Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VILLEDER DAGSREVYEN OM PENSJON? ET FORSØK PÅ Å MINNE OM FAKTA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VILLEDER DAGSREVYEN OM PENSJON? ET FORSØK PÅ Å MINNE OM FAKTA."— Utskrift av presentasjonen:

1 VILLEDER DAGSREVYEN OM PENSJON? ET FORSØK PÅ Å MINNE OM FAKTA

2 Ikke lett å holde seg oppdatert

3 Dagsrevyen 14. januar http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa190114 13/14-01-2013#t=5m3s http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa190114 13/14-01-2013#t=5m3s Levealdersjusteringene var en del av forhandlinger om tjenestepensjon - feil Man er ikke sikret 66 % av bruttolønn når man går av – delvis riktig, men skyldes ikke tarifforhandlingene Dagsrevyen kan ikke belegge påstandene med konkrete tall

4 Fakta Levealdersjusteringen gjelder alle arbeidstakere og er vedtatt av stortinget Regjeringen ønsket seg en «påslagsmodell» der folketrygden er grunnlaget og tjenestepensjonen kommer som et tillegg De Fakto og Manifest Analyse beregnet hvordan de to modellene ville slå ut i 2009 for ulike grupper ansatte for personer født 1968 og fant:

5 Et meget stort antall offentlige ansatte vil tape betydelig på innføring av regjeringens alternativ Et mindretall ansatte med lang opptjening og svak lønnsutvikling vil komme like bra eller bedre ut med regjeringens opplegg (sliterne) En del lavtlønte og deltidsansatte vil miste adgangen til å gå av med pensjon ved 62 år Det er staten som har bestemt at off. ansatte ikke skal få mer enn 66 % i sluttlønn uansett hvor sent man går av

6 Viktige forskjeller Vedtatt løsning Garantinivå 66 % 30 års opptjening Rett til AFP fra 62 år AFP gjelder kun fram til67 år Fortsatt opptjening i folketrygden i AFP-perioden Kan få solid pensjonsnivå ved avgang 62 år Regjeringens alternativ Ingen garanti Alle år regnes med Må fylle inntektskrav før en går av AFP som påslag for alle, livet ut Null opptjening etter tidlig- pensjonering Lavere pensjonsnivå ved tidligavgang

7 Noen hovedforskjeller Offentlig tjenestepensjon AFP fra 62 år gir ikke lavere alderspensjon fra 67 år Garantert nivå på 66 prosent fra 65 år ved full opptjening Vilkår for pensjon fra 62 år: Inntekt på 2G i 10 år (2G = 150 000) Ivaretar deltidsansatte, lavtlønte, opptjening under 40 år, pensjonering fra 62 – 67 år Inntekt gir avkorting i pensjonen Alternativ modell Tidlig uttak av pensjon gir livsvarig lavere alderspensjon Pensjonsnivået er ikke definert eller garantert Vilkår for pensjon fra 62 år: Inntekt på 4 G i 40 år (4G = 300 000) Ivaretar høy lønn, opptjening over 40 år, fortsatt i arbeid etter 67 år Kan fritt kombineres med inntekt

8 Nye runder???


Laste ned ppt "VILLEDER DAGSREVYEN OM PENSJON? ET FORSØK PÅ Å MINNE OM FAKTA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google