Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enkel Keynes-modell Lukket økonomi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enkel Keynes-modell Lukket økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Enkel Keynes-modell Lukket økonomi
3. Forelesning Enkel Keynes-modell Lukket økonomi

2 Pensum fra forelesningsplanen
Keynes-modeller. Enkle regneregler som brukes for å løse Keynes-modeller B 3, H3, H 4 og H 5

3 Hva inneholder en enkel makroøkonomisk modell?
Sentrale forutsetninger og forklaringer Ligninger Nødvendige restriksjoner på parametrene Symbolforklaring Relasjons-/ligningsforklaringer i modellen Angir endogene og eksogene variable Forklarer hvorfor noen variable er eksogene og hvorfor, for eksempel fra forhistorien, utenfor modellen eller er offentlig handlingsparameter Determinert modellen (dvs. kontrollert at ant. endogene variable faktisk kan bestemmes i modellen)

4 Vi ønsker å forklare to forhold:
Virkningen på samlet produksjon (BNP) og konsum av en økning i realinvesteringene Virkningen på samlet produksjon, konsum og samlet sparing av økt sparetilbøylighet

5 Enkel Keynes for lukket økonomi
Sentrale forutsetninger og forklaringer: Kort sikt Lukket økonomi, dvs ingen utenrikshandel Envareproduksjon Skiller ikke mellom offentlig og privat sektor Ledig produksjonskapasitet Etterspørselsbestemt produksjon Priser og lønninger er gitt Ingen kapitaltransaksjoner Statisk modell

6 Ligninger og restriksjoner

7 Symbolforklaring Y - BNP C - konsum I - investeringer c0 – konsum
c – marginal konsumtilbøylighet

8 Forklaringer (1) (2) er konsumfunksjonen.
er en økosirk-relasjon som tar utgangspunkt i en definisjonsmessig sammenheng i nasjonalregnskapet likevektsforutsetning, samlet produksjon (tilbud) Y tilpasser seg automatisk den samlede etterspørselen C + I . (2) er konsumfunksjonen. atferdsrelasjon konsumetterspørselen er en voksende funksjon av inntekten Y 0<c<1, er den marginale konsumtilbøylighet c0 > 0, inntektsuavhengig konsum

9 Endogene og eksogene variabler
Y og C Eksogene variable: I Eksogene parametere: c0 og c Determinere modellen: 2 ligninger & 2 endogene variable

10 Løsning av modellen, likevekt
Setter ligning 2 inn i 1 Y = c0 + cY + I Samler Y på en side Y-cY = c0 + I (a) Løser ut for Y (b) Løser ut for C

11 Grafisk løsning Etterspørsel og produksjon Y, Z
Samlet produksjon Y= samlet etterspørsel Z = I + C Etterspørsel Z = c0 + cY + I LV helning c0 + I 45o Y Y-inntekt

12 Tolkning av likevekten (LV)
Fra ligningen i likevekt ser vi at: BNP er avhengig av konsumtilbøyligheten og investeringene Konsumet er avhenging av inntekstsuavhengig parameter, konstumtilbøyligheten og I

13 Endring i investeringene
Beregn endring i Y og C når ΔI = I1 – I0 > 0 Ta utgangspunkt i LV ΔY = Y1 – Y0 → ΔC = C1 – C0 →

14 Grafisk løsning Etterspørsel og produksjon Y, Z
Samlet produksjon Y= samlet etterspørsel Z = I + C Ny LV Etterspørsel Z = c0 + cY + I Y1 Y0 c0 + I 45o Y-inntekt Y0 Y1

15 Økonomisk tolkning Endring i Y
Økningen i Y er lik endringen i I multiplisert med multiplikatoren 1/(1-c) Økningen i Y er større enn økningen i I, kalles multiplikatoreffekten, og kommer av at konsumet øker når I øker Endring i C C øker men mindre enn økningen i Y, siden 0<c<1 Dynamikk I↑ → etterspørsel↑ →Y↑ →inntekt til husholdning↑ → C↑ → Y↑ → inntekt til husholdning↑ → C↑ → osv…

16 Samme modell som tidligere, men med sparing
Vi ønsker å se hva som skjer med BNP og samlet sparing, dersom konsumentene ønsker å spare mer uansett nivå på inntekten Vi bruker samme modell som tidligere Legger til at privat sparing er gitt som: 3) S = Y – C som vi husker fra nasjonalregnskapet

17 Samme modell som tidligere, men med sparing
Vi har utledet hvordan konsumentene vil oppføre seg gjennom relasjon: 2) C= c0+cY Sett inn for C fra 2) i 3): S = Y – (c0+cY) =(1-c)Y - c0 I følge spørsmålet skal konsumentene spare mer uavhengig inntekt og følgelig kan vi se at konsumentene sparer mer dersom c0↓ For å finne likevekten i modellen Sett inn for C fra 2) i 1) her ser vi at Y bare avhenger av eksogene variable

18 Videre løsning av modellen
Vi kan løse modellen ved å sette inn uttrykket for Y inn i ligningen for sparing og konsum slik: Dermed er både uttrykket for C og S bare avhengig av eksogene variable Dermed kan vi se hvordan alle størrelser i modellen endrer seg når c0 endrer seg, dvs. Δc0<0

19 Δc0<0 innebærer at: Y reduseres av at konsumentene øker sparingen
Konsumet reduseres Sparing er uendret

20 Tolkning av resultatene
Ser vi lettere ved å representere endring i likevekten på en annen måte

21 Nye uttrykk Merk at vi kan beholde Y i uttrykkene for C og S i LV Det kan gi en lettere tolkning av begrepene Likevekten kan uttrykkes slik S = (1-c)Y - c0

22 Viktig å huske I ligningen for sparing har vi to motstridende effekter
Den ene medfører at samlet sparing øker fordi Δc0<0 Den andre effekten kommer gjennom redusert inntekt til husholdningene dvs. Y↓ At disse nuller ut hverandre ser vi bare gjennom å løse modellen helt

23 Enkel Keynes-modell Med offentlig sektor Lukket økonomi
3. Forelesning Enkel Keynes-modell Med offentlig sektor Lukket økonomi

24 Hva inneholder en enkel makroøkonomisk modell?
Sentrale forutsetninger og forklaringer Ligninger Nødvendige restriksjoner på parametrene Symbolforklaring Relasjons-/ligningsforklaringer i modellen Angir endogene og eksogene variable Forklarer hvorfor noen variable er eksogene og hvorfor, for eksempel fra forhistorien, utenfor modellen eller er offentlig handlingsparameter Determinert modellen (dvs. kontrollert at ant. endogene variable faktisk kan bestemmes i modellen)

25 Enkel Keynes med offentlig sektor for en lukket økonomi
Sentrale forutsetninger og forklaringer: Kort sikt Lukket økonomi, dvs ingen utenrikshandel Envareproduksjon Skille mellom offentlig og privat sektor All opptjening foregår i privat sektor Ledig produksjonskapasitet Etterspørselsbestemt produksjon Priser og lønninger er gitt Ingen kapitaltransaksjoner Statisk modell

26 Ligninger og restriksjoner
Y = C + G + I C = c0 + c(Y − T) restriksjon: 0<c<1

27 Symbolforklaring Y – BNP C – privat konsum
G – offentlig forbruk (sum av offentlig konsum og brutto realinvesteringer) I – private brutto realinvesteringer T – nettoskattebeløpet som det offentlige krever av det private c0 – inntektsuavhengig konsum c – marginal konsumtilbøylighet

28 Forklaringer (1) (2) er konsumfunksjonen.
er en økosirk-relasjon som tar utgangspunkt i en definisjonsmessig sammenheng i nasjonalregnskapet likevektsforutsetning, samlet produksjon (tilbud) Y tilpasser seg automatisk den samlede etterspørselen G + C + I . (2) er konsumfunksjonen. atferdsrelasjon konsumetterspørselen er en voksende funksjon av den disponible inntekten (Y-T) 0<c<1, er den marginale konsumtilbøyelighet c0 > 0, inntektsuavhengig konsum

29 Endogene og eksogene variabler
Y og C Eksogene variable: I, G, T Eksogene parametere: c0 og c Determinere modellen: 2 ligninger & 2 endogene variable

30 Løsning av modellen, likevekt
Setter ligning 2 (konsumfunksjonen) inn i 1 Y = c0 + c(Y-T) + G + I (a) Løser ut for Y (b) Løser ut for C C = c0 + c/(1 − c) * (c0 + G + I − T) = c0 / (1 − c) + c / (1 − c) * (G + I − T) Y =1/(1 − c)*(c0 + G + I − cT )

31 Tolkning av likevekten (LV)
Fra ligningen i likevekt ser vi at: BNP er avhengig av konsumtilbøyeligheten, offentlig konsum, skattene og investeringene. I og G har samme effekt på Y. Konsumet er avhenging av inntektsuavhengige parameter, konsumtilbøyeligheten, G, T og I

32 Sentrale spørsmål til denne modellen
G og T er finanspolitiske virkemiddel Er det noen forskjell om vi endrer G eller T? Hva skjer med BNP dersom vi foretar en balansert budsjettendring?


Laste ned ppt "Enkel Keynes-modell Lukket økonomi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google