Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu HiO 20081 Use case modellering Kravspesifikasjon 23.01.2008 Kirsten Ribu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu HiO 20081 Use case modellering Kravspesifikasjon 23.01.2008 Kirsten Ribu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu HiO 20081 Use case modellering Kravspesifikasjon 23.01.2008 Kirsten Ribu

2 Kirsten Ribu HiO 20082 I dag •Eksempler på datasystemer – med use case modell som kravspesifikasjon

3 Kirsten Ribu HiO 20083 Hva er en modell?

4 Kirsten Ribu HiO 20084

5 5 Diamant

6 Kirsten Ribu HiO 20086 UML - modeller

7 Kirsten Ribu HiO 20087 Datakyndiges ulike roller •Utviklere av hardware (maskinorienterte) •Installerer og tilpasser programvare, f.eks regnskapssystemer (Programorienterte) •Systemutviklere – lager/endrer informasjonssystemer (problemorienterte)

8 Kirsten Ribu HiO 20088 Hva slags datasystemer har vi? Eksempler: •Timebestillingsystemer (Brilleland, Sats) •Nettbank •Bookingsystemer (flyreiser, kino og teaterbilletter etc.) •Personalsystemer (Agresso, SAP etc) •Store logistikksystemer for butikker (Eks: Hakongruppen, bruk av strekkoder for salg av melk, brød, ost )

9 Kirsten Ribu HiO 20089

10 10 Postbanken

11 Kirsten Ribu HiO 200811

12 Kirsten Ribu HiO 200812 Brilleland

13 Kirsten Ribu HiO 200813 Agresso - personalsystem

14 Kirsten Ribu HiO 200814 Use case modell - restaurant

15 Kirsten Ribu HiO 200815 Restaurant-system

16 Kirsten Ribu HiO 200816 Aktivitetsdiagram

17 Kirsten Ribu HiO 200817 Komplekst use case

18 Kirsten Ribu HiO 200818 Rational Rose verktøy

19 Kirsten Ribu HiO 200819 Forberedelse til kravmodellering med use case •Finn mulige handlinger – for eksempel ’bestill time’, registrer bruker’ •Finn mulige aktører: Kunde, administrator •Hvordan: –Handlinger = Verb + objekt –Aktører = Mennesker eller systemer

20 Kirsten Ribu HiO 200820 Kravspesifikasjon •En samling funksjonelle krav til et system i tekstlig form, utdypet med use cases: –Hvem skal bruke systemet og til hva? –Hvilken funksjonalitet skal det ha? –Skal det knyttes opp til andre systemer? –Hvilken teknologi (plattform, programmeringsspråk etc.) –Robusthet, ytelse etc

21 Kirsten Ribu HiO 200821 Eksempel: Lage spørreskjema/ (prøve) En ansatt/ lærer ønsker å lage en spørreundersøkelse eller prøve på nett ( i Fronter). Det skal være et start-tidspunkt og et slutt- tidspunkt for undersøkelsen /prøven. Læreren skal fritt kunne utforme spørsmål og svaralternativer, bestemme om det skal være radioknapper eller flervalgsspørsmål, og om spørsmålene MÅ besvares før man kan gå videre i svarene. Er det en prøve skal man kunne gi poeng for svarene.

22 Kirsten Ribu HiO 200822

23 Kirsten Ribu HiO 200823 Spørreskjemaet Læreren vil gjennomføre en undersøkelse, og lage spørsmåli et spørreskjema. Studentene skal fylle ut svar på spørsmålene. Læreren ønsker å ha en enkel oversikt over svarene som er kommet inn, f eks hvor mange som har svart på de ulike spørsmålene.

24 Kirsten Ribu HiO 200824 Forts •Finn riktig detaljeringsnivå –Beskriv bare 1 hendelse per steg – Ikke beskriv detaljer om brukergrensesnitt. Eksempel: Ikke ’Aktør trykker på ’Send’- knappen’

25 Kirsten Ribu HiO 200825 Aktører og målbeskrivelse AktørMål 1Mål 2Mål 3 Lærer Lag spørreskjema Publiser spørreskjema Vis statistikk Student Svar på spørreskjema Se resultater

26 Kirsten Ribu HiO 200826 Overordnet use case modell Lærer Student lag

27 Kirsten Ribu HiO 200827 Use case: Lag spørreskjema •Systemet (Fronter) viser….. •Læreren skriver…… •Systemet ber om overskrift…… •Læreren fyller ut……. •Systemet …. •Læreren….. •Systemet lagrer spørreskjemaet

28 Kirsten Ribu HiO 200828 Eksempel på generell løsning: Spørreskjemagenerator Problemdefinisjon: Et meningsmålingsinstitutt ønsker å få laget et system der spørreskjema er på Internett/Web. Systemet skal være slik at det skal være enkelt å legge et spørreskjema ut på Web, enkelt for andre å fylle ut skjemaene på Web og at svarene lagres på et format som kan eksporteres til andre verktøy (f eks "strukturert tekst" som kan importeres til et regneark). Deltakerne skal kunne lagre svarene underveis og fortsette utfyllingen av skjemaet senere. Til noen av spørsmålene er det nødvendig å lese en del tekst. Meningsmålingsinstituttet ønsker å ha en enkel oversikt over svarene som er kommet inn, f eks hvor mange som har svart på de ulike spørsmålene. Det som skal lages er altså ikke et enkelt spørreskjema på Web, men en ”spørreskjema-generator" for Web.

29 Kirsten Ribu HiO 200829 Hvordan skrive use case •Beskriv hva som gjøres, ikke hvordan det gjøres •Skriv hendelsesflyten som en nummerert liste på formen 1. at 2. •Finn riktig detaljeringsnivå –Beskriv bare 1 hendelse per steg – Ikke beskriv detaljer om brukergrensesnitt. Eksempel: Ikke ’Aktør trykker på ’Send’-knappen’

30 Kirsten Ribu HiO 200830 Verb = handlinger =>Use cases Et meningsmålingsinstitutt ønsker å få laget et system der spørreskjema er på Internett/Web. Systemet skal være slik at det skal være enkelt å legge et spørreskjema ut på Web, enkelt for andre å fylle ut skjemaene på Web og at svarene lagres på et format som kan eksporteres til andre verktøy (f eks "strukturert tekst" som kan importeres til et regneark).

31 Kirsten Ribu HiO 200831 Forts… Deltakerne skal kunne lagre svarene underveis og fortsette utfyllingen av skjemaet senere. Til noen av spørsmålene er det nødvendig å lese en del tekst. Meningsmålingsinstituttet ønsker å ha en enkel oversikt over svarene som er kommet inn, f eks hvor mange som har svart på de ulike spørsmålene. Det som skal lages er altså ikke et enkelt spørreskjema på Web, men en ”spørreskjema- generator" for Web.

32 Kirsten Ribu HiO 200832 Aktører og målbeskrivelse AktørMål 1Mål 2Mål 3 Ansatt Generer spørreskjema Publiser spørreskjema Vis statistikk Deltager Velg spørreskjema Svar på spørreskjema Web- browser Lagre spørreskjema

33 Kirsten Ribu HiO 200833 Overordnet use case modell

34 Kirsten Ribu HiO 200834 Main success scenario for ’Generer Spørreskjema’ 1.Systemet ber om overskrift, innledning og antall spørsmål 2.Ansatt skriver inn nødvendig informasjon 3.Systemet sjekker at alle felt er utfylt 4.Systemet viser et spørreskjema der tekst til spørsmål skal fylles inn 5.Ansatt skriver inn tekst og svaralternativ 6.Systemet sjekker at riktig antall spørsmål har fått tekst 7.Ansatt ber om at spørreskjemaet blir lagret 8.Systemet lagrer spørreskjemaet

35 Kirsten Ribu HiO 200835 Pre- og postbetingelser, triggere •Prebetingelse: Må være sant før use caset starter (testbart). –F.eks: Kunden er registrert i systemet •Postbetingelse: Testbar tilstand når use caset er ferdig. –F.eks: Kunden har mottatt en sms med bestillingsnummer –Trigger: En hendelse som setter i gang use caset. –F.eks: Kunde ønsker å bestille billetter

36 Kirsten Ribu HiO 200836 Use case ’Svar på spørreskjema’ Aktør: Deltaker Trigger: Deltaker velger å svare på undersøkelsen 1.Systemet viser spørreskjemaet 2.Deltaker svarer på spørsmålene 3.Systemet sjekker om alle spørsmålene er besvart 4.Deltaker bekrefter svarene 5.Systemet sender skjemaet og genererer en kvittering Variasjoner: 3a. Alle spørsmål er ikke besvart 1. Systemet ber deltaker fylle ut resten av spørsmålene 2. Extend use case ’Fortsett senere’

37 Kirsten Ribu HiO 200837 Use case ’Fortsett senere’ Aktør: Deltaker Trigger: Alle spørsmål er ikke besvart 1.Systemet gir beskjed om at ikke alle spørsmål er besvart 2.Deltakeren velger å fortsette senere 3.Systemet lagrer svarene

38 Kirsten Ribu HiO 200838 Komplett use case beskrivelse av ’Generer spørreskjema’ Extension point

39 Kirsten Ribu HiO 200839 Use case modell med include og extend use cases

40 Kirsten Ribu HiO 200840 Hvorfor use case modellering? •De funksjonelle kravene, dvs. hva systemet skal gjøre, må beskrives •Metoden oppmuntrer til å stille riktige spørsmål •Metoden er systematisk •Utviklere og kunder kan sjekke at use case modellen inneholder det som er nødvendig •Det er enkelt å navigere i modellen •Man får raskt overblikk over funksjonaliteten •Man kan studere detaljer når det er nødvendig

41 Kirsten Ribu HiO 200841 Ikke-funksjonelle krav •Eksempler på ikke-funksjonelle krav er krav til –sikkerhet, ytelse, responstid, kostnader –detaljer rundt hvilke hardware eller software komponenter som skal brukes •Ikke-funksjonelle krav som gjelder et spesielt use case kan skrives i det use caset •Ikke-funksjonelle krav som gjelder flere use case eller hele systemet beskrives i et eget dokument.

42 Kirsten Ribu HiO 200842 Oppsummering •Use casene beskriver kravene til systemet •En aktør er en bruker av systemet – kan også være et annet system •Use cases beskriver oppgaver som utføres av aktøren •Use case uttrykkes gjennom diagrammer og tekst (scenarier)

43 Kirsten Ribu HiO 200843 Scenario •Et scenario er en hendelsesflyt – en sekvens av hendelser •En komplett use case beskrivelse inneholder: –Trigger, Prebetingelser’ Postbetingelser ’ Main success scenario, Variasjoner, Feilsituasjoner

44 Kirsten Ribu HiO 200844 Ressurser http://en.wikipedia.org/wiki/ Use_case

45 Kirsten Ribu HiO 200845 Neste gang •Intervju og spørreundersøkelser. •Øvingstimene: øvelser i intervjuteknikk, og trening på å lage gode spørsmål til spørreunderseøkelse.


Laste ned ppt "Kirsten Ribu HiO 20081 Use case modellering Kravspesifikasjon 23.01.2008 Kirsten Ribu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google