Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnet mål og sluttprodukt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnet mål og sluttprodukt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnet mål og sluttprodukt
Økt samhandling og skape en enda mer attraktiv by. Strategidokument for utvikling av transportsystemet, sett i sammenheng med ønsket arealutvikling i et langsiktig perspektiv.

2 Budskap fra byplanlegger Michael Fuller Gee – fra samling 29 januar
Hvilken muligheter har vi Lillehammer?

3 Budskap fra byplanlegger Michael Fuller-Gee
Hva betyr dette for Lillehammer?

4 Budskap fra byplanlegger Michael Fuller-Gee
Vi er i gang!

5 Budskap fra byplanlegger Michael Fuller-Gee
Mål: Flere eldre kan leve et liv mest mulig uavhengig av offentlige tjenester!

6 De viktigste utfordringene – fra samling januar
Trafikale utfordringer, gjennomgangstrafikken i byen, stor bilbruk på korte avstander Kampen om gata – hvem skal vi prioritere? Befolkningsutvikling- veksten forutsetter innflytting, færre unge – hvordan håndtere en vekst fra – 40 000?

7 De viktigste utfordringene – fra samling januar
Hvordan tiltrekke de yngre – deres prioriteringer og preferanser Flere boliger i sentrum - færre husstandsmedlemmer Hvordan skape en balanse i handelsnæringen mellom bydeler, kjøpesentre og sentrum? Hvordan beholde særpreget, kvalitetene og konkurransekraften?

8 Hva må vi vite mer om? – fra samling januar
Planprosess E6 – intercity, god kobling mellom behovet for ønsket arealutvikling, samt behovet for gode sentrumsforbindelser Transformasjon – fortetting – byliv – hva gjør en bydel attraktiv? Hvordan få trafikkveksten over på gang, sykkel og kollektiv? Hva er de unges preferanser knyttet til ønsket byutvikling? Generelt mer kunnskap om ulike valg knyttet til areal og transport

9 Dagens agenda – fokus på muligheter!
Status i planarbeidet E6 og intercity jernbane Hvilken muligheter har vi innenfor ulike arealstrategier? Hvilken muligheter har vi innenfor ulike transportstrategier?

10 Fremtidens Lillehammer!
Hva er de unges preferanser?


Laste ned ppt "Overordnet mål og sluttprodukt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google