Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fv21 med GSV fra Lierbyen til Landfall Målsetning Trygg Vestsidevei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fv21 med GSV fra Lierbyen til Landfall Målsetning Trygg Vestsidevei."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fv21 med GSV fra Lierbyen til Landfall Målsetning Trygg Vestsidevei

2 • Tone Bergflødt -Leder • Therese Halle Isene • Kristin Enger • Jan Erik Alverdus Berg • Ole Jakob Aas Kollerud • Helene Isene

3 Fv21 Vestsideveien fra Lierbyen til Landfall Linjeveien Landfall Bilbo/Eikenga Lierbyen

4 Vi kan ikke vente på at flere liv går tapt! Trygg Vestsidevei nå! 1Hvorfornå? 2BedreTrafikk-sikkerhet 3 Økt livsutfoldelse!

5 15 år på venteliste er nok! 1Hvorfornå? •Folketallet økt med 36 % siden 2001. •Næringsvekst økt og øker fremover* •Fritidsvei til Eiksetra (ca 400 nye P plasser) Trafikk Veksten •Skolevei uten alternativer •Eneste vei uten gang- og sykkelvei inn til kommunesenteret. •Renskaug vertsgård som sykkelknutepunkt. Myke Trafikkanter •4 dødsulykker på strekningen (1 800 m) •10 registrerte ulykker med personskader. •Daglige trafikkfarlige situasjoner Ulykkes- strekning *Egge massedeponi: 80 lastebil passeringer.

6 Trafikksikkerhet ihht. krav! o Myke og harde trafikanter blir atskilt o Trygge bussholdeplasser o Tryggere kryssinger for gående o Bedre sikt i kryss o Bedre stoppsikt o Bredere veg med større trygghet for tyngre kjøretøy og landbrukskjøretøy med bredt redskap. 2BedreTrafikk-sikkerhet

7 Bedre fremkommelighet med: • Helhetlig gang- og sykkelvegnett • Lett fremkommelighet til gå- og trimmerunder videre rundt i Lier • Flere kan ferdes langs vegen • Skolebarn får mulighet til å gå eller sykle til skolen 2BedreTrafikk-sikkerhet Smal vegbane <6m - Vegskulder ca 20cm 0,4m mellom kjøretøyene og mellom kjøretøy og syklist når de møtes. Kort avstand når bilene kjører i 60km/t.

8 GSV vil øke livsutfoldelsen o Øker tryggheten ved å ferdes langs vegen o Bedrer helsa til vanlige innbyggere ved lettere tilgang til GSV o Øker livskvaliteten til barn og unge ved at de selv kan sykle til venner og fritidsaktiviteter. o Øker tryggheten for beboerne langs vegen o Skolebarn får mulighet til å gå eller sykle til skolen o Sparer miljøet for mange bilturer når flere tør å trimme i nærområdet o Lier kommune slipper årlige utgifter til skoleskyss o Bedrer tilgjengeligheten til landlige rekreasjons muligheter o Bedrer tilgjengeligheten til rekreasjon langs Lierelva o Sparer P-plasser i Lierbyen o Lier kommune får mulighet til å øke bebyggelsen når infrastruktur er lagt o Lier bedrer sitt omdømme som sykkelvennlig kommune. o Samler Liers befolkning mer ved å ”samle Lier til et sykkelrike” Mange av de myke trafikantene er skolebarn. 3 Økt livsutfoldelse! Folk flest tør ikke bruke veien som myk trafikkant

9 Vi trenger trygg vei nå! • Trygg Vestsidevei • med GSV fra Lierbyen til Landfall Linjeveien Landfall Våre Prioriteringer: 1.Eikengaveien til Linjeveien 2.Linjeveien til Landfall 3.Lierbyen til Eikengaveien

10 Stort lokalt engasjement! Trygg Vestsidevei nå! Over 200 signaturer på underskrift kampanje. Gjør Vestsideveien i Lier trygg og skadefri: Gi oss gang- og sykkelsti! Over 300 medlemmer i facebook gruppa Vi er en hel haug - som ønsker trygg vei


Laste ned ppt "Fv21 med GSV fra Lierbyen til Landfall Målsetning Trygg Vestsidevei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google