Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune TETT PÅ •Tett individuell oppfølging, et nasjonalt forsøk i perioden 2006 – 2008, knyttet til Handlingsplan mot fattigdom som sikter seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune TETT PÅ •Tett individuell oppfølging, et nasjonalt forsøk i perioden 2006 – 2008, knyttet til Handlingsplan mot fattigdom som sikter seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune TETT PÅ •Tett individuell oppfølging, et nasjonalt forsøk i perioden 2006 – 2008, knyttet til Handlingsplan mot fattigdom som sikter seg inn mot sosialtjenestens brukere. •Organiseres som prosjekt av Sosial- og helsedirektoratet. •28 kommuner deltar.

2 © Bergen kommune TETT PÅ Målgruppe •Personer som mottar sosialhjelp (langtidsmottakere, unge og enslige forsørgere) og som trenger særlig individuell bistand for å kunne nyttiggjøre seg NAV sitt tiltaksapparat.

3 © Bergen kommune TETT PÅ Målsetting •Styrke forutsetningen hos personer i målgruppene for å nyttiggjøre seg NAV sitt tiltaksapparat. •Redusere antall personer i målgruppen som står i fare for å falle fra deltakelse i arbeidsmarkedssatsingen. •Styrke og utvikle metoder for: - samarbeid mellom involverte instanser. - individuell oppfølging av målgruppen.

4 © Bergen kommune TETT PÅ Bakgrunn: •Langtidsmottakere har svært ulike forutsetninger for å kunne tiltre et arbeidsmarked (Dahl og Lødemel m/fl 2006). •Som gruppe; overrepresentert med livsbetingelser som svekker deres generelle muligheter for arbeidstilknytning. (Dårlig fysisk og psykisk helse, lav sosial kapital, rusmiddelavhengighet, oppvekstproblemer etc).

5 © Bergen kommune TETT PÅ Erfaringer: •To viktige forutsetninger: - grundig og systematisk kartlegging - individuell tilpasning og brukermedvirkning

6 © Bergen kommune TETT PÅ •Bergen kommune: •9 sosialtjenester, 16 prosjektmedarbeidere, ledes fra Byråd for helse og omsorg. •Oppstart 01.04.06. •Ca 225 brukere. •3 prosjekt arbeider på både gruppe- og individnivå.

7 © Bergen kommune TETT PÅ Sentrale metoder: •Aktivt holdningsarbeid for å sikre fokus på at god relasjon er det mest sentrale virkemiddel i ethvert oppfølgingsarbeid. •KIS – handlingsplan. •Ressursorientert holdning til målgruppen (LØFT). •Individuell plan.

8 © Bergen kommune TETT PÅ •Videreføre/videreutvikle gode samarbeidsrutiner mellom sosialtjenesten og NAV, utdanningssektor, helsetjenester, bo-oppfølgere etc.

9 © Bergen kommune TETT PÅ •Tett individuell oppfølging innebærer: •Stabil, langvarig kontakt med kontaktperson, oppfølging fra A –Å. •Møter på ulike arena der man ferdes i sitt dagligliv. •Høy grad av tilgjengelighet/fleksibilitet. •Deltidsdeltakelse og fleksible utprøvningsordinger i arbeidsrettede tiltak eller skole. •Bistå bruker til koordinering av kontakt med ulike hjelpeaktører. •Gjeldsrådgivning.

10 © Bergen kommune TETT PÅ •Bruk av alternative metoder i brukerkontakten, mobiltlf, sms, e-post. •Kontinuerlig evaluering av samarbeidet mellom bruker og kontaktperson. •Brukermedvirkning – vi er et team.


Laste ned ppt "© Bergen kommune TETT PÅ •Tett individuell oppfølging, et nasjonalt forsøk i perioden 2006 – 2008, knyttet til Handlingsplan mot fattigdom som sikter seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google