Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsprosjekter for ledere og medarbeidere i helse-, sosial- og omsorgstjenestene Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektveileder KS Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsprosjekter for ledere og medarbeidere i helse-, sosial- og omsorgstjenestene Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektveileder KS Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsprosjekter for ledere og medarbeidere i helse-, sosial- og omsorgstjenestene Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektveileder KS Midt-Norge

2 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Flink med folk i første rekke; 2 delprosjekt: 1.Tverrfaglig ledelse på områdene psykisk helsearbeid og rus 2. Kompetanseplanlegging og -utvikling

3 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Hvorfor Flink med folk i første rekke? Målgruppe: Ledere og medarbeidere i helse-, sosial- og omsorgtjenestene Overordnet mål: Stimulere til bedre kvalitet på tjenestene gjennom å støtte kommuner i utvikling av lederkompetanse innen tverrfaglig samarbeid. Samhandlingsreformen Etiske problemstillinger Arbeidsmiljø

4 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Fokusområder

5 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Hva kan Flink med folk i første rekke bidra med? Veiledning og støtte - i søknadsprosessen - i gjennomføringen av de lokale prosjektene - i tilnærmingsmåter, metoder og verktøy - i etablering av treningsarenaer der kompetanse kommer til anvendelse Å være en dialogpartner for kommunene Utviklingsprogrammet Medarbeiderskap Læringsnettverk Økonomisk tilskudd

6 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Suksesskriterier Lokal forankring på alle nivåer Nedenfra-opp perspektivet Kunnskap anvendes i praksis Samhandling gjennom dialog Budsjettering med vikarutgifter

7 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Eksempler deltakerkommuner Trondheim kommune, Botiltak rus: ”Fra heldøgnsbemanning til ambulerende tjenester”. Utvikle bedre rutiner for individuelt tilrettelagt oppfølging av brukerne. Rindal kommune: ”Forskjellen som gjør en forskjell” Etablering av gode rutiner for samarbeid mellom relevante aktører i det forebyggende arbeidet knyttet til psykisk helse og rus. Molde: Videreutvikle ledelse av og deltagelse i tverrfaglige team innen barne- og familietjenesten.

8 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Kontakt- informasjon Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektveileder Midt-Norge E-post: ann.s.m.nedberg@ks.no Tlf. 99 52 13 70 Søknadsskjema og annen informasjon på www.ks.no (under organisasjon og ledelse)www.ks.no


Laste ned ppt "Utviklingsprosjekter for ledere og medarbeidere i helse-, sosial- og omsorgstjenestene Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektveileder KS Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google