Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.07.2014 • 1 Kurs for nye bosettings- kommuner Oslo 3. juni 2010 Enslige mindreårige flyktninger Bente Blytt, Rådgiver IMDi Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.07.2014 • 1 Kurs for nye bosettings- kommuner Oslo 3. juni 2010 Enslige mindreårige flyktninger Bente Blytt, Rådgiver IMDi Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.07.2014 • 1 Kurs for nye bosettings- kommuner Oslo 3. juni 2010 Enslige mindreårige flyktninger Bente Blytt, Rådgiver IMDi Vest

2 Organisering av arbeidet med bosetting av enslige mindreårige •IMDi anmoder kommunene om plasser •IMDi bosetter enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 17 år •Bufetat bosetter barn under 15 år •Tett samarbeid mellom de ulike etatene 02.07.2014 • 2

3 Status for bosatte og bosettingsklare enslige mindreårige under 18 år pr. 30.04.2010 31.12. 200631.12. 200731.12. 200831.12. 200930.04. 2010Endring april Bosatte enslige mindreårige 145148207606114 + 40 Gj.sn. ventetid fra vedtak til bosetting - bosatte fra mottak (i mnd) 6,13,94,55,65,70 Bosettingsklare enslige mindreårige i mottak 2036188273272- 3 - Herav som oppholder seg i UDI-mottak **143181179+ 1 Tallet på bosettingsklare EM i mottak som har ventet mer enn 3 mnd 41240135132- 34 Gjennomsnittlig ventetid i mottak for bosettingsklare EM (i mnd) *2,82,63,54,2- 0,1 02.07.2014 • 3

4 Hvem er de enslige mindreårige flyktningene og hvor kommer de fra? Nasjonalitet bosettingsklare Afghanistan200 Eritrea26 Irak11 Somalia10 Sri Lanka9 Andre16 Totalt272 Under 15 år15 til 17 årTotalt Gutt43205248 Jente81624 Totalt51221272 02.07.2014 • 4

5 Felles kjennetegn: •De er uten sine foreldres umiddelbare omsorg, veiledning og beskyttelse •De er i et fremmed land med fremmed språk, kultur, tradisjoner mat m.m. •De kommer som flyktninger fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold og har i varierende grad opplevd tap, savn, sorg og andre traumatiske opplevelser 02.07.2014 • 5

6 Heterogen gruppe: •Store forskjeller mellom de individuelle livshistorier – personlig bakgrunn og oppvekstsituasjon •De har ulik skolebakgrunn, kunnskaper og kompetanse •De er i spenningsfeltet mellom vanlig ungdom og hjelpetrengende enslig mindreårig flyktning •De er ungdommer med fritidsinteresser, pubertetsproblemer, kjærlighetssorg og fremtidsdrømmer. 02.07.2014 • 6

7 Psykisk helse: EMA er sårbare for å utvikle psykiske lidelser på grunn av: •Potensielt traumatiserende hendelser fra hjemlandet og på flukt •Fravær av foreldre og andre nære omsorgspersoner •Utviklingsmessig sårbar alder •Vanskelig juridisk situasjon •Usikre fremtidsutsikter •Utfordringer knyttet til å tilpasse seg en ny kultur •Sorg og savn 02.07.2014 • 7

8 Erfaringer med de enslige mindreårige flyktningene •Lite forskning på dette området •”Avhengig og Selvstendig” rapport fra Folkehelseinstituttet •Avgjørende at kommunene jobber aktivt for integrering •De som skal bosettes er ofte ressurssterke • Hjelp dem til å hjelpe seg selv! • Still krav, gi ansvar og vis tillit! • Organisasjoner: bruk idrettslag, korps og andre organisasjoner i integreringsarbeidet •20000,- ekstra i 2010 02.07.2014 • 8

9 Enslige mindreårige flyktninger - hva trenger de? •Alle enslige mindreåriges individuelle behov er kartlagt i mottaket/omsorgssenteret •Alle barn har forskjellige behov for omsorg og oppfølging. Enslige mindreårige er i utgangspunktet som alle andre barn, men mangler omsorgsperson(er) •Mottaket, IMDi og Bufetat samarbeider med kommunene for å finne gode bo- og omsorgsløsninger •Aktuelle bo- og omsorgsløsninger kan være Bofellesskap Hybel med tilsyn Fosterhjem Barnevernsinstitusjon Folkehøgskole 02.07.2014 • 9

10 Samarbeid internt og eksternt til beste for barn og unge •Se de ulike fagfeltene i kommunen i sammenheng Barnefaglig kompetanse Barnevernkompetanse Flyktningfaglig kompetanse Utdanning •Bruk frivillige i kommunen; organisasjonsliv og ressurspersoner •Samarbeid med erfarne kommuner •Bruk statlige etater Støtte fra IMDi; økonomisk og faglig Støtte fra Bufetat; økonomisk og faglig Støtte fra Husbanken; økonomisk 02.07.2014 • 10

11 LYKKE TIL! www.imdi.no 02.07.2014 • 11


Laste ned ppt "02.07.2014 • 1 Kurs for nye bosettings- kommuner Oslo 3. juni 2010 Enslige mindreårige flyktninger Bente Blytt, Rådgiver IMDi Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google