Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene
Pkt 20 Pkt 20.5 Pkt 23.1 og 23.3 Pkt 24 Byggherrens endringsordre Varsling Varsling Vederlags- justering Pkt 17,3 Kap IV Force majeure Pkt 25.2 Varsling Frist- forlengelse Byggherrens medvirkningssvikt mv Varsling Pkt 23.2 og 23.3 Pkt 25 Pkt 21 jf 19 Pkt 22 Lasse Simonsen

2 Justeringstyper: Vederlagsjustering Endringsordre Medvirkningssvikt
Rigg og kapitalkostnader Utførelsen Plunder og heft 24.2 24.3 Regningsarbeid Enhetspriser 24.6 24.5 Lasse Simonsen

3 Vederlags- Punkt 24.6: justering 24.5 24.6 Ikke anvendelig enhetspris
Krav om fastpristilbud Varsling 23.1,2 24.6,2 Uenige Byggherrens krav 24.6,1 Tvist Justert enhetspris Ren enhetspris Regnings- arbeid Avtale om fastpris 24.5,2 og 3 24.5,1 24.6,3 Lasse Simonsen

4 Rigg- og kapitalkostnader – punkt 24.2:
1 Vederlag for mannskap og maskiner (24.5 og 24.6) 2 Rigg- og kapitalkostnader (24.2) - standardisering Fristforlengelse Drift av rigg Mannskap Endringsarbeider Ventetid Tilleggsvederlag for utførelsen av endringsarbeidet Lasse Simonsen

5 Plunder og heft – punkt 24.3: A1 A2 F Endring mv Arbeidet som
Justeringsregimet: ”Vederlagsjustering og utgiftsdekning” (overskriften) ”Dekning av de utgifter og kostnader som derved forårsakes” ”Bestemmelsene i 24.5, 24.6 og 31.4 får anvendelse så langt de passer” Arbeidet som blir endret ”Annet arbeid” A1 A2 Konsekvenser F ”Nedsatt produktivitet eller forstyrrelse” Endring mv Lasse Simonsen

6 (særskilt erstatning for
Avbestilling - punkt 38.1,3: R < 15 % R ≥ 15 % Enhetsprissystemet (særskilt erstatning for avbestilling av uep – 24.7) Erstatning av hele fortjenestetapet Alt 1 Kontraktsummen Alt 2 Kontraktsummen Lasse Simonsen

7 Varslingssystemet: Materielt krav Varsling Alt 2 Alt 1
Vederlagsjustering Fristforlengelse Varsling Alt 2 Alt 1 24 Vederlags- justering 25 Frist- forlengelse 23 (+8) Alle varslingsreglene 24 Vederlags- justering 25 Frist- forlengelse Basis- varsling Basis- varsling Formkrav/blanketter Tallfesting og begrunnelse Svarplikten Påberopelse av for sent framsatt varsel Frist for søksmål Felles varslingsregler Lasse Simonsen

8 ? Varsling etter punkt 23.1 første ledd (endringer): ”Begrunnete
oppfatning” ? 24.5,1 24.5,2 og 3 24.6 Justerings- regimer Direkte anvendelige enhetspriser Justerte enhetspriser Regningsarbeid mv ”Måtte forstå” Tolking? 23.1 andre ledd – varslingsplikt 31 – særlig prosedyre Lasse Simonsen

9 Varsling etter punkt 23.3 første ledd (medvirkningssvikt):
Fristens utgangspunkt Det objektive aspektet Det subjektive aspektet Punkt 23.3,1 ”Vil kunne medføre merutgifter eller forsinkelse”. Punkt 23.3,1 ”Blitt klar over”. Forslag: ”Oppstår en ikke ubetydelig risiko for at han vil bli påført merutgifter eller at framdriften vil bli hindret”. Forslag ”Ingen rimelig unnskyldningsgrunn for å være uvitende om denne risikoen”. Lasse Simonsen

10 ”ikke ubetydelig risiko”
Varsling etter punkt 23.3 første ledd (medvirkningssvikt): 0 % 100 % Risiko ”Vil kunne” ”ikke ubetydelig risiko” 0 % 100 % Kunnskap ”Ingen rimelig unnskyldningsgrunn” ”Blitt klar over” Lasse Simonsen

11 Varsler knyttet til endringsordre:
”Måtte forstå” Uten ugrunnet opphold 23.1 Oppfatning av virkning Vederlag 20.3: Regulær endringsordre Automatisk rett til vederlagsjustering Endringsordre 20.5: Varsel om endring Fristforlengelse Tallfesting Tid 23.2,2 23.2,1 ”Uten ugrunnet opphold” ”Straks” ”Byggherrens svarplikt” ”Tap” ”Tap” Nøytralt varsel Varsel om kravstype Spesifisert varsel Lasse Simonsen

12 Varslingsmatrise: Vederlag Tid Medvirknings- svikten Nøytralt varsel
”Byggherrens svarplikt” ”Tap” ”Uten ugrunnet opphold” ” Uten ugrunnet opphold” ”Straks” 23.3,1 23.3,2 Tallfesting Vederlags- justering Vederlag ”Burde” Medvirknings- svikten ”Grunnlag for å beregne” ”Klar over” – ”vil kunne” 22.1 Fristforlengelse Tallfesting Tid 23.3,2 23.3,1 ”Uten ugrunnet opphold” ”Straks” ”Byggherrens svarplikt” ”Unngått” ”Tap” Nøytralt varsel Varsel om kravstype Spesifisert varsel (I praksis – varsles samtidig) Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Kapittel IV-situasjonene Kapittel IV-virkningene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google