Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA SKJER ETTER SOMMEREN 2014 – OG FREM MOT SOMMER 2015 1.Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien 2.Veiarbeider i Drøbakveien 3.Barnehage bygges i Utveien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA SKJER ETTER SOMMEREN 2014 – OG FREM MOT SOMMER 2015 1.Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien 2.Veiarbeider i Drøbakveien 3.Barnehage bygges i Utveien."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA SKJER ETTER SOMMEREN 2014 – OG FREM MOT SOMMER 2015 1.Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien 2.Veiarbeider i Drøbakveien 3.Barnehage bygges i Utveien 4 4.Grisehuset bygges om til fiskelab 5.Interne anleggsveier på byggeområdet etableres 6.Overflytting av virksomhet til Nye SHF 7.Gamle bygg rives 8.Grunnarbeider starter

2 1. GANG- OG SYKKELVEI LANGS KIRKEVEIEN • Starter august 2014 • River først potetkjeller Utveien 4 • Fortau langs Kirkeveien fra nr 17 ned til Utveien i august/september • Gang-/sykkelveien videre ned til Meierikrysset ferdig vår 2015 • Myke trafikanter skal ivaretas på en sikker måte mens vi bygger

3 2.VEIARBEIDER I DRØBAKVEIEN • Starter august 2014 • Legge om adkomst Antrozoologisenteret • Bygge om Meierikrysset • Ny rundkjøring ved husdyrfagbygget • Omfattende arbeider og trange forhold på en svært trafikkert vei • = KØ • Endelig fremdriftsplan for denne når entreprenør er kontrahert i juli 2014

4 2. VEIARBEIDER I DRØBAKVEIEN forts • Tiltak for trafikkavvikling • Ordinære tiltak som ved veiarbeider, skilting osv • Statens Vegvesen: vi forsøker få til skilting på E6 og E18 for å redusere gjennomfartstrafikk/langtransport gjennom Ås • Anleggstrafikk egne byggearbeider: ser på mulighet for å styre denne utenom rushen på Drøbakveien • ELLERS: • Oppfordrer til å redusere unødvendig bilbruk til og fra NMBU, spesielt i rush-tiden, kjøre kollektivt, sykle, gå de som kan

5 3. BARNEHAGE BYGGES I UTVEIEN 4 • Starter september/oktober 2014, når fortauet er ferdig • 3 avdelingers barnehage, ca 560 kvm BTA • Gjerder inn byggeplassen • Adkomst anleggstrafikk fra Kirkeveien inn Utveien • Tiltak for å skille myke trafikanter fra anleggstrafikk i Utveien

6 4.GRISEHUSET BYGGES OM TIL FISKELAB • Starter oktober 2014, når bygget er fraflyttet, tømt og rengjort • Adkomst til byggeplassen er under avklaring, legger vekt på å skille myke trafikanter fra anleggstrafikken • Gjerder inn byggeplassen • Ferdigstilles sommer 2015

7 5. Interne anleggsveier etableres • Vei V2 fra ny rundkjøring forbi stoffskiftefjøset og verkstedbygget bygges våren 2015 • Vei V4 fra Osloveien opp til ny fiskelab bygges høst 2014 • Vei V5 mellom V4 og V2 bygges høst 2014

8 6. OVERFLYTTING TIL NYE SHF • Nytt senter for husdyrforsøk ferdigstilles vår 2015 • Overflytting skjer suksessivt etter hvert som de nye byggene er ferdig

9 7. GAMLE BYGG RIVES • Byggene fraflyttes etter nærmere avtale mellom NMBU og Statsbygg • Prosjektet overtar de fraflyttede, tømte byggene • Deretter rives disse • Noen bygg rives mens det fortsatt er andre bygg i drift i nærheten • Statsbygg legger stor vekt på å ivareta drift og sikkerhet for bruker • Noe ulemper må likevel påregnes

10 8. GRUNNARBEIDER STARTER • Grunnarbeider starter når hoveddelen av byggene er revet, sommer 2015 (graving og spunting) • Vi gjerder inn byggeområdet sommer 2015 • Råbyggsarbeider starter høsten 2015 (peling, fundamenter, betong)


Laste ned ppt "HVA SKJER ETTER SOMMEREN 2014 – OG FREM MOT SOMMER 2015 1.Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien 2.Veiarbeider i Drøbakveien 3.Barnehage bygges i Utveien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google