Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 18 Eksterne virkninger og offentlige goder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 18 Eksterne virkninger og offentlige goder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 18 Eksterne virkninger og offentlige goder

2 Chapter 18Slide 2 Emner i kapittel 18 Eksterne virkninger Hvordan korrigere markedssvikt Eksterne virkninger og eiendomsrett Offentlige goder

3 Chapter 18Slide 3 Eksterne virkninger Negative Hva en part gjør påfører en annen part kostnader Positive Hva en part gjør påfører en annen part gevinst eller nytte

4 Chapter 18Slide 4 Eksterne virkninger - negative Et stålverk forurenser en elv - som for eksempel er til skade for fiskere MEC - Marginal External Cost - er den kostnad som påføres andre MSC - Marginal Social Cost - er privat kostnad (MC) + MEC

5 MC S = MC I D P1P1 Sosial kostnad fra negativ ekstern virkning P1P1 q1q1 Q1Q1 MSC MSC I Når vi har negativ ekstern virkning, er MSC høyere enn MC Negativ ekstern virkning Bedriftens prod Price Næringens tilbud Pris MEC MEC I Forskjellen er marginal ekstern kostnad MEC. q* P* Q* Tilbud fra næringen er Q 1 mens effektiv prod er Q*. Profitt maks er ved q1 mens effektiv produksjon er q*.

6 Chapter 18Slide 6 MC P1P1 Positiv ekstern virkning Reparasjon Verdi D q1q1 MSB MEB Når vi har positive eksterne virkninger er MSB høyere enn D. q*q* P* En boligeier reparerer q 1 mens effektivt nivå q* er høyere. Prisen P 1 er for høy.

7 Chapter 18Slide 7 Hvordan korrigere markedssvikt? Vi antar at den eksterne virkningen er forurensning. Produksjonen må reduseres. Det kan skje ved Miljøstandard Avgift på ustlipp Kvoter Teknologisk utvikling

8 Chapter 18Slide 8 Effektivt utslippsnivå Utslipp 2 4 6 Kr pr enhet utslipp 02468101214161820222426 MSC MCA E* Effektivt utslippsnivå er 12 (E*) hvor MCA = MSC. Ved E o er MCA høyere enn MSC E0E0 Ved E 1 er MSC større enn MCA. E1E1 Hvorfor er dette mer effektivt enn null utslipp?

9 Chapter 18Slide 9 Avgift på utslipp Utslipp Kr pr enhet utslipp MSC MCA 3 12 E* Standard Avgift

10 Chapter 18Slide 10 Total rensekostnad Total avgift Avgift Level of Emissions Kr pr enhet utslipp MSC MCA 3 12 E* avgift

11 Chapter 18Slide 11 Bedrift 2’s reduserte rensekostnader Bedrift 1’s økning i rensekostnad MCA 1 MCA 2 Hvorfor avgift? Utslipp 2 4 6 Avgift pr enhet utslipp 0123456789101112 13 1 3 5 14 Kostnadsminimum gir 6 for firma 1 og 8 for firma 2 og MCA 1 = MCA 2 = 3. 3.75 2.50 Det er ikke effektivt å la begge slippe ut 7 fordi MCA 2 < MCA 1. Med en avgift på 3 vil utslipp fra bedrift 1 falle fra 14 til 8. Bedrift 2 reduserer fra 14 til 6. MCA 1 = MCA 2 : effektiv løsning

12 Chapter 18Slide 12 ABC er økningen i sosial kostnad minus reduksjonen i rensekostnad MSC MCA Miljøstandard kan være bra Utslipp Avgift 024681012 1416 2 4 6 8 10 12 14 16 E Basert på ufullstendig informasjon blir standard 9 (12.5% reduksjon). ADE < ABC D A B C Basert på ufullstendig informasjon er avgift 7. (12.5% reduksjon). Utslipp øker til 11.

13 Chapter 18Slide 13 Oppsummering - avgift eller standard Miljøstandard er å foretrekke når MSC er bratt og MCA er flat. Standarder kan gi mer sikkerhet dersom man ikke har fullstendig informasjon Korreksjon av markedssvikt

14 Chapter 18Slide 14 Eksterne virkninger og eiendomsrett Eiendomsrett regulerer hva man kan og ikke kan gjøre med sin eiendom. Har fiskerne rett til forurensningsfri elv eller har bedriftene lov til å forurense? Hvis bedriften eier både produksjonsanlegg og elva blir de sosiale kostnadene internaliserte Hvis ikke forhandlingskostnadene er for store, kan partene på egen hånd komme fram til en effektiv løsning uansett hvordan eiendomsretten er definert

15 Chapter 18Slide 15 Profitt ved ulike utslipp (pr. dag) Ikke filter, ikke renseanlegg500100600 Filter, ikke renseanlegg300500800 Ikke filter, med renseanlegg500200700 Filter og renseanlegg300300600 BedriftFiskernesTotal ProfittProfittProfitt

16 Chapter 18Slide 16 Anta at Fabrikken betaler for filter Fiskerne betaler for renseanlegg Effektiv løsning Kjøp filter og ikke bygg renseanlegg Eksterne virkninger og eiendomsrett

17 Chapter 18Slide 17 Forhandlinger og eiendomsrett Uten samarbeid Profitt for bedrift$500$300 Profitt for fiskere$200$500 Samarbeid Profitt for bedrift $550$300 Profitt for fiskere $250$500 Rett til utslippRett til rent vann

18 Chapter 18Slide 18 Coase teoremet Når to parter kostnadsfritt kan forhandle vil løsningen bli effektiv uansett hvem som har eiendomsrett i utgangspunktet Eksterne virkninger og eiendomsrett

19 Chapter 18Slide 19 Ronald Coase (Nobelpris 1991)

20 Chapter 18Slide 20 Felles eiendomsrett Felles eiendomsrett (almenning) Alle har fri adgang. Ressursen blir overutnyttet Eksempler  Vanning  Fisk i havet og beiteressurser  Mineraler

21 Chapter 18Slide 21 Felles eiendomsrett Fisk Kostnad/ nytte Etterspørsel Private kostnader undervurderer totale kostnader. Effektivt uttak er F* hvor MSC = MB (D) Marginal sosial kostnad F* Privat kostnad FCFC Uten kontroll er antall fiskere F C hvor PC = MB.

22 Chapter 18Slide 22 Offentlige goder Egenskaper ved offentlige goder Ikke rivalisering  Grensekostnaden ved å tilby godet til en ny konsument er 0 Ikke ekskluderende  Ingen kan ekskluderes fra å nyte godet hvis det blir tilbudt

23 Chapter 18Slide 23 D1D1 D2D2 D Uten rivalisering er MSB eller D summen av de indviduelle etterspørselskurvene Offentlige goder Produksjon 0 Nytte 12345678109 $4.00 $5.50 $7.00 Marginalkostnad $1.50 Effektiv produksjon hvor MC = MB ved 2 enheter. MB er 1.50 + 4.00 eller 5.50.

24 Chapter 18Slide 24 Offentlige goder Fripassasjerer (Free Riders) Godet kan ikke tilbys uten at alle kan gjøre bruk av det Konsumenter vil ikke avløre hva godet er verdt Fripassasjerer underslår hva de er villig til å betale for et gode slik at de kan nyte det uten å måtte betale.

25 Chapter 18Slide 25 Private preferanser for offentlige goder Offentlige goder bør tilbys av offentlig sektor og finansieres gjennom skatter eller avgifter Det er problematisk å bestemme hvor mye som skal produseres dersom det er mange fripassasjerer Ofte ser vi “fiskal illusjon” - goder tilbydt av offentlig sektor er “gratis”


Laste ned ppt "Kapittel 18 Eksterne virkninger og offentlige goder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google