Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i og Samspill 2007 Fylkesmannen 24.11.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i og Samspill 2007 Fylkesmannen 24.11.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i Si@-planen og Samspill 2007 Fylkesmannen 24.11.11

2 Bjørn Larsen2 Helseministeren sier: ”God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for gode helsetjenester i framtida og for å gjennomføre samhandlingsreformen”

3 Bjørn Larsen3 Overordnet mål: Behandlingsnivåene skal ha all relevant og oppdatert informasjon om pasienten

4 Bjørn Larsen4 Tjenesteorganiseringen er en kommunikasjonsmessig utfordring HjemmetjenesteHjemmetjeneste SykehjemSykehjem RehabiliteringRehabilitering Fastlegen Fastlegen SpesialistlegenSpesialistlegen Spesialitet4Spesialitet4 Spesielitet3Spesielitet3 Spesialitet2Spesialitet2 HjemmetjenesteHjemmetjeneste RehabiliteringRehabilitering SykehjemSykehjem Spesialitet1Spesialitet1 Pasienten KommunenLegeneSykehuseneKommunen SPESIALISERING AV TJENESTENE ØKER

5 Bjørn Larsen5 Meldingsløftet er et prosjekt hvor nye arbeidsrutiner skal innføres med støtte av IKT Meldinger er forenklet definert som relevant informasjon om en pasient som er nødvendig for å behandle pasienten hos neste helseaktør

6 Bjørn Larsen6 Fastleger Sykehuset i Vestfold Kommunene Norsk helsenett Tilknytning Norsk helsenett Dataflyt Database Meldingsbasert informasjonsutveksling

7 Bjørn Larsen7 Meldingstyper, kommune-fastlege Orientering om tjenestetilbud fra kommunen –Forespørsel om hvilke tjenester pasienten mottar –Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Helseopplysninger til lege –Forespørsel, vurdering eller orientering fra PLO til lege Medisinske opplysninger –Forespørsel om utlevering av medisinske opplysninger fra saksbehandler –Medisinske opplysninger Diagnoser relevant for IPLOS-rapportering –Forespørsel om utlevering av diagnoser relevant for IPLOS- rapportering –Overføring av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering

8 Bjørn Larsen8 Meldingstyper fortsetter…. Overføring av legemiddelopplysninger –Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger –Legemiddelopplysninger Fornying av resept –Forespørsel om fornying av resept –Svar på forespørsel om fornying av resept Forespørsel om time og svar på time –Forespørsel om time –Svar på forespørsel om time Forespørsel, svar på forespørsel og avvik

9 Bjørn Larsen9 Meldingstyper, kommune-sykehus Henvisning Epikrise Melding om innlagt pasient Innleggelsesrapport Helseopplysning ved søknad Forespørsel Svar på forespørsel Avviksmelding Melding om utskrivningsklar pasient Avmelding utskrivningsklar pasient Melding om utskrevet pasient Utskrivningsrapport

10 Bjørn Larsen10 Sandefjords erfarte fordeler, så langt Raskt i bruk Gjøre det når man vil/har tid Færre telefonhenvendelser Mer presis pasientinformasjon Alle henvendelser mellom helseaktørene blir journalført/dokumentert Raskere tilgang på pasientinformasjon Billig (unngår porto, papir, konvolutter, tellerskritt)

11 Bjørn Larsen11 Status i Vestfold, nov. 11 Sandefjord er 1 av 11 hovedsamarbeidskommuner og har med seg Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand som samarbeidskommuner. Nøtterøy er samarbeidskommune med Oslo, men deltar på møtene i Vestfoldsamarbeidet.

12 Bjørn Larsen12 Status for samarbeidskommunene pr. nov. 2011, kommunikasjon kommune- fastlege Holmestrand 3 av 5 legekontor er i gang Horten 5 av 7 legekontor er i gang Tønsberg 6 av 14 legekontor er i gang Larvik 10 av 14 legekontor er i gang Sandefjord 12 av 12 legekontor er i gang

13 Bjørn Larsen13 Den videre prosessen Hvordan få med alle Vestfoldkommunene? Sandefjord, Larvik, Tønsberg, Horten, Holmestrand og Nøtterøy har startet. Hvordan få en start i Lardal, Andebu, Re, Hof, Stokke og Tjøme. Et 12k prosjekt? Det er etablert et pilotprosjekt mellom SIV/PIV og Sandefjord kommune

14 Bjørn Larsen14 Samhandlingsseminar 13.01.12 10.00 – 10.15 Velkommen ved Stein Kinserdal, adm.dir Sykehuset i Vestfold 10.15 – 11.00 ”Hva betyr nytt lovverk på helse- og sosialområdet og statens satsinger innenfor elektronisk kommunikasjon for helseaktørenes arbeid?”Bjørn Astad, avdelingsdirektør i helse- og omsorgsdepartementet 11.00 – 11.15 Pause 11.15 - 12.15 ”Samhandlingsreformens utfordringer omsatt til konkrete lokalmedisinske tjenester med støtte av IKT”Anders Grimsmo, professor NTNU og helsefaglig rådgiver Norsk helsenett 12.15 – 13.00 Lunsj 13.00 – 13.30 ”Elektronisk kommunikasjon med kommunen og sykehuset gir store fordeler for fastlegene”Ragnar Sundby, fastlege Legene Sentrum Vest 13.30 – 14.15 Status og veien videre i Vestfold ved Lisbeth Øyen Thaulow, prosjektleder SIV og Bjørn Larsen, prosjektleder Sandefjord kommune

15 Bjørn Larsen15 Anbefaling til kommunene Forankring av IKT-strategi i ledelsen Ta i bruk nødvendige deler av fagsystemene i hele organisasjonen. Sørg for opplæring, nok utstyr, nettverk osv. Sjekk om fagsystemet deres har mulighet for å administrere meldingsutveksling og kan sende og motta standardmeldinger. Meldinger som skal sendes og mottas skal krypteres. Dere må ha en krypteringsløsning. Sjekk med programvareleverandøren deres hvilken krypteringsløsning de anbefaler.

16 Bjørn Larsen16 Anbefalinger forts…. Sjekk med Norsk Helsenett om det er mulighet for å få linje, ev. ventetid. Vent med å teste ut elektronisk kommunikasjon til meldingsløftkommunene har fått det til Tilknytning til Norsk Helsenett

17 Bjørn Larsen17 Hva slags meldinger? Kommune Navn p å melding Type melding Sykehus EpikriseBasis HenvisningBasis InnleggelsesrapportFagmelding Melding om innlagt pasient Logistikk melding Helseopplysninger ved s ø knad Fagmelding Melding om utskrivningsklar pasient Logistikk melding Avmelding utskrivningsklar pasient Logistikk melding Melding om utskrevet pasient Logistikk melding UtskrivningsrapportFagmelding Foresp ø sel og svar p å foresp ø rsel Dialogmelding Avviksmelding

18 Bjørn Larsen18 Nye utfordringer Helsetrappa etter samhandlingsreformen  Familie  Naboer  Venner  Frivillige org.  Hjemmetj.  Sykehjem  Legetjenesten  Rus- psykiatri  Sosiale tjenester  Folkehelsearbeid  Planer  Avtaler med helseaktører Familie og lokalsamfunn Kommune Sykehus LokalsykehusLokalsykehus RegionalsykehusRegionalsykehus LandsfunksjonerLandsfunksjoner Nå Samhandlingsreformen Helsetrappa


Laste ned ppt "Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i og Samspill 2007 Fylkesmannen 24.11.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google