Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målsetning Trygg Vestsidevei

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målsetning Trygg Vestsidevei"— Utskrift av presentasjonen:

1 Målsetning Trygg Vestsidevei
Fv21 med GSV fra Lierbyen til Landfall Målsetning Trygg Vestsidevei

2 Aksjonsgruppe Trygg Vestsidevei - GSV fra Lierbyen til Landfall
Tone Bergflødt -Leder Therese Halle Isene Kristin Enger Jan Erik Alverdus Berg Ole Jakob Aas Kollerud Helene Isene

3 Fv21 Vestsideveien fra Lierbyen til Landfall
Bilbo/Eikenga Landfall Linjeveien

4 1 3 2 Vi kan ikke vente på at flere liv går tapt! Hvorfor nå? Bedre
Økt livsutfoldelse! 2 Bedre Trafikk- sikkerhet Trygg Vestsidevei nå!

5 1 15 år på venteliste er nok! Trafikk Veksten Myke Trafikkanter
Hvorfor nå? 15 år på venteliste er nok! Folketallet økt med 36 % siden 2001. Næringsvekst økt og øker fremover* Fritidsvei til Eiksetra (ca 400 nye P plasser) Trafikk Veksten Skolevei uten alternativer Eneste vei uten gang- og sykkelvei inn til kommunesenteret. Renskaug vertsgård som sykkelknutepunkt. Myke Trafikkanter 4 dødsulykker på strekningen (1 800 m) 10 registrerte ulykker med personskader. Daglige trafikkfarlige situasjoner Ulykkes-strekning *Egge massedeponi: 80 lastebil passeringer.

6 Trafikksikkerhet ihht. krav!
2 Bedre Trafikk- sikkerhet Trafikksikkerhet ihht. krav! Myke og harde trafikanter blir atskilt Trygge bussholdeplasser Tryggere kryssinger for gående Bedre sikt i kryss Bedre stoppsikt Bredere veg med større trygghet for tyngre kjøretøy og landbrukskjøretøy med bredt redskap.

7 Bedre fremkommelighet med:
2 Bedre Trafikk- sikkerhet Bedre fremkommelighet med: Helhetlig gang- og sykkelvegnett Lett fremkommelighet til gå- og trimmerunder videre rundt i Lier Flere kan ferdes langs vegen Skolebarn får mulighet til å gå eller sykle til skolen Smal vegbane <6m - Vegskulder ca 20cm 0,4m mellom kjøretøyene og mellom kjøretøy og syklist når de møtes. Kort avstand når bilene kjører i 60km/t.

8 GSV vil øke livsutfoldelsen
3 Økt livsutfoldelse! GSV vil øke livsutfoldelsen Folk flest tør ikke bruke veien som myk trafikkant Øker tryggheten ved å ferdes langs vegen Bedrer helsa til vanlige innbyggere ved lettere tilgang til GSV Øker livskvaliteten til barn og unge ved at de selv kan sykle til venner og fritidsaktiviteter. Øker tryggheten for beboerne langs vegen Skolebarn får mulighet til å gå eller sykle til skolen Sparer miljøet for mange bilturer når flere tør å trimme i nærområdet Lier kommune slipper årlige utgifter til skoleskyss Bedrer tilgjengeligheten til landlige rekreasjons muligheter Bedrer tilgjengeligheten til rekreasjon langs Lierelva Sparer P-plasser i Lierbyen Lier kommune får mulighet til å øke bebyggelsen når infrastruktur er lagt Lier bedrer sitt omdømme som sykkelvennlig kommune. Samler Liers befolkning mer ved å ”samle Lier til et sykkelrike” Mange av de myke trafikantene er skolebarn.

9 Vi trenger trygg vei nå! Trygg Vestsidevei Våre Prioriteringer:
med GSV fra Lierbyen til Landfall Våre Prioriteringer: Eikengaveien til Linjeveien Linjeveien til Landfall Lierbyen til Eikengaveien Landfall Linjeveien

10 Stort lokalt engasjement!
Over 200 signaturer på underskrift kampanje. Gjør Vestsideveien i Lier trygg og skadefri: Gi oss gang- og sykkelsti! Trygg Vestsidevei nå! Over 300 medlemmer i facebook gruppa Vi er en hel haug - som ønsker trygg vei


Laste ned ppt "Målsetning Trygg Vestsidevei"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google