Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjer etter sommeren 2014 – og frem mot sommer 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjer etter sommeren 2014 – og frem mot sommer 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjer etter sommeren 2014 – og frem mot sommer 2015
Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien Veiarbeider i Drøbakveien Barnehage bygges i Utveien 4 Grisehuset bygges om til fiskelab Interne anleggsveier på byggeområdet etableres Overflytting av virksomhet til Nye SHF Gamle bygg rives Grunnarbeider starter

2 1. GANG- OG SYKKELVEI LANGS KIRKEVEIEN
Starter august 2014 River først potetkjeller Utveien 4 Fortau langs Kirkeveien fra nr 17 ned til Utveien i august/september Gang-/sykkelveien videre ned til Meierikrysset ferdig vår 2015 Myke trafikanter skal ivaretas på en sikker måte mens vi bygger

3 2.VEIARBEIDER I DRØBAKVEIEN
Starter august 2014 Legge om adkomst Antrozoologisenteret Bygge om Meierikrysset Ny rundkjøring ved husdyrfagbygget Omfattende arbeider og trange forhold på en svært trafikkert vei = KØ Endelig fremdriftsplan for denne når entreprenør er kontrahert i juli 2014

4 2. VEIARBEIDER I DRØBAKVEIEN forts
Tiltak for trafikkavvikling Ordinære tiltak som ved veiarbeider, skilting osv Statens Vegvesen: vi forsøker få til skilting på E6 og E18 for å redusere gjennomfartstrafikk/langtransport gjennom Ås Anleggstrafikk egne byggearbeider: ser på mulighet for å styre denne utenom rushen på Drøbakveien ELLERS: Oppfordrer til å redusere unødvendig bilbruk til og fra NMBU, spesielt i rush-tiden, kjøre kollektivt, sykle, gå de som kan

5 3. BARNEHAGE BYGGES I UTVEIEN 4
Starter september/oktober 2014, når fortauet er ferdig 3 avdelingers barnehage, ca 560 kvm BTA Gjerder inn byggeplassen Adkomst anleggstrafikk fra Kirkeveien inn Utveien Tiltak for å skille myke trafikanter fra anleggstrafikk i Utveien

6 4.GRISEHUSET BYGGES OM TIL FISKELAB
Starter oktober 2014, når bygget er fraflyttet, tømt og rengjort Adkomst til byggeplassen er under avklaring, legger vekt på å skille myke trafikanter fra anleggstrafikken Gjerder inn byggeplassen Ferdigstilles sommer 2015

7 5. Interne anleggsveier etableres
Vei V2 fra ny rundkjøring forbi stoffskiftefjøset og verkstedbygget bygges våren 2015 Vei V4 fra Osloveien opp til ny fiskelab bygges høst 2014 Vei V5 mellom V4 og V2 bygges høst 2014

8 6. OVERFLYTTING TIL NYE SHF
Nytt senter for husdyrforsøk ferdigstilles vår 2015 Overflytting skjer suksessivt etter hvert som de nye byggene er ferdig

9 7. GAMLE BYGG RIVES Byggene fraflyttes etter nærmere avtale mellom NMBU og Statsbygg Prosjektet overtar de fraflyttede, tømte byggene Deretter rives disse Noen bygg rives mens det fortsatt er andre bygg i drift i nærheten Statsbygg legger stor vekt på å ivareta drift og sikkerhet for bruker Noe ulemper må likevel påregnes

10 8. GRUNNARBEIDER STARTER
Grunnarbeider starter når hoveddelen av byggene er revet, sommer 2015 (graving og spunting) Vi gjerder inn byggeområdet sommer 2015 Råbyggsarbeider starter høsten 2015 (peling, fundamenter, betong)


Laste ned ppt "Hva skjer etter sommeren 2014 – og frem mot sommer 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google