Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011 Lier fjordby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011 Lier fjordby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011 Lier fjordby Tre parallelle oppdrag - forslag til klimavennlig og miljørettet byutvikling Ellen Haug, Civitas

2 Føringer for parallelloppdragene  Vekt på overordnet plangrep og illustrasjon av fremtidsbilder  Bærekraftig byutvikling – begrense bilbruk, understøtte g/s og kollektivtransport  Høy utnyttelse (pga sentralt, bærekraftig byutvikling) Utgangspunkt: 1 mill kvm.  Attraktivt bo- og byområde – for ulike befolkningsgrupper.  Rekreasjonsområder for hele befolkningen – sjøfront  Robust helhetsgrep, økonomisk gjennomførbarhet og etappevis utvikling Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby

3 Lier fjordby er et stort område!  Ca 1000 dekar stort og ca 2,5 km langt  Dette er større enn Bjørvika i Oslo.  Plass til 6000-10.000 boliger og 18.000 - 22.000 arbeidsplasser.  Stort byutviklingspotensial både lokalt og i regionen. Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby Ill: Asplan Viak

4 Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Plangrep: 6 ”nabolag” skilt med vannkiler. Hovedgate i bakkant, Tyngdepunkt/sentrumsområde ved begge jernbanestasjoner FORSLAG FRA ASPLAN VIAK: Nabolag, vannkiler og to jernbanestasjoner

5 Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Ca 1.500.000 kvm bruksareal, hovedsakelig kvartalsstruktur. Boliger: 2-6 etasjer størst høyde ut mot sjøen og lavere bebyggelse inne i kvartalene. Næring: 7 etasjer, tårnbygg opp til 25 etasjer. Næringsbebyggelse langs jernbanen, på Brakerøya, Gilhus og i Amtmannssvingen

6 Trafikk Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby  En hovedgate med lokalbusstrasé nord i området. > Boligområdene skjermes for trafikk  Hovedgaten knyttes til hovedveinettet i hver ende og over Strandbrua.  Eksisterende rundkjøring på Brakerøya senkes. Gater og transport

7 Sjøfront, bymiljø og bomiljø  Varierte rekreasjonsområder i hierarki av byrom  Småbåthavn og husbåter i Terminalbukta.  Større idrettsanlegg på Gamle Lierstranda Sjøfront og rekreasjonsarealer Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby

8 Nabolag, vannkiler og to jernbanestasjoner

9 Entasis Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby FORSLAG FRA ENTASIS : En sentral stasjon og kompakte byområder omgitt av natur Plangrep:  6 kompakte byområder med svært høy tetthet, skilt med grønne områder. To øyer.  Tyngdepunkt ved sentral stasjon  Hevet terreng - stasjonsplass  Utvikling av Gamle Lierstranda.

10 Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse Ca 1.000.000 kvm BRA Småskala bygningsstruktur Høyde 5 etg + 15 etg Kombinasjon av bolig og næring i alle områder, 30 - 70 % boliger i delområdene Brakerøya: Idrett og kultur Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby

11 Gater og transport  Sentral hovedgate variert romforløp og buss  ”Atkomstgate ”parallelt med jernbanen  Parkering under hevet terreng  Shared space i byrommene  Hovedgaten knyttes til hovedveinettet i hver ende og med mulighet til å kjøre over stasjonsplassen.

12 Sjøfront og rekreasjonsarealer  Sammenhengende naturlig sjøfront  Store rekreasjons- og naturområder mot sjøen  Småbåthavn i Terminalbukta  Mange små byrom (8 m bredde)  Ingen halvoffentlige oppholds-/lekearaler Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby

13 Kompakte byområder og små byrom

14 Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby FORSLAG FRA LPO ARKITEKTER : Allmenninger og sentralt sentrum med jernbanestasjon Plangrep: 6 delområder adskilt med grønne allmenninger Kvartalsstruktur med en gjennomgående hovedgate. Sentrumsutvikling med sentral jernbanestasjon og høy utnyttelse. Tilrettelegger for byutvikling på Gamle Lierstranda

15 Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse  ca 1.100.000 kvm BRA  Småhusbebyggelse 3-5 etg mot sjøen  Boliger og næring i alle områder, størst andel næring ved stasjonen  Ved stasjonen: Høyest utnyttelse/bebyggelse (opp til 12 etg)

16 Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby  En sentral hovedgate gjennom fjordbyen > trafikk gjennom boligområder  Gatenett > fordele trafikk på flere gater  Fire veitilknytninger: - Ved Brakerøya. - 2 ved stasjonen. - under jernbanen, mot Kjellstadkrysset.  Har utarbeidet trafikkanalyse Gater og transport

17 Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby  Sammenhengende havnepromenade  Allmenninger: rekreasjon og forbindelser til bakenforliggende områder. Sjøfront og rekreasjonsarealer

18 Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Allmenninger og sentralt sentrum med stasjon

19 Et stort byutviklingspotensial nær Drammen sentrum:


Laste ned ppt "Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011 Lier fjordby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google