Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUSH-møte 27. nov 20081. 2 Noen KORSN- prosjekter 2008 Trykking og distribusjon av –Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord –Tuberkulosekontrollprogram 2008-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUSH-møte 27. nov 20081. 2 Noen KORSN- prosjekter 2008 Trykking og distribusjon av –Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord –Tuberkulosekontrollprogram 2008-"— Utskrift av presentasjonen:

1 SUSH-møte 27. nov 20081

2 2 Noen KORSN- prosjekter 2008 Trykking og distribusjon av –Smittevernplan Helse Nord –Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord –”Modeller for faglig bistand innen smittevern til KHT i Nord-Norge” Etablering av regionalt MRSA- register i Nord-Norge og implementering av digitale kart (GIS) Regional helseattest Prosjekt Sterilforsyning

3 SUSH-møte 27. nov KORSN stillinger Regional smittevernlege –100 %, faglig leder Regional hygienesykepleier –100 %, nå ubesatt fra –Tidligere vært ubesatt i lengre perioder: Des aug 2006 Aug 2006 – april 2007 Helsesekretær – 40 % Prosjektleder TB –50%, fra –Fast 50 % stilling fra Prosjektleder sterilforsyning –100 %, fra

4 SUSH-møte 27. nov Regional hygienesykepleier KORSN Søknadsfrist: 26. nov 2008 Antall søkere: 3 Ingen kandidater har spesialutdanning i smittevern/ hygiene Foreslått tiltredelse –Opplæring ved Smittevernsenteret, UNN Tromsø –Oppleve å være en del av et større fagmiljø –På sikt drive regionale prosjekter og rådgiving

5 SUSH-møte 27. nov Faglig bistand innen smittevern til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge Prosjektleder ved KORSN : Jorun Støvne Pettersen Som resultat av prosjektet har Helse Nord RHF lagt føringer for at det i 2009 bevilges lønnsmidler til to ”kommunale hygienesyke- pleiere” som skal yte smittevernbistand til kommunehelsetjenesten (i praksis: sykehjem og hjemmetjeneste). Disse to vil være lokalisert ved NLSH Bodø og UNN Tromsø. I utgangspunktet var det søkt om 4 stillinger –Til Helse Finnmark, UNN HF, NLSH og Helgelandssykehuset Stillingsbeskrivelser, plan for opplæring og veiledning må på plass.

6 SUSH-møte 27. nov Slutt


Laste ned ppt "SUSH-møte 27. nov 20081. 2 Noen KORSN- prosjekter 2008 Trykking og distribusjon av –Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord –Tuberkulosekontrollprogram 2008-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google