Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skreddersøm for ildsjeler Erfaringer fra 30 studiepoeng videreutdanning: Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige Grunnlegger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skreddersøm for ildsjeler Erfaringer fra 30 studiepoeng videreutdanning: Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige Grunnlegger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skreddersøm for ildsjeler Erfaringer fra 30 studiepoeng videreutdanning: Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige Grunnlegger og ildsjel: Kristin Andresen Soldal, Høgskolen i Bergen Inger Helen Midtgård, Høgskolen i Bergen Berit Bareksten, Høgskolen i Bergen Sigrid M. Hødnebø, Universitetet i Agder Elisabeth Bania, Universitetet i Tromsø/ Høgskolen i Bergen Anders Midtsundstad, Kompetansetjenesten Aktiv Ung/ Høgskolen i Bergen.

2 Innhold i presentasjonen: Hvorfor? Bakteppe for videreutdanning Hvem er studentene? Hvordan organiseres utdanningen? Hva har vi oppnådd?

3 Hvorfor? Bakteppe for videreutdanningen Støttekontakt og avlastning lovpålagt hjelp fra 1993, bygger på vedtak Meningsfull fritid, aktivitet og sosialt samvær Fritid ->deltakelse->inkludering ->livskvalitet Økende anerkjennelse av frivillig sektor

4 Grunnlag for tiltakene: Mottakere er mennesker som er marginalisert /utestengt fra aktivitet i fellesskap med andre, trenger bistand til deltakelse Hjelperne • Utfører oppdraget få timer per uke. • Lav lønn per time • Vanligvis ikke krav om utdanning • Mest brukt, minst forsket på

5 Mottakere av hjelp • Brukerne av tjenestene er: Mennesker med: - utviklingshemming, - psykiske lidelser, - rusproblem, -andre funksjonshemminger, -demens etc, - barn og unge med behov for psykososial støtte 28.06.2014 Side 5

6 Den tredelte løsningen støttekontakt En – til en. Tradisjonell løsning Aktivitetsgruppe: fokus felles interesser Individuelt tilbud i samarbeid med frivillig organisasjon • Eks. Fritid med bistand

7 Helsetilsynet 2007: Store mangler i mer enn 50 % av kommunene mht til støttekontakt – og avlastningstjenesten: • Manglende iverksatte vedtak • Manglende informasjon om tiltaket • Manglende opplæring underveis • Manglende rutiner i f.t. oppfølging og veiledning 28.06.2014 Side 7

8 Helsedirektoratets satsing • Faglige nettverk for fagpersoner som arbeider med tilrettelegging for kultur og fritidsdeltakelse, eks Fritid med Bistand • Erfaringsdeling: www.fritidforalle.nowww.fritidforalle.no • Videreutdanningen: 40-50 per år fra 2006 • Nettbasert opplæringsprogram for hjelpere: www.fritidmedmening.no www.fritidmedmening.no

9 Hvem er studentene: Erfarne ”ildsjeler”: sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger, sykepleiere, pedagoger m.m 2002-2005: 20-25 per år 2006-2013: 40-50 per år 60% har minst en vid.utdanning fra før Rekruttert fra hele Norge, små og store kommuner Overvekt kvinner, gj. snitt i 40-årene

10 Kjennetegn ved studentene Arbeider ved siden av studiene i kommunenes sosial-helsetjeneste, barnevern, rusomsorg, frivillig sektor med Arbeider med tilrettelegging av fritid for mennesker som er marginalisert pga funksjonshemming eller psykososiale problemer

11 To studenttyper (Bliksvær & Gjertsen 2007) Hverdagssliteren • Jobber alene i sin kommune, på utkikk etter praktiske løsninger Ildsjelen • Behov for teoretisering og faglig påfyll

12 Studiesteder i 2013 Høgskolen i Bergen: Bergen Universitetet i Agder: Oslo

13 Høgskolen i Bergen faglig ansvarlig, lokale koordinatorer • Tre samlinger på ett år, totalt ti dager • Tilsammen åtte arbeidskrav må være bestått • Veksling mellom teori og refleksjon over praksis • Aktiv bruk av innspilte DVD-er • Stor vekt på prosjektarbeid og bedre praksis i kommunene • Årlig erfaringskonferanse; Fri tid for alle

14 Mål for videreutdanning: - Bedre tjenestetilbud til brukere - Gi tilbud til flest mulig fagfolk på lokalt nivå - Etablere studie med få samlinger og fleksible, IKT-baserte underv.former - Stimulere til at studentene * bygger kompetanse og nettverk * utveksler erfaringer og refleksjon * bedrer praksis basert på faglig kunnskap

15 Faglig innhold • Velferdspolitikk • Tiltak og tjenester individuelt og kollektivt • Organisering, prosjektmetodikk • Rekruttering, opplæring • Veiledning Valgfri hjemmeeksamen: • Fordypningsoppgave eller prosjektsøknad

16 Aktiv bruk av studiestøttesystemet It’s learning gjennom hele studiet Skape nærvær og tilhørighet gjennom lokale og felles klasserom

17 Spesialinnspilte forelesninger på DVD - Teoretiske korte forelesninger - Praktiske eksempler, metoder

18 Dramatisering av utfordrende situasjoner:

19 Utfordrende situasjoner i veiledning:

20 Hva har vi oppnådd? Anerkjenning av sosialarbeidere og andre i forhold til tradisjonelt lite verdsatte oppgaver Skreddersøm av studiet ved at den enkelte kan knytte åtte arbeidskrav til sin egen hverdag 2 av 3 studenter har startet/planlegger prosjekt som resultat av utdanningen Endringer i kommuner som har hatt studenter! Flere kommuner krever videreutdanningen ved ansettelse, ( for eks Askøy og Storfjord)

21 Referanser og nettsteder • http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=B30STØTTE http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=B30STØTTE • http://www.hib.no/aktuelt/konferanse/fritid/ http://www.hib.no/aktuelt/konferanse/fritid/ • www.fritidforalle.no www.fritidforalle.no • www.fritidmedbistand.no www.fritidmedbistand.no • www.fritidmedmening.no www.fritidmedmening.no • www.aktivung.no www.aktivung.no • http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse- _og_omsorgstjenester_i_kommunene/morgendagens-omsorg.html?id=723127 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse- _og_omsorgstjenester_i_kommunene/morgendagens-omsorg.html?id=723127

22 Noen aktuelle referanser: • Bliksvær, T & Gjertsen, H: Kompetanseløft for støttekontaktordningen. Evaluering av videreutdanningen i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. Nordlandsforskning NF-rapport 7/2007 • Bache, C. C og Hødnebø, S.M: Dramatisering av utfordrende situasjoner for veiledere. Veiledernettverket i Agder Årbok 2007 • Helsetilsynet, landsomfattende tilsyn med støttekontakt og avlastning etter sosialtjenesteloven rapport 4/2008 • Sammen med andre – Nye veier i støttekontakttjenesten. Sosial- og helsedirektoratet 2007 • St.meld 40 (2002-2003): Nedbygging av funksjonshemmende barrierer • St.meld nr 39 (2006-2007): Frivillighet for alle


Laste ned ppt "Skreddersøm for ildsjeler Erfaringer fra 30 studiepoeng videreutdanning: Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige Grunnlegger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google