Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anita R Kivijervi, Barn og ungetjenesten/ Habilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anita R Kivijervi, Barn og ungetjenesten/ Habilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anita R Kivijervi, Barn og ungetjenesten/ Habilitering
Betalt venn, eller støtte til sosiale fellesskap? Erfaringer fra Alta kommune AKTIV FRITID Anita R Kivijervi, Barn og ungetjenesten/ Habilitering

2 Våre erfaringer- «En betalt venn»
Rekruttering, rekruttering, rekruttering! Kortvarige oppdrag Bli kjent på nytt, og på nytt... Vente på støttekontakt Ugunstige løsninger Brudd på forvaltningsloven Det kan fungere... Felles interesser/ faste aktiviteter Stabilitet Mål for oppdraget

3 Bakgrunn- utvikling av Aktiv fritid
Behov for nye løsninger- støtte til sosiale fellesskap Internt samarbeid Fritid for alle Tredelt løsning i støttekontakttjenesten Behov for nye løsninger- støtte til sosiale fellesskap- kommunen må bidra i dette arbeidet, legge tilrette Tilsyn med støttekontakttjenesten i 2007 Våre erfaringer fra Alta- hyppige skifter, ustabilt, rekruttering Nasjonale utredninger- Inkludering og deltakelse Samarbeid- avgjørende for utvikling- finne noen i egen kommune som har samme ansvar (flyktningetjeneste, barnevern, bistand, omsorg, fritidsklubber) Nettverket- Fritid for alle- Erfraingsutveksling Nettverket opprettet av helsedirektoratet i kommuner deltok- Nordl, Troms og Finnm- vi er koordinatorer- samling i forb med nasjonal konferanse i Bergen/ Oslo juni. Tredelt løsning- Helsedirektoratets anbefalning i 2007 Alternative måter å organisere støttekontakttjenesten. Individuell støttekontakt Gruppetilbud Tilbud i samarbeid med en frivillig org.

4 Betydningen av nettverk
Nettverkskommunene- Fritid for alle Frivillige lag og organisasjoner Brukerorganisasjoner Finnmark idrettskrets Idrettsforbundet Aktiv ung Valnesfjord helsesportssenter Internt samarbeid Eks. Idrettskretsen- Treningskompis, Idrettsforbundet- Grenseløse idrettsdager, Aktivitetsdag utprøving sitski/ bisitski

5 Hva er ditt høyeste ønske?
Brukermedvirkning- ”herre i eget liv” Våge å spørre, våge å vise interesse Alle skal ha rett til å delta på aktiviteter som er meningsfulle! Kartlegging Realiteter Pasient og brukerrettighetsloven endringer brukers rettigheter ennå sterkere- medvirke i eget liv. Hva drømmer du om?, Hva er meningsfylt for deg? Realiteter- finnes aktiviteten, kanskje må man finne noe liknende.

6 Valgmuligheten- hvordan vil du ha det?
Individuell støttekontakt Treningskompis Tilbud i gruppe Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon Dette er vår ”tredelte”- løsning- Aktiv fritid Basert på den tredelte løsningen- anbefalning fra Helsedirektoratet 2007 Benytter kartleggingsmetode fra Fritid med bistand- Hva er det du drømmer om?

7 Utfordringer Ressurser Rekruttering
”Støttekontakt” - et etablert begrep Våge å ”tilby” alternativer God informasjon- tidlig informasjon Ressurser til å følge opp alle tiltak Støttekontakt et etablert begrep og et etablert tiltak Våge å tilby- vil jeg klare å følge dette opp?- skummelt å skape forventninger Samarbeidsparter må vite om alternativene- anbefaler tradisjonell støttekontakt

8 Individuell støttekontakt
Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene Rekruttering Oppfølging/ veiledning Temakvelder Sammensetting - Felles interesser - Alder - Behov Rekruttering- kommunens hjemmeside Utarbeidet system for oppfølging og veiledning av støttekontakter- prøver å prioritere når de tar kontakt Temakveleder- trening, førstehjelp, diagnose, etikk Sammensetning- finnne noen som matcher

9 Treningskompis Motivator og veileder! Kom i gang hjelp!
Bakgrunn Samarbeid med Finnmark idrettskrets, Finnmark fylkeskommune, Hammerfest kommune, Sør-Varanger kommune og Alta kommune Kurspakken Kurspakke 16 timer (helg eller kveldstid Samarbeid med lokale idrettslag og forelesere 100 som har gjennomført kurset Rekrutteringstiltak Brukergrupper Nye oppdragstakere Behov/ etterspørsel Motivator og veileder! Kom i gang hjelp! Kompis og deltaker! Treningskompis- alternativ til indivituell stk. Bakgrunn: Generelt økt fokus på fysisk aktivitet, trening og helse i samfunnet Satsing på folkehelsearbeid – Folkehelseloven Fysisk aktivitet som forebyggende og behandlende tiltak Treningskontaktkurs (40 timer) i Finnmark (Helse Førde) Samarbeid med Finnmark idrettskrets, Finnmark Fylkeskommune, Hammerfest og Sør- Varanger Hva gjør en treningskompis? Kurspakken: Fysisk aktivitet, kosthold og helse, aktivitet idretsslag, lokale forelesere, presentere aktivitet i Alta Godt tiltak- psykisk helse, fysisk funksjonshemming- Nye brukergrupper- Kult å ha treningskompis Regional og nasjonal interesse

10 Tilbud i aktivitetsgruppe
Ridning FFU Onsdagsklubben Basseng Jentegruppe Bowling Målsetting: El- bandy lag Kostholdsgruppe Klatregruppe Settes sammen etter ønsker fra brukere, eller initiativ fra frivillige organisasjoner FFU- 12 faste spillere sosialt, fysisk aktivtet- Synlig i Alta samfunnet- idrettsglede- Vant prisen « Det gode formål» 20000,-

11 Fritid med bistand www.fritidforalle.no www.fritidmedbistand.no
Positive idrettslag

12 Enslig mindreårige flyktninger
Bakgrunn: 2009- Hovedutvalgsbestemmelse: Innføring av Fritid med bistand som metode i Barn- og ungetjenesten Målsetting: Bygge positivt selvbilde og identitet gjennom aktiviteter de selv ønsker å holde på med. Inkludere guttene i positive miljø der de får mulighet til å møte ungdom i det norske samfunnet. Språklig og kulturell trening

13 Prosjekt NAV Fra 2012- 2015 Mål: Redusere barnefattigdom
Bosatte flyktningebarn/ familier Koordinator i 100 % stilling Tredelt: Opplevelseskortet Fritid med bistand- Veiledning til foreldre/ foresatte Opplevelseskortet FmB- 13 barn unge i aktivitet Viktig- veiledning til foreldre

14 Prosjekt- Aktiv fritid
Bakgrunn: Reell deltakelse for personer med utviklingshemming Høyt antall personer med utviklingshemming Prosjektperiode: Målsetting: Kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemming. Kompetansehevingen knyttes til betydningen av meningsfylt aktivitet. Øke målgruppens deltakelse på ulike fritidsarenaer etter egne ønsker og forutsetninger. Innhold: Komptetansepakke Dagskonferanse- Mars 2015 Info-/ temakvelder Individuell veiledning Reell deltakelse- Frambu doktorgradsstudie- Marianne Nordstrøm- helse, ernæring og bomiljø+ Fritidforalle ingen kommuner som kunne vise til gode eksempler 97 mennesker med utviklingshemming over 16 år i Alta (Lansdgjsnitt= 68) øker stadig- 43 bolig med heldøgns tilsyn/ miljøarbeidertj. Resten hjemme hos foresatte Sentrale føringer for prosjektet - Styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemming - Meld. St. 29 ( ) «Morgendagens omsorg» - Meld. St. 45 ( ) «Frihet og likeverd- Om mennesker med utviklingshemming»

15 Kompetansepakke Kombinasjon teori, metode og aktivitet
Målgruppe: Personell i boliger, Avlastningsenheter, Doas, Miljøarbeidertjenesten Organisering: 3 kursdager à 3 timer, januar/ februar 2015 Målsetting: Kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemming i Alta kommune, i forhold til betydningen med meningsfylt aktivitet. Kompetanseheving aktivitet: Emne 1. Teorigrunnlag og sentrale føringer - Lovverk - Stortingsmeldinger - Teori og sentrale begreper Emne 2. Metode - Tredelt løsning - Fritid med bistand - Treningskompis - Ressurskartlegging - Brukermedvirkning Emne 3. Aktivitet og lokalkunnskap - Aktiviteter og muligheter i Alta - Aktivitetsutprøving Kombinasjon teori, metode og aktivitet 3 kursdager à 3 timer Min 2 fra hver enhet- flere fra de store enhetene Dagtid, mandag ?

16 Helhetlig tankegang.. Anerkjenne fritidsarenaen og frivillige
organisasjoner som en viktig arena for inkludering og personlig utvikling!

17 Anita R. Kivijervi Tlf: 40720848 anita.kivijervi@alta.kommune.no
Kontaktinfo: Anita R. Kivijervi Tlf:


Laste ned ppt "Anita R Kivijervi, Barn og ungetjenesten/ Habilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google