Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu HiO 20081 Samfunnsinformatikk – IT i praksis Kirsten Ribu 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu HiO 20081 Samfunnsinformatikk – IT i praksis Kirsten Ribu 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu HiO Samfunnsinformatikk – IT i praksis Kirsten Ribu 2008

2 Kirsten Ribu HiO Velkommen til kurs!

3 Kirsten Ribu HiO Hva slags fag er dette? ?

4 Kirsten Ribu HiO Fra fagplanen: Bachelor i Anvendt datateknologi er en utdanning i  Planlegging, utvikling og evaluering av IT systemer  Kommunikasjon  Prosjektarbeid  Profesjonelt ansvar

5 Kirsten Ribu HiO Sentrale tema i studiet er: Bruk av informasjonsteknologi, datamaskinens oppbygging og virkemåte, innføring i programmering systemutvikling, modellering og brukermedvirkning menneske maskin interaksjon lovgivning, etikk, kommunikasjon, økonomi og kvalitetssikring nettverksteknologi, datasikkerhet forskrifter og regler om datainnsamling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) produktkunnskap, innføring og evaluering av IT- systemer

6 Kirsten Ribu HiO Det innebærer å være profesjonell å snakke med brukere å lage beskrivelser å beregne risiki å kjenne til lover og regler å håndtere konflikter å forholde seg til etiske dilemmaer

7 Kirsten Ribu HiO Mål for kurset Samfunnsinformatikk Forstå og kunne anvende lover og avtaler om bruk av IT Bli kjent med hvordan informasjonsteknologi påvirker og blir påvirket av samfunnet. Ha innsikt i hvordan bruk av IT påvirker arbeidsrutiner og - oppgaver

8 Kirsten Ribu HiO BOK?

9 Kirsten Ribu HiO 20089

10 10 Ingen lærebok – men nettressurser Datatilsynet.no Lovdata.no Studentaktivitet Studentpresentasjoner

11 Kirsten Ribu HiO Aktiv deltakelse! Studentene bidrar med foredrag, funn, deling av informasjon (lenker, demonstra- sjoner, diskusjoner)

12 Kirsten Ribu HiO Emner Profesjonelt ansvar Intervjuteknikk Organisasjoner og bedrifter Personvern Opphavsrett Etiske og juridiske spørsmål Helse miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøloven Ytringsfrihet, sensur, datakriminalitet Universell utforming

13 Kirsten Ribu HiO Arbeidsformer Prosjektarbeid  Arbeid i gruppe, under press Undersøkelser  Undersøkelse i bedrift/organisasjon (feltarbeid) Presentasjon – skriftlig og muntlig  Argumentasjon og begrunnelse

14 Kirsten Ribu HiO Identifiser Personen Lov om personopplysninger –sensitive data – private data - persondata

15 Kirsten Ribu HiO

16 Kirsten Ribu HiO Spesifiserte maler og tidsfrister Mal for prosjektplan Mal for presentasjoner (form og tid) Mal for use case beskrivelser Mal for risikostyring

17 Kirsten Ribu HiO Studentpresentasjoner Trening i presentasjon og ’selge’ budskapet’ på kort tid Gruppepresentasjoner over gitte tema Emner i fjor:  Brukerrettigheter på nett, ved for eksempel overtramp (billedpublisering, Kåre Conradi, Rune Rudberg)  Åndsverksloven - Opphavsrett  Personopplysningsloven og sensitive data  Digital Rights Management  Windows XP

18 Kirsten Ribu HiO Systembeskrivelser Tekstlige beskrivelser og illustrasjoner Use case modeller, med use case og aktører Use case beskrivelser Ikke fokus på UML – dette er ikke et modelleringskurs!

19 Kirsten Ribu HiO Use case modellen Use case modell = Use case diagram + Use case beskrivelser Aktører og bruksmønster

20 Kirsten Ribu HiO Identifiser Personen Åndsverksloven

21 Kirsten Ribu HiO Prosjektene Å kunne formulere spørsmål relatert til en konkret problemstilling Gjøre undersøkelser blant brukere Oppdragsgiver: en bedrift/organisasjon

22 Kirsten Ribu HiO Et problem bør være konkret delvis ukjent motiverende (studentene ønsker å lære noe om det) av interesse for bedriften/organisasjonen der prosjektet utføres

23 Kirsten Ribu HiO Oppgavebeskrivelsen [1] Prosjekgruppene skal  se på programvare som er viktig for organisasjonen  beskrive organisasjonen og datasystemet  intervjue og observere brukere og  skrive en rapport om funnene.

24 Kirsten Ribu HiO Oppgavebeskrivelsen [2] Dere skal  se på bruken av datasystemet i et juridisk og etisk perspektiv  hvor godt systemet er egnet til å løse arbeidsoppgavene det er laget for  og bruke kunnskapene dere tilegner der i kurset til å lage en utfyllende rapport.

25 Kirsten Ribu HiO Oppgavebeskrivelsen [3] Fokus skal være på  brukernes opplevelse  positive og negative sider  gleder, tilfredshet, problemer og frustrasjoner.

26 Kirsten Ribu HiO Universell design Utforming for alle. Blinde og svaksynte bruker Internett, men opplever ulike problemer. Kartlegg hvilke nettsteder som fungerer og hvilke som ikke er så gode, og snakk med brukerne.

27 Kirsten Ribu HiO Eksempel på oppgave  Kartlegge hva slags talekommandoer det finnes i Windows Vista, Mac OS X, og/ eller Dragon Natural Speaking.  Evaluere en eller flere av disse/ sammenligne disse og sammenligne ulike språkutgaver.  Hva sier loven om tilrettelegging av IKT for alle brukergrupper?

28 Kirsten Ribu HiO Eksempel på oppgave Fronter som læringsverktøy på HiO (eller en avdeling på HiO, for eksempel IU).  Oppgaver: Intervjue og observere lærer og studenter. Besvar spørsmål som:  Hvordan opplever lærerne verktøyet? Hvordan brukes Fronter, og til hva? Hvordan opplever studentene verktøyet? Bedres kommunikasjonen med læreren?

29 Kirsten Ribu HiO Noen forhåndstips: Brukere kan omgå bruken av vanskelige/tungvinte systemer uten å klage noe særlig Brukere føler motstand mot det nye datasystemet fordi det gamle ’fungerte så bra’. Gamle informasjonssystemer integreres med nye Brukere kan bruke datasystemet på nye og overraskende måter

30 Kirsten Ribu HiO Prosjektene - Brukerundersøkelser Vegdirektoratet Oslo Taxi Trafikkdirigeringssystem NSB s salgssystem Bibiofilsystemet (Deichmann) Utdanningsforbundets Intranett E-post systemet på Fronter Evaluering av Fronter Fjell-linjen Autopass Its Learning Rud vgs Nettressurser Sonans privatgymnas

31 Kirsten Ribu HiO

32 Kirsten Ribu HiO

33 Kirsten Ribu HiO

34 Kirsten Ribu HiO

35 Kirsten Ribu HiO

36 Kirsten Ribu HiO

37 Kirsten Ribu HiO Personvern-trøbbel…. ’Når dere gir informasjon videre til private selskaper, så skulle dere helt klart ha informert om dette. Det er ikke uproblematisk dersom studenter føler seg villedet i den forstand at de ikke har besvart en HiO/ student-undersøkelse men har gitt opplysninger til et/ to privat(e) aksjeselskap. …… snakk med kursansvarlig før dere gir fra dere data til IBIS, men også før dere gir noe til Fronter. (Forskjell på å levere rapporten videre, levere svar på "bestilte" spørsmål og å levere rådata.)’

38 Kirsten Ribu HiO Mulige hovedprosjekter Brukerundersøkelser og testing, modellering og beskrivelser av forbedringer/endringer Modelleringsoppgaver Kartlegging av krav (arbeid med kravspesifiaksjon, estimering av kostnad og arbeid, kost/nytte undersøkelser)

39 Kirsten Ribu HiO Resultater fra i fjor Studentene ble godt mottatt! Deres arbeid ble verdsatt, og opplevd som viktig. Mange brukere syntes det var fint at noen hørte på dem Studentene lærte mye Rapportene ble svært gode

40 Kirsten Ribu HiO Konflikter Dessverre - en del gruppekonflikter Derfor: Risikoplanlegging – og styring i begynnelsen av kurset Dagen kommer når tiltak kanskje måtte settes i verk  Bla ekskludering av ’gratispassasjerer’  Sykdom  Konflikter i gruppa

41 Kirsten Ribu HiO Spørsmål?

42 Kirsten Ribu HiO Neste gang Om læring: Hvordan lærer DU? Øvingsoppgaver i øvingstimene. Øvingstimene er viktige! Denne ukes øvingstimer: Bli kjent, lage grupper, finne ressurser på nettet.

43 Kirsten Ribu HiO Hva er læring? Hvordan lærer du? Tenk på noe du har lært, spille et instrument, sykle, språk ….. Hvordan lærte du det?


Laste ned ppt "Kirsten Ribu HiO 20081 Samfunnsinformatikk – IT i praksis Kirsten Ribu 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google