Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykkel og varelevering i by Om varelevering, konfliktpunkter og løsninger Tromsø november 2014 Toril Presttun Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykkel og varelevering i by Om varelevering, konfliktpunkter og løsninger Tromsø november 2014 Toril Presttun Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykkel og varelevering i by Om varelevering, konfliktpunkter og løsninger Tromsø november 2014 Toril Presttun Vegdirektoratet

2 Om lastebiler Bil 2,5 m Skap 2,6 m Speil 0,3 m Lengde inntil 12 m Bakløfter ca 2,5 meter + manøvreringsareal

3 Blindsoner For syklister er høyresvingende tunge biler en risikofaktor

4 Om konflikter - sykkelfelt ● Sykkelfelt betyr «stans forbudt». ● Det er lov å krysse sykkelfelt, men ikke stoppe for av- og pålessing eller av- og påstigning – I teorien er sykkelfelt en stiv ordning – I praksis blir det bare delvis overholdt, slik at det er en fleksibel ordning – Hva skjer hvis det blir en ulykke?

5 Litt om logistikk ● Mat og drikke – Butikker, kiosker og fast food, restauranter, kafeer, hoteller, kantiner – tungt - arbeidsmiljø – matsikkerhet - krav til kjøling og hygiene ● Partigods – hele lasten til en mottaker ● Stykkgods – Samlast

6 ● Partigods – hele lasten til en mot- taker ● Stykkgods – Samlast ● Ekspressgods – Sykkelbud – mye mer effektivt enn bil i bygaterbil

7 Tidspress ● Varelevering foregår som oftest i ruter ● Krav om å levere innen gitte tidsvindu ● Tidsbruk- jo lenger tid hver leveranse tar jo færre leveranser blir det tid til på en rute ● Kjøre-hviletid «Analysene av stressfaktorer i arbeidet viser at tidsrelatert stress er det største problemet for nærtransportsjåførene, etterfulgt av trafikalt relatert stress» Arbeidsforskningsinstituttet AFI rapport 2/2010

8 Sjåføren i skvis ● Mest brukte virkemiddel i bylogistikk er bøtelegging av tungbilsjåførene – Sjåførene må alt for ofte velge mellom å ikke gjøre jobben sin eller bryte trafikkreglene – Noen ganger betaler oppdragsgiver/ arbeidsgiver boten – Ofte ser politiet mellom fingrene på brudd – Politiet fjerner av og til sykkelfelt eller kollektivfelt – Planleggerne legger opp til at sjåførene ordner seg «Inne i byene opplever 74% av sjåførene at parkeringsforhold utgjør et problem for arbeidsutførelsen og omlag 8 av 10 må ofte bryte parkeringsregler» AFI 2/2010

9 Hva gjør planleggerne? ● lite offentlige ressurser for å tilrettelegge bylogistikk ● lite sammenheng i tiltak i de større byene* ● lite forståelse for at en gate er både gjennomfartsåre og adkomst til den enkelte virksomhet – Parkering har to betydninger: 1.Hensetting av personbil når den ikke er i bruk 2.Stans for levering/henting av varer (flyttelass, bagasje) eller av- og påstigning *Bedre i små byer – dels fordi det er enklere og dels fordi planleggere og trafikkforvaltere er nærmere hverandre

10 Løsninger ● Bylogistikkplan: Overordnet plan for godshåndtering i byområdet ● Varemottak – Utarbeide plan for varemottak og losseplasser i by som oppdateres og vedlikeholdes, og som brukes av alle etater – Systematisk gjennomgang ved nybygg og bruksendringer for å få varemottakene etablert og lokalisert i henhold til denne planen – Vise varelevering i reguleringsplan ● Varelevering ved planlegging av sykkelnett – Registrere de aktuelle problempunktene i planen – Jobbe systematisk med løsninger ● Tidsreguleringer og nattleveringer ● Felles betjente varemottak eller byterminaler

11 Ved planlegging for sykkel fysiske og trafikale løsninger ● Sykkelgate ● Lav fart og blandet trafikk i kjørebane – opphevde gangfelt ● Shared space ● Sykkelfelt – Flytte varemottak til sidegate eller privat grunn Må sjekkes ut om det fungerer i praksis – Vareleveringslommer innenfor sykkelfelt – Varelevering ved parkering utenfor sykkelfelt ● Universell utforming

12 Uten varelevering - intet byliv


Laste ned ppt "Sykkel og varelevering i by Om varelevering, konfliktpunkter og løsninger Tromsø november 2014 Toril Presttun Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google