Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av ATP- modellen, Byplankontoret Trondheim kommune: •Brukes mye til behandling av enkeltsaker i forhold til f.eks vurdering av parkeringsplassbehov,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av ATP- modellen, Byplankontoret Trondheim kommune: •Brukes mye til behandling av enkeltsaker i forhold til f.eks vurdering av parkeringsplassbehov,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av ATP- modellen, Byplankontoret Trondheim kommune: •Brukes mye til behandling av enkeltsaker i forhold til f.eks vurdering av parkeringsplassbehov, korteste skoleveg og flytting av holdeplasser for kollektivtrafikk •Noen eksempler på bruk til større prosjekter 2008 •Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune •Beregninger i forhold til trafikkavviklingsplan, utbygging E6 øst (samarbeid med Statens vegvesen) •Større eksempel: Trafikale vurderinger i forbindelse med foreslåtte skolenedleggelser

2 Eks. 1: Behovsanalyse, idrettsanlegg Trondheim kommune • Oppdrag fra en annen enhet (Rådmannens fagstab) • Målsetning: Alle mellom 5- 12 år skal ha et nærmiljøanlegg innen 400 m gangavstand. Tilsvarende i forhold til andre typer anlegg • Bufferanalyser med opptelling av antall beboere innen aktuelle aldersgrupper ga prosentvis dekning • Del av grunnlagsmaterialet for satsingen på anleggsutbygging frem mot 2018

3 Eks. 2: Trafikkavviklingsplan E6 øst • ATP- modellen er brukt til å vurdere faren for omkjøring på sideveger i forbindelse med større vegutbygging øst i Trondheim • Manuelle registreringer for å få mer presise hastigheter • Beregningene benyttet som grunnlag for planlegging av avbøtende tiltak på sidevegnettet, spesielt fokus på sikring av myke trafikanter

4 Eks. 3: Trafikkvurderinger, foreslåtte skolenedleggelser Bakgrunn: • Forslag om å nedlegge én eller flere av i alt 5 sentrumsnære skoler • ATP- modellen ble benyttet til å illustrere trafikale konsekvenser ved nedleggelse av hver enkelt av skolene • Beregning av endringer i gjennomsnittlig gangavstand for overførte elever • Beregninger av endrede trafikkstrømmer på gangvegnettet • Vurdering av behov for trafikksikkerhetstiltak ved avdekkede nye kryssingspunkter over høytrafikkerte veger • Vurderingene inngår i beslutningsgrunnlaget for den politiske behandlingen av forslaget

5 Metodikk, eksempel: Nedleggelse av Berg skole

6 Trinn 1: Finne overførte elever til hver enkelt krets • Personer mellom 6 og 13 år ble plukket ut fra befolkningsdataoversikten for Trondheim • Elevene innenfor den nye kretsen ble isolert som eget lag med bruk av clip- funksjonen i Arc Map • Antall overførte elever ble funnet ved å bruke clip- funksjonen på dette laget

7 Trinn 2: Beregning av skoleveg til ny og gammel skole for overførte elever • Sannsynlige gangruter for de overførte elevene ble funnet til gammel og ny skole • Vektet gjennomsnittsavstand i før- og ettersituasjonen ble sammenlignet for å avdekke endringer

8 Trinn 3: Trafikksikkerhetsmessig vurdering • Trafikkstrømmene for alle elevene i den nye kretsen ble beregnet • Kryssingspunkter av høytrafikkerte veger med stort innslag av overførte elever ble vurdert og rangert ut fra forhåndsdefinerte vurderingskriterier • Vurdering av aktuelle tiltak for å utbedre problempunktene • Prosessen ble gjentatt for øvrige berørte kretser i hvert alternativ

9 Erfaringer med bruk • ATP- modellen er svært nyttig til egenplanlegging, og beregninger blir også etterspurt av andre enheter • Fremstillingene blir lett forstått av både fagmiljø og eksterne • Noe å gå på i forhold til å få et oppdatert nett, en del små feil oppdages ofte ved gjennomgang


Laste ned ppt "Bruk av ATP- modellen, Byplankontoret Trondheim kommune: •Brukes mye til behandling av enkeltsaker i forhold til f.eks vurdering av parkeringsplassbehov,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google