evaluering av IT systemer  Kommunikasjon  Prosjektarbeid  Profesjonelt ansvar

5 Kirsten Ribu HiO 20085 Sentrale tema i studiet er: Bruk av informasjonsteknologi, datamaskinens oppbygging og virkemåte, innføring i programmering systemutvikling, modellering og brukermedvirkning menneske maskin interaksjon lovgivning, etikk, kommunikasjon, økonomi og kvalitetssikring nettverksteknologi, datasikkerhet forskrifter og regler om datainnsamling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) produktkunnskap, innføring og evaluering av IT- systemer

6 Kirsten Ribu HiO 20086 Det innebærer å være profesjonell å snakke med brukere å lage beskrivelser å beregne risiki å kjenne til lover og regler å håndtere konflikter å forholde seg til etiske dilemmaer

7 Kirsten Ribu HiO 20087 Mål for kurset Samfunnsinformatikk Forstå og kunne anvende lover og avtaler om bruk av IT Bli kjent med hvordan informasjonsteknologi påvirker og blir påvirket av samfunnet. Ha innsikt i hvordan bruk av IT påvirker arbeidsrutiner og - oppgaver

8 Kirsten Ribu HiO 20088 BOK?

9 Kirsten Ribu HiO 20089

10 10 Ingen lærebok – men nettressurser Datatilsynet.no Lovdata.no Studentaktivitet Studentpresentasjoner

11 Kirsten Ribu HiO 200811 Aktiv deltakelse! Studentene bidrar med foredrag, funn, deling av informasjon (lenker, demonstra- sjoner, diskusjoner)

12 Kirsten Ribu HiO 200812 Emner Profesjonelt ansvar Intervjuteknikk Organisasjoner og bedrifter Personvern Opphavsrett Etiske og juridiske spørsmål Helse miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøloven Ytringsfrihet, sensur, datakriminalitet Universell utforming

13 Kirsten Ribu HiO 200813 Arbeidsformer Prosjektarbeid  Arbeid i gruppe, under press Undersøkelser  Undersøkelse i bedrift/organisasjon (feltarbeid) Presentasjon – skriftlig og muntlig  Argumentasjon og begrunnelse

14 Kirsten Ribu HiO 200814 Identifiser Personen Lov om personopplysninger –sensitive data – private data - persondata

15 Kirsten Ribu HiO 200815

16 Kirsten Ribu HiO 200816 Spesifiserte maler og tidsfrister Mal for prosjektplan Mal for presentasjoner (form og tid) Mal for use case beskrivelser Mal for risikostyring

17 Kirsten Ribu HiO 200817 Studentpresentasjoner Trening i presentasjon og ’selge’ budskapet’ på kort tid Gruppepresentasjoner over gitte tema Emner i fjor:  Brukerrettigheter på nett, ved for eksempel overtramp (billedpublisering, Kåre Conradi, Rune Rudberg)  Åndsverksloven - Opphavsrett  Personopplysningsloven og sensitive data  Digital Rights Management  Windows XP

18 Kirsten Ribu HiO 200818 Systembeskrivelser Tekstlige beskrivelser og illustrasjoner Use case modeller, med use case og aktører Use case beskrivelser Ikke fokus på UML – dette er ikke et modelleringskurs!

19 Kirsten Ribu HiO 200819 Use case modellen Use case modell = Use case diagram + Use case beskrivelser Aktører og bruksmønster

20 Kirsten Ribu HiO 200820 Identifiser Personen Åndsverksloven

21 Kirsten Ribu HiO 200821 Prosjektene Å kunne formulere spørsmål relatert til en konkret problemstilling Gjøre undersøkelser blant brukere Oppdragsgiver: en bedrift/organisasjon

22 Kirsten Ribu HiO 200822 Et problem bør være konkret delvis ukjent motiverende (studentene ønsker å lære noe om det) av interesse for bedriften/organisasjonen der prosjektet utføres

23 Kirsten Ribu HiO 200823 Oppgavebeskrivelsen [1] Prosjekgruppene skal  se på programvare som er viktig for organisasjonen  beskrive organisasjonen og datasystemet  intervjue og observere brukere og  skrive en rapport om funnene.

24 Kirsten Ribu HiO 200824 Oppgavebeskrivelsen [2] Dere skal  se på bruken av datasystemet i et juridisk og etisk perspektiv  hvor godt systemet er egnet til å løse arbeidsoppgavene det er laget for  og bruke kunnskapene dere tilegner der i kurset til å lage en utfyllende rapport.

25 Kirsten Ribu HiO 200825 Oppgavebeskrivelsen [3] Fokus skal være på  brukernes opplevelse  positive og negative sider  gleder, tilfredshet, problemer og frustrasjoner.

26 Kirsten Ribu HiO 200826 Universell design Utforming for alle. Blinde og svaksynte bruker Internett, men opplever ulike problemer. Kartlegg hvilke nettsteder som fungerer og hvilke som ikke er så gode, og snakk med brukerne.

27 Kirsten Ribu HiO 200827 Eksempel på oppgave  Kartlegge hva slags talekommandoer det finnes i Windows Vista, Mac OS X, og/ eller Dragon Natural Speaking.  Evaluere en eller flere av disse/ sammenligne disse og sammenligne ulike språkutgaver.  Hva sier loven om tilrettelegging av IKT for alle brukergrupper?

28 Kirsten Ribu HiO 200828 Eksempel på oppgave Fronter som læringsverktøy på HiO (eller en avdeling på HiO, for eksempel IU).  Oppgaver: Intervjue og observere lærer og studenter. Besvar spørsmål som:  Hvordan opplever lærerne verktøyet? Hvordan brukes Fronter, og til hva? Hvordan opplever studentene verktøyet? Bedres kommunikasjonen med læreren?

29 Kirsten Ribu HiO 200829 Noen forhåndstips: Brukere kan omgå bruken av vanskelige/tungvinte systemer uten å klage noe særlig Brukere føler motstand mot det nye datasystemet fordi det gamle ’fungerte så bra’. Gamle informasjonssystemer integreres med nye Brukere kan bruke datasystemet på nye og overraskende måter

30 Kirsten Ribu HiO 200830 Prosjektene - Brukerundersøkelser Vegdirektoratet Oslo Taxi Trafikkdirigeringssystem NSB s salgssystem Bibiofilsystemet (Deichmann) Utdanningsforbundets Intranett E-post systemet på Fronter Evaluering av Fronter Fjell-linjen Autopass Its Learning Rud vgs Nettressurser Sonans privatgymnas

31 Kirsten Ribu HiO 200831

32 Kirsten Ribu HiO 200832

33 Kirsten Ribu HiO 200833

34 Kirsten Ribu HiO 200834

35 Kirsten Ribu HiO 200835

36 Kirsten Ribu HiO 200836

37 Kirsten Ribu HiO 200837 Personvern-trøbbel…. ’Når dere gir informasjon videre til private selskaper, så skulle dere helt klart ha informert om dette. Det er ikke uproblematisk dersom studenter føler seg villedet i den forstand at de ikke har besvart en HiO/ student-undersøkelse men har gitt opplysninger til et/ to privat(e) aksjeselskap. …… snakk med kursansvarlig før dere gir fra dere data til IBIS, men også før dere gir noe til Fronter. (Forskjell på å levere rapporten videre, levere svar på "bestilte" spørsmål og å levere rådata.)’

38 Kirsten Ribu HiO 200838 Mulige hovedprosjekter Brukerundersøkelser og testing, modellering og beskrivelser av forbedringer/endringer Modelleringsoppgaver Kartlegging av krav (arbeid med kravspesifiaksjon, estimering av kostnad og arbeid, kost/nytte undersøkelser)

39 Kirsten Ribu HiO 200839 Resultater fra i fjor Studentene ble godt mottatt! Deres arbeid ble verdsatt, og opplevd som viktig. Mange brukere syntes det var fint at noen hørte på dem Studentene lærte mye Rapportene ble svært gode

40 Kirsten Ribu HiO 200840 Konflikter Dessverre - en del gruppekonflikter Derfor: Risikoplanlegging – og styring i begynnelsen av kurset Dagen kommer når tiltak kanskje måtte settes i verk  Bla ekskludering av ’gratispassasjerer’  Sykdom  Konflikter i gruppa

41 Kirsten Ribu HiO 200841 Spørsmål?

42 Kirsten Ribu HiO 200842 Neste gang Om læring: Hvordan lærer DU? Øvingsoppgaver i øvingstimene. Øvingstimene er viktige! Denne ukes øvingstimer: Bli kjent, lage grupper, finne ressurser på nettet.

43 Kirsten Ribu HiO 200843 Hva er læring? Hvordan lærer du? Tenk på noe du har lært, spille et instrument, sykle, språk ….. Hvordan lærte du det?


Laste ned ppt "Kirsten Ribu HiO 20081 Samfunnsinformatikk – IT i praksis Kirsten Ribu 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google