Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykkel og varelevering i by

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykkel og varelevering i by"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykkel og varelevering i by
Om varelevering, konfliktpunkter og løsninger Tromsø november 2014 Toril Presttun Vegdirektoratet

2 Om lastebiler Skap 2,6 m Speil 0,3 m Lengde inntil 12 m
Bakløfter ca 2,5 meter + manøvreringsareal Bil 2,5 m

3 Blindsoner For syklister er høyresvingende tunge biler en risikofaktor

4 Om konflikter - sykkelfelt
Sykkelfelt betyr «stans forbudt». Det er lov å krysse sykkelfelt, men ikke stoppe for av- og pålessing eller av- og påstigning I teorien er sykkelfelt en stiv ordning I praksis blir det bare delvis overholdt, slik at det er en fleksibel ordning Hva skjer hvis det blir en ulykke?

5 Litt om logistikk Mat og drikke
Butikker, kiosker og fast food, restauranter, kafeer, hoteller, kantiner tungt - arbeidsmiljø matsikkerhet - krav til kjøling og hygiene Partigods – hele lasten til en mottaker Stykkgods Samlast

6 Partigods – hele lasten til en mot- taker
Stykkgods Samlast Ekspressgods Sykkelbud – mye mer effektivt enn bil i bygaterbil 

7 Tidspress Varelevering foregår som oftest i ruter
Krav om å levere innen gitte tidsvindu Tidsbruk- jo lenger tid hver leveranse tar jo færre leveranser blir det tid til på en rute Kjøre-hviletid «Analysene av stressfaktorer i arbeidet viser at tidsrelatert stress er det største problemet for nærtransportsjåførene, etterfulgt av trafikalt relatert stress» Arbeidsforskningsinstituttet AFI rapport 2/2010

8 Sjåføren i skvis Mest brukte virkemiddel i bylogistikk er bøtelegging av tungbilsjåførene Sjåførene må alt for ofte velge mellom å ikke gjøre jobben sin eller bryte trafikkreglene Noen ganger betaler oppdragsgiver/ arbeidsgiver boten Ofte ser politiet mellom fingrene på brudd Politiet fjerner av og til sykkelfelt eller kollektivfelt Planleggerne legger opp til at sjåførene ordner seg «Inne i byene opplever 74% av sjåførene at parkeringsforhold utgjør et problem for arbeidsutførelsen og omlag 8 av 10 må ofte bryte parkeringsregler» AFI 2/2010

9 Hva gjør planleggerne? lite offentlige ressurser for å tilrettelegge bylogistikk lite sammenheng i tiltak i de større byene* lite forståelse for at en gate er både gjennomfartsåre og adkomst til den enkelte virksomhet Parkering har to betydninger: Hensetting av personbil når den ikke er i bruk Stans for levering/henting av varer (flyttelass, bagasje) eller av- og påstigning *Bedre i små byer – dels fordi det er enklere og dels fordi planleggere og trafikkforvaltere er nærmere hverandre

10 Løsninger Bylogistikkplan: Overordnet plan for godshåndtering i byområdet Varemottak Utarbeide plan for varemottak og losseplasser i by som oppdateres og vedlikeholdes, og som brukes av alle etater Systematisk gjennomgang ved nybygg og bruksendringer for å få varemottakene etablert og lokalisert i henhold til denne planen Vise varelevering i reguleringsplan Varelevering ved planlegging av sykkelnett Registrere de aktuelle problempunktene i planen Jobbe systematisk med løsninger Tidsreguleringer og nattleveringer Felles betjente varemottak eller byterminaler

11 Ved planlegging for sykkel fysiske og trafikale løsninger
Sykkelgate Lav fart og blandet trafikk i kjørebane – opphevde gangfelt Shared space Sykkelfelt Flytte varemottak til sidegate eller privat grunn Må sjekkes ut om det fungerer i praksis Vareleveringslommer innenfor sykkelfelt Varelevering ved parkering utenfor sykkelfelt Universell utforming

12 Uten varelevering - intet byliv


Laste ned ppt "Sykkel og varelevering i by"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google