Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21 jf 19 Varsling Pkt 20.5 Pkt 22 Pkt 24 Pkt 23.2 og 23.3 Pkt 23.1 og 23.3 Pkt 25 Force majeure Pkt 17,3 Pkt 25.2 Kapittel IV-situasjoneneKapittel IV-virkningene

2 Lasse Simonsen Vederlagsjustering -Endringsordre -Medvirkningssvikt -Endringsordre -Medvirkningssvikt Rigg og kapitalkostnader Rigg og kapitalkostnader Utførelsen Plunder og heft Plunder og heft 24.224.3 Justeringstyper: Regningsarbeid Enhetspriser 24.524.6

3 Lasse Simonsen Vederlags- justering Vederlags- justering Ikke anvendelig enhetspris Ikke anvendelig enhetspris Anvendelig enhetspris Anvendelig enhetspris Ren enhetspris Ren enhetspris Varsling Regnings- arbeid Regnings- arbeid Avtale om fastpris Avtale om fastpris Justert enhetspris Justert enhetspris 24.5 24.6 Krav om fastpristilbud Krav om fastpristilbud 24.6,2 Uenige 24.6,1 Tvist Byggherrens krav 24.5,124.5,2 og 3 23.1,2 24.6,3 Punkt 24.6:

4 Lasse Simonsen Endringsarbeider Ventetid Fristforlengelse Tilleggsvederlag for utførelsen av endringsarbeidet Rigg- og kapitalkostnader – punkt 24.2: 1 Vederlag for mannskap og maskiner (24.5 og 24.6) 2 Rigg- og kapitalkostnader (24.2) - standardisering - Drift av rigg - Mannskap

5 Lasse Simonsen Plunder og heft – punkt 24.3: A1A1 A1A1 A2A2 A2A2 Endring mv F Konsekvenser ”Annet arbeid” Arbeidet som blir endret ”Nedsatt produktivitet eller forstyrrelse” Justeringsregimet: -”Vederlagsjustering og utgiftsdekning” (overskriften) - ”Dekning av de utgifter og kostnader som derved forårsakes” - ”Bestemmelsene i 24.5, 24.6 og 31.4 får anvendelse så langt de passer”

6 Lasse Simonsen R < 15 % R ≥ 15 % Enhetsprissystemet (særskilt erstatning for avbestilling av uep – 24.7) Erstatning av hele fortjenestetapet Avbestilling - punkt 38.1,3: Alt 1 Kontraktsummen Alt 2 Kontraktsummen

7 Lasse Simonsen Varslingssystemet: Materielt krav Varsling 24 Vederlags- justering 24 Vederlags- justering 25 Frist- forlengelse 25 Frist- forlengelse 23 (+8) Alle varslingsreglene 23 (+8) Alle varslingsreglene 24 Vederlags- justering 24 Vederlags- justering 25 Frist- forlengelse 25 Frist- forlengelse Felles varslingsregler Basis- varsling Basis- varsling Basis- varsling Basis- varsling Alt 1 Alt 2 - Formkrav/blanketter - Tallfesting og begrunnelse - Svarplikten - Påberopelse av for sent framsatt varsel - Frist for søksmål - Vederlagsjustering - Fristforlengelse

8 Lasse Simonsen ”Begrunnete oppfatning” ”Begrunnete oppfatning” Varsling etter punkt 23.1 første ledd (endringer): Direkte anvendelige enhetspriser Direkte anvendelige enhetspriser Justerte enhetspriser Justerte enhetspriser Regningsarbeid mv 23.1 andre ledd – varslingsplikt 23.1 andre ledd – varslingsplikt 31 – særlig prosedyre 31 – særlig prosedyre ? 24.5,2 og 3 24.5,1 24.6 Tolking? Justerings- regimer ”Måtte forstå”

9 Lasse Simonsen Varsling etter punkt 23.3 første ledd (medvirkningssvikt): Fristens utgangspunkt Fristens utgangspunkt Det objektive aspektet Det objektive aspektet Det subjektive aspektet Det subjektive aspektet Punkt 23.3,1 ” Vil kunne medføre merutgifter eller forsinkelse ”. Forslag: ” Oppstår en ikke ubetydelig risiko for at han vil bli påført merutgifter eller at framdriften vil bli hindret ”. Punkt 23.3,1 ”Blitt klar over”. Forslag ”Ingen rimelig unnskyldningsgrunn for å være uvitende om denne risikoen”.

10 Lasse Simonsen Varsling etter punkt 23.3 første ledd (medvirkningssvikt): Risiko 0 % 100 % ”Vil kunne””ikke ubetydelig risiko” Kunnskap 0 % 100 % ”Ingen rimelig unnskyldningsgrunn” ”Blitt klar over”

11 Lasse Simonsen Fristforlengelse Uten ugrunnet opphold 23.2,1 23.1 Tallfesting 23.2,2 ”Uten ugrunnet opphold” Endringsordre Oppfatning av virkning Oppfatning av virkning ”Straks” 20.3: Regulær endringsordre 20.5: Varsel om endring Nøytralt varsel Spesifisert varsel Varsel om kravstype Varsler knyttet til endringsordre: Vederlag Tid ”Tap” ”Byggherrens svarplikt” ”Tap” ”Måtte forstå” Automatisk rett til vederlagsjustering

12 Lasse Simonsen Fristforlengelse 23.3,1 23.3,2 Tallfesting 23.3,2 ”Uten ugrunnet opphold” Medvirknings- svikten Medvirknings- svikten Tallfesting ”Straks” 22.1 Nøytralt varsel Spesifisert varsel Varsel om kravstype Varslingsmatrise: Vederlag Tid ”Tap” ”Byggherrens svarplikt” ”Unngått” ”Byggherrens svarplikt” Vederlags- justering 23.3,1 ”Straks” ”Tap” ” Uten ugrunnet opphold” ”Uten ugrunnet opphold” ”Burde” ”Klar over” – ”vil kunne” ”Grunnlag for å beregne” (I praksis – varsles samtidig)


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Kap IV Byggherrens medvirkningssvikt mv Byggherrens endringsordre Vederlags- justering Varsling Frist- forlengelse Varsling Pkt 20 Pkt 21."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google