Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SHARED SPACE Skvallertorget Avsluttet. SHARED SPACE Hensikten  Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for g å ende og syklende i byen  Gj ø re.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SHARED SPACE Skvallertorget Avsluttet. SHARED SPACE Hensikten  Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for g å ende og syklende i byen  Gj ø re."— Utskrift av presentasjonen:

1 SHARED SPACE Skvallertorget Avsluttet

2 SHARED SPACE Hensikten  Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for g å ende og syklende i byen  Gj ø re byrom vakrere  Bidra til mer sosialt liv i byen/tettstedet. Oppdraget  Litteraturstudie (Ramb ø ll)  F å fram erfaringer Shared space Avsluttet

3 Shared space Land:By/ Tettsted: Type område:Merknad: SverigeNorrkøpingKryssSkvallertorget, tidl. signalregulert 4-armet kryss, nå fullt ut Shared space SverigeVärnamo Kryss/torg Centralplan, tidl. strekning med gangfelt og sykkelkryssing, nå torg men fortsatt kjørebane markert SverigeVästervik Kryss/torg Fiskartorget tidl. signalregulert 3-armet kryss, nå fullt ut Shared space DanmarkLyngbySentrumsgate, kryssingspunkt Handlegate med viktig kryssings-punkt midt på Nederlan d DrachtenKryssTidl. lyskryss, nå rundkjøring Nederlan d Oosterwold e KryssTidl. lyskryss, nå fullt ut Shared space Nederlan d WolvegaKryssFortsatt noe regulert Nederlan d HarenSentrumsgate, kryssingspunkt Strekning med viktig kryssings-punkt midt på NorgeAskerSentrumsgaterHandlegater, envegsregulert NorgeHortenSentrumsgate/krys s/torg Handlegate med et sentralt torg, men fortsatt kjørebane markert NorgeBekkestuaSentrumsgate/krys s/torg Tidl. signalregulerte kryss. Nå strøksgater inn mot et sentralt torg, men fortsatt kjørebane markert NorgeSteinkjerKryss/torgTidl. E6, nå torg med markerte kjørebaner (pullerter) Avsluttet

4 Resultater  Stedet har blitt vakrere og at det har blitt mer folkeliv  Trafikkulykkene har blitt f æ rre og mindre alvorlige.  Hastigheten har g å tt ned  Bedre samspill mellom ulike trafikantgrupper  Opplevelsen av utrygghet rett etter ombygging ser ut som den avtar n å r folk blir vant med utformingen Men:  Synshemmede og eldre kan fortsatt f ø le en utrygghet selv etter at utformingen har fungert en stund  Synshemmede savner bedre ledelinjer og bedre kontrastmarkeringer.  Bevegelseshemmede har st ø rst innvendinger mot type belegg, for h ø ye kantstein og for bratte ramper til inngangspartier Shared space Avsluttet

5 Forutsetninger  At det foreligger tydelige mål på hva man vil med stedet/plassen  Samarbeide flere fagmiljøer og trekke inn brukerne  Overordnet hovedveinett på plass  Sentralt i byen  Del av en viktig gangrute  Viktige målpunkter og virksomheter i nærheten  Attraksjoner - merverdi i å oppsøke stedet  Tilstrekkelig med myke trafikanter  Balanse mellom biler og fotgjengere  Del av en større plan - tiltak i tilgrensende gater - Shared space Avsluttet


Laste ned ppt "SHARED SPACE Skvallertorget Avsluttet. SHARED SPACE Hensikten  Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for g å ende og syklende i byen  Gj ø re."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google