Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20081 Sunnaas sykehus HF - en vei videre TELEMEDISIN I REHABILITERING Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20081 Sunnaas sykehus HF - en vei videre TELEMEDISIN I REHABILITERING Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST"— Utskrift av presentasjonen:

1 20081 Sunnaas sykehus HF - en vei videre TELEMEDISIN I REHABILITERING Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST Bodil.bach@telemed.no Bodil.bach@telemed.no Fra prosjekt til tjeneste……?

2 20082 Sunnaas sykehus HF - en vei videre ”Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten – utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning” 1.1.2005 - 30.4.2006 Pilotprosjekt

3 20083 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Delprosjektene Delprosjekt 1 HS kommune/Delprosjekt 2 HS helseforetak Bruk av videokonferanse for intervju av pasient i forkant av gruppeopphold og ved utskrivning av pasienter Delprosjekt 3 RMM kommune Oppfølging etter opphold med fokus på Individuell Plan Delprosjekt 4 Dysfagi Spise- og svelgevansker Delprosjekt 5 Hjemmebesøk Kan telemedisin brukes på hjemmebesøk?

4 20084 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Hovedprosjekt (jippi – hva nå?) Finansiering Lokalsykehusmidler 2007 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Aker Prosjektperiode 011207-151010 Og vi har med oss…. FIPP ( Flexibility in Integration Processes in the Public Sector ) som er støttet av Norges Forskningsråd gjennom VERDIKT-programmet.

5 20085 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Formål og mål Prosjektet skal gjennom bruk av IKT, bidra til å:  styrke lokalsykehusenes og kommunehelsetjenestens rolle i samhandling med spesialisthelsetjenesten innen rehabilitering  etablere en rutinetjeneste mellom SunHF, andre helseforetak og førstelinjetjenesten, knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av kroniske pasienter.

6 20086 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Delprosjekt ”Kompetanse – Helt hjem” Mål Ved hjelp av VK skal det etableres en samarbeidsform mellom SunHF og deres pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov knyttet til oppfølging av pasientene i hjemmet. Kort sagt…….. Utprøving av videokonferanse direkte hjem til pasient (behandlingsformål og LMS-tiltak)

7 20087 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe Delprosjekt Prosjektleder Organisering

8 20088 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Rutinetjeneste – hvordan?

9 20089 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Informasjonsskriv Informasjon til HF/Kommuner Informasjon til lokal kontaktperson Informasjon til pasient Arkivering i Sunnaas sitt eksisterende system på Intranett/dokumentarkiv

10 20081010 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Prosedyrer Generelle prosedyrer Videokonferansebestilling/film/kamerabestillinger Elektronisk bestillingsskjema på intranett

11 20081 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Prosedyrer Avdelingsvise Felles mal for avdelingsvise prosedyrer Kombineres med prosedyrer for de forskjellige områder (pasientinnleggelser, utskrivninger, oppfølging, IP- møter etc) Arkiveres i avdelingens eksisterende system

12 20081212 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Opplæring av ansatte Opplæring Del 1  Nettbasert innføringskurs (www.helsekompetanse.no )www.helsekompetanse.no Opplæring Del 2  Studioopplæring Opplæring Del 3  Studiotrening 1 time 2 g/mnd (for de som ønsker dette)

13 20081313 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Oppstart og etablering av tjeneste Avdelingsvis oppstart (når avdelingene selv er rede for dette) Informasjon – generell Informasjon – pasientkontakter Markedsføring av hver avdeling Evaluering av tjeneste Etablering av tjeneste

14 20081414 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Delprosjekt Delprosjektets to deler:  STOR del teknisk utprøving  Mindre del faglig utprøving basert på brukermedvirkning Metode:  Kravspesifikasjon  Utstyrsutprøving hos pasienter  Tilrettelegging av faglig innhold i utprøvingen  Sluttrapport

15 20081515 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Veien mot en total tjeneste…….

16 20081616 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Mulige gevinster - pasient Bedret funksjon og livskvalitet Unngåtte senere behandlingskostnader i form av færre reinnleggelser - kompetanseheving Spart reisetid og sparte reisekostnader både for pasienter (og nødvendig reisefølge) og sparte kostnader ved sykehusopphold. Bedret kvalitet på pasientbehandlingen og bedre pasientkommunikasjon før og etter sykehusopphold som bidrar til en øket mestring av livssituasjonen til pasienten.

17 20081717 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Mulige gevinster - helsepersonell  Lokalsykehus/kommuner, kan gjennom denne kontakten med spesialisthelsetjenesten oppnå kompetanseheving - gjør dem bedre styrket for å kunne yte denne spesielle pasientgruppen mer tilfredsstillende pleie, omsorg og opptrening.  Hjemkommune/SunHF - spart reisetid, sparte reisekostnader og sparte oppholdsutgifter, samt unngått tapt arbeidstid.  Legger til rette for at spesialisthelsetjenesten på en bedre måte kan bruke tilbakemeldinger og erfaringer fra lokalsykehus og kommunehelsetjenesten til utvikling av egne tjenester.  Mer effektiv ressursbruk.

18 20081818 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Så vi hopper i det…….. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "20081 Sunnaas sykehus HF - en vei videre TELEMEDISIN I REHABILITERING Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google