Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUSH-møte 27. nov 20081. 2 Noen KORSN- prosjekter 2008 Trykking og distribusjon av –Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord –Tuberkulosekontrollprogram 2008-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUSH-møte 27. nov 20081. 2 Noen KORSN- prosjekter 2008 Trykking og distribusjon av –Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord –Tuberkulosekontrollprogram 2008-"— Utskrift av presentasjonen:

1 SUSH-møte 27. nov 20081

2 2 Noen KORSN- prosjekter 2008 Trykking og distribusjon av –Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord –Tuberkulosekontrollprogram 2008- 2011 Helse Nord –”Modeller for faglig bistand innen smittevern til KHT i Nord-Norge” Etablering av regionalt MRSA- register i Nord-Norge og implementering av digitale kart (GIS) Regional helseattest Prosjekt Sterilforsyning 2008-09

3 SUSH-møte 27. nov 20083 KORSN stillinger Regional smittevernlege –100 %, faglig leder Regional hygienesykepleier –100 %, nå ubesatt fra 31.8.2008 –Tidligere vært ubesatt i lengre perioder: Des 2005- aug 2006 Aug 2006 – april 2007 Helsesekretær – 40 % Prosjektleder TB –50%, fra 1.2.2007. –Fast 50 % stilling fra 1.2.2009. Prosjektleder sterilforsyning –100 %, fra 15.9.2008 - 15.7.2009

4 SUSH-møte 27. nov 20084 Regional hygienesykepleier KORSN Søknadsfrist: 26. nov 2008 Antall søkere: 3 Ingen kandidater har spesialutdanning i smittevern/ hygiene Foreslått tiltredelse 1.3.2009 –Opplæring ved Smittevernsenteret, UNN Tromsø –Oppleve å være en del av et større fagmiljø –På sikt drive regionale prosjekter og rådgiving

5 SUSH-møte 27. nov 20085 Faglig bistand innen smittevern til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge Prosjektleder ved KORSN 1.1.-31.8.2008: Jorun Støvne Pettersen Som resultat av prosjektet har Helse Nord RHF lagt føringer for at det i 2009 bevilges lønnsmidler til to ”kommunale hygienesyke- pleiere” som skal yte smittevernbistand til kommunehelsetjenesten (i praksis: sykehjem og hjemmetjeneste). Disse to vil være lokalisert ved NLSH Bodø og UNN Tromsø. I utgangspunktet var det søkt om 4 stillinger –Til Helse Finnmark, UNN HF, NLSH og Helgelandssykehuset Stillingsbeskrivelser, plan for opplæring og veiledning må på plass.

6 SUSH-møte 27. nov 20086 Slutt


Laste ned ppt "SUSH-møte 27. nov 20081. 2 Noen KORSN- prosjekter 2008 Trykking og distribusjon av –Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord –Tuberkulosekontrollprogram 2008-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google