Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for parkering 2014 - 2017. Trenger byen en P-politikk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for parkering 2014 - 2017. Trenger byen en P-politikk?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan for parkering 2014 - 2017

2 Trenger byen en P-politikk?

3 Planprosessen Oppdrag fra formannskapet 2012 Bygge på kommuneplanens mål for parkering Egen handlingsplan utarbeidet for2013 Nesten alle tiltak i denne er gjennomført Handlingsplan 2014 – 2017 til høring

4 Planens innhold: Handlingsplan sentrum Handlingsplan utenfor sentrum HC-biler, El-biler og tohjulinger med motor Sykkelparkering Forslag til nye P-bestemmelser Forslag til prispolitikk

5 Mål for parkering i kommuneplan: Levende sentrum Virke dempende på bilbruk Redusere samlet areal til parkering i sentrum Parkering i større grad i P-hus P-anlegg for langtidsparkering (innfartsveger) Flere felles P-anlegg

6 Levende sentrum – viktig mål

7 Virke dempende på bilbruk – viktig mål

8 Komiteen foreslår at alt arbeid med parkering bygger på: Trafikksikkerhet Tilgjengelighet til byen Framkommelighet på vegnettet God service og godt omdømme Godt bymiljø

9 Komiteens hovedløsning: Korttidsparkering i sentrum Langtidsparkering utenfor sentrum Planen inneholder: Konkrete tiltak Mindre konkrete tiltak Retningslinjer

10 Noen av tiltakene: P-hus Johannesenløkka 2014-2017 Planlavklare flere P-hus (eks. Stangevegen) Flere P-hus for korttidsparkering i sentrum I større grad felles parkering – ikke hver grunneier sin plass Et langsiktig arbeid: Krever gode P-bestemmelser og samarbeid med grunneiere og utbyggere

11 Planlegging i gang for Johannesenløkka P-hus:

12 Eksempler på tiltak - sykkelparkering: 150 nye sykkelplasser ved Stortorget 100 sykkelplasser i alt ved Østre torg 35 sykkelplasser langs Strandgata (kan økes)

13 Ved økt sykkelbruk kan 10 sykler erstatte 1 bilplass:

14 Retningslinjer for prispolitikk: 1.Oppfylle kommunens mål 2.Inntektene skal minimum dekke kostnadene 3.Avgift på korttidsparkering fra 1.time 4.Progressive priser bare i sentrum inkl. P-hus Østre og Vestre torg

15 Retningslinjer for prispolitikk: 1.Prisen i P-hus ikke høyere enn i sentrumsgater 2.Abonnement for beboere til redusert pris bør opprettholdes 3.Øker frikjøpsbeløp til ca.150.000 kr. 4.Delegert myndighet til rådmannen ved mindre endringer

16 Mange flere tiltak inngår i planen: Blant annet: Forslag til nye P-bestemmelser Parkering for motorsykler og scootere Parkering for bevegelseshemmede El-bil parkering

17 Det er mange utfordringer: 60 % av parkeringen er privat – hvordan kan handlingsplanen gjennomføres da? Hvordan skaffe tomter og finansiere P-hus når tomtene er private? Hvordan redusere parkering på bakkeplan og få flere fellesanlegg i sentrum? Hvordan utvide bruken av frikjøpsordningen for å oppnå målene om flere P-hus og flere fellesanlegg?

18 Komiteens forslag: Forslag: Samarbeid, bruk av plan- og bygningsloven i byggesaker og bruk av nye P- bestemmelser. Mye mer krevende for kommunen enn i dag?

19 Miljøutfordring: Hvordan kan P-plan bidra til å redusere bilbruk uten bruk av restriktive tiltak? Lettest å påvirke arbeidsreiser (samarbeid med arbeidsgivere) Ellers smarte P-løsninger som reduserer kjøring i byen Hva med prispolitikken som virkemiddel

20 Utfordring: Hvordan få til større likhet i systemer på kommunale og private anlegg? For eksempel elektroniske systemer:

21 Utfordring: Hvordan sikre at bilistene betaler prisen for parkering og fortsatt ha en levende by? Drift og investering inn i grunnlaget for prisen. Inntekter både fra parkeringsavgifter og frikjøp av plasser.

22 Parkeringspolitikk – en del av miljøpolitikken. Kan få flere til å gå, sykle eller bruke buss. Kan redusere kjøring for å lete etter P-plass. Kan gjøre bilen mindre synlig i byen.

23 Parkeringspolitikk – hva må unngås? At byen blir mindre levende. At folk reiser andre steder og at regionen totalt får mer bilkjøring. At det blir altfor lett å velge bil framfor alternativene.

24 Nasjonal transportplan: Trafikkveksten skal tas av gange, sykkel og kollektivtrafikk. God parkeringspolitikk kan bidra


Laste ned ppt "Handlingsplan for parkering 2014 - 2017. Trenger byen en P-politikk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google