Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av ATP- modellen, Byplankontoret Trondheim kommune:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av ATP- modellen, Byplankontoret Trondheim kommune:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av ATP- modellen, Byplankontoret Trondheim kommune:
Brukes mye til behandling av enkeltsaker i forhold til f.eks vurdering av parkeringsplassbehov, korteste skoleveg og flytting av holdeplasser for kollektivtrafikk Noen eksempler på bruk til større prosjekter 2008 Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune Beregninger i forhold til trafikkavviklingsplan, utbygging E6 øst (samarbeid med Statens vegvesen) Større eksempel: Trafikale vurderinger i forbindelse med foreslåtte skolenedleggelser

2 Eks. 1: Behovsanalyse, idrettsanlegg Trondheim kommune
Oppdrag fra en annen enhet (Rådmannens fagstab) Målsetning: Alle mellom år skal ha et nærmiljøanlegg innen 400 m gangavstand. Tilsvarende i forhold til andre typer anlegg Bufferanalyser med opptelling av antall beboere innen aktuelle aldersgrupper ga prosentvis dekning Del av grunnlagsmaterialet for satsingen på anleggsutbygging frem mot 2018

3 Eks. 2: Trafikkavviklingsplan E6 øst
ATP- modellen er brukt til å vurdere faren for omkjøring på sideveger i forbindelse med større vegutbygging øst i Trondheim Manuelle registreringer for å få mer presise hastigheter Beregningene benyttet som grunnlag for planlegging av avbøtende tiltak på sidevegnettet, spesielt fokus på sikring av myke trafikanter

4 Eks. 3: Trafikkvurderinger, foreslåtte skolenedleggelser
Bakgrunn: Forslag om å nedlegge én eller flere av i alt 5 sentrumsnære skoler ATP- modellen ble benyttet til å illustrere trafikale konsekvenser ved nedleggelse av hver enkelt av skolene Beregning av endringer i gjennomsnittlig gangavstand for overførte elever Beregninger av endrede trafikkstrømmer på gangvegnettet Vurdering av behov for trafikksikkerhetstiltak ved avdekkede nye kryssingspunkter over høytrafikkerte veger Vurderingene inngår i beslutningsgrunnlaget for den politiske behandlingen av forslaget

5 Metodikk, eksempel: Nedleggelse av Berg skole

6 Trinn 1: Finne overførte elever til hver enkelt krets
Personer mellom 6 og 13 år ble plukket ut fra befolkningsdataoversikten for Trondheim Elevene innenfor den nye kretsen ble isolert som eget lag med bruk av clip- funksjonen i Arc Map Antall overførte elever ble funnet ved å bruke clip- funksjonen på dette laget

7 Trinn 2: Beregning av skoleveg til ny og gammel skole for overførte elever
Sannsynlige gangruter for de overførte elevene ble funnet til gammel og ny skole Vektet gjennomsnittsavstand i før- og ettersituasjonen ble sammenlignet for å avdekke endringer

8 Trinn 3: Trafikksikkerhetsmessig vurdering
Trafikkstrømmene for alle elevene i den nye kretsen ble beregnet Kryssingspunkter av høytrafikkerte veger med stort innslag av overførte elever ble vurdert og rangert ut fra forhåndsdefinerte vurderingskriterier Vurdering av aktuelle tiltak for å utbedre problempunktene Prosessen ble gjentatt for øvrige berørte kretser i hvert alternativ

9 Erfaringer med bruk ATP- modellen er svært nyttig til egenplanlegging, og beregninger blir også etterspurt av andre enheter Fremstillingene blir lett forstått av både fagmiljø og eksterne Noe å gå på i forhold til å få et oppdatert nett, en del små feil oppdages ofte ved gjennomgang


Laste ned ppt "Bruk av ATP- modellen, Byplankontoret Trondheim kommune:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google