Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode boliger for innbyggere med utviklingshemming Oslo 15. – 16. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode boliger for innbyggere med utviklingshemming Oslo 15. – 16. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode boliger for innbyggere med utviklingshemming Oslo 15. – 16. mai 2012

2 Ansvarsreformen Innstilling fra helse og omsorgskomiteen på Stortinget Et enstemmig Storting ber om offentlig utvalg. Livssituasjon for de utviklingshemmede må bedres.  Antall boliger samlokalisert 2-5  Tjenester skal tildeles individuelt, ikke anledning til å tildele kollektivt

3 Den hvite by ved Mjøsa Gjøvik innbyggere

4 Hvorfor er Gjøvik en god kommune å bo i for utviklingshemmede? Vedtak i kommunestyret på maks 6 boliger samlokalisert Tjenester tildeles på individuelt grunnlag, uten å kobles til bolig Aktiv fritid, med individet i fokus Kultur- og fritid blomstrer

5 Boligene 8 bofellesskap De fleste med 4 boenheter Et utvides fra 3 til 6 Planlegges nytt med 6 boenheter Boligene er eid av Gjøvik Boligstiftelse, som er eid av Gjøvik kommune Driftet av GOBB Private leiligheter

6 Boligene Gjøvik avlastningsenhet Åpnet høsten plasser, 4 er tatt i bruk Avlastning hver 3. helg er standard Ligger samlokalisert med Gjøvik aktivitetssenter, men ikke under samme tak

7 Planlegging av nye boliger Dialogmøte NFU og andre organisasjoner inviteres  Hva slags type bolig, eie eller leie • Bofellesskap eller bo alene i egen leilighet  Hvor vil du bo, i eller utenfor sentrum • Noen trives best i byen, andre utenom bykjernen • En viss valgfrihet, avhengig av tilgang på tomter

8 Nye boliger Tett og godt samarbeide med den enkelte bruker under planleggings- og byggeperiode Hjelpemidler og utstyr påvirker størrelsen på boligen Brukermedvirkning Tjenestene er de samme, uavhengig av boform Alle har krav på tjenester der de bor

9 Tjenester Utformingen av tjenestetilbudet og, hvordan individet blir ivaretatt Enkeltvedtak, basert på den enkeltes behov, og ikke kollektivt Brukermedvirkning  Den enkelte og foreldre/pårørende vet ofte best

10 Tjenester Tjenester ytes med stor respekt for individuelle behov og selvstendighet ”De må få leve sine selvstendige liv nå, når skal de ellers gjøre det” Privatlivets fred

11 Tjenester Primærkontakt Mange er innom boligen hver dag Kulturkontakt i hver bolig Innkalles til møte på kulturkontoret  Planlegging Nattevakt etter behov Noen boliger har ikke nattevakt

12 Tjenester Dagsrytmer Mange trenger hjelp til å starte dagen Jobb eller annet dagtilbud Middag lages i den enkeltes leilighet  Fokus på kosthold  Måltider spises som oftest i leiligheten  Kanskje med en gjest Fritid

13 Tjenester Fritid med individuelle aktiviteter Blir fulgt av personell fra bolig, eller støttekontakt til sin aktivitet  Fokus på mosjon, går hvis mulig Av og til kollektiv utflukt, men det er ikke hovedregel  Lørdag, gå sammen til byen

14 Kulturaktiviteter Kultur og fritid Stor aktivitet og tilbud til alle:  Korpus • Øving kor og scene hver uke • Samarbeidsprosjekter med Spania og Den dominikanske republikk • Teateroppsetninger  Svømmeklubben • Full inkludering både på trening og svømmestevner

15 Fellesskap Klubbstevne i Gjøvik Svømmeklubb

16 Ansvarsreformen virker på Gjøvik Reformens intensjoner er fulgt opp Ingen store bofellesskap Individuelle tjenester Meningsfull fritid gjennom meget aktive kultur og fritidskonsulenter

17 Hotell Jord Det er så mange slags rom på "Hotell Jord" Ja, nåen flotte med utsikt og stor terrasse Mens andre rom er mørke og vender mot nord Døm er før følk på andre og tredje klasse Guren Hagen


Laste ned ppt "Gode boliger for innbyggere med utviklingshemming Oslo 15. – 16. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google