Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Innherredsmodellen Etablering, forankring og videreutvikling Namsos 20.03.14 Arne Okkenhaug Psyk. sykepleier, Rådgiver og Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Innherredsmodellen Etablering, forankring og videreutvikling Namsos 20.03.14 Arne Okkenhaug Psyk. sykepleier, Rådgiver og Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Innherredsmodellen Etablering, forankring og videreutvikling Namsos 20.03.14 Arne Okkenhaug Psyk. sykepleier, Rådgiver og Prosjektleder FFE, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger, HNT

2 Agenda Litt innledning Samspill om friskliv i psykiatrien på Innherred i forkant Hva var Innherredsmodellen Hvordan arbeidet vi? Suksesskriterier Sammenlikning med Opptrappingsplan Psykisk helse Spirer det noen frø etter Innherredsmodellen?

3

4 Samspill om friskliv i «tidligere tider». •1995: Samarbeid Psyk.klin / Levanger kommune / Fylkeslegen •2000: Forum for fritid / friluftsliv og psyk. helse (Fri fri) Stimulere til samhandling •2008: Kurset «En sunnere hverdag» •Jan 2009: Fagdag: «Treningskontakt fremfor støttekontakt – en god ide eller bare en flopp?» •Mars 2009: Samarbeidsprosjekt: Treningskontakt •Juli 2010: «Aktivitet på dagtid» •Sept 2010: Penger og prosjektstart •23.03.2011: Sluttrapport: «Innherredsmodellen».

5 Frisklivsentraler i Levanger og Verdal

6 Friskliv på Innherred – en partnerskapsmodell Hvem var med og hva ble gjort? Private aktører Frivillige lag og organisasjoner

7 Suksesskriterier •Bakgrunn •Rammene i prosjektorganiseringen •Kunnskapsinnhenting

8 Forankring i Verdal og Levanger •Planer: Kommuneplan (ISK) Visjon, mål, P/O, Rehab/Hab, Idrettpolitisk plan (Lev), Strategisk kulturplan (Lev) Plan for frivillighetspolitikk, begge kommuner •Politisk: Alle planene er vedtatt politisk. Strategisk planarbeid - Utviklingsstaben ISK. •Org: FLS er forankret i helseenheter i begge kom. Ansatte: Daglige ledere FLS (begge kommunene) Folkehelsekoordinator (ISK) Kommuneoverlege (ISK) Idrettskonsulent (Lev.) Kompetanseutvikling i dialog med Tverrfaglig senter for kultur og helse er knyttet opp mot Levanger kommune.

9 «Hvorfor noen kommuner lykkes bedre enn andre» Opptrappingsplan Psykisk helse, FMNO Kjennetegn: Der brukerne blir hørt Anerkjennelse til ildsjelene «Pusterom» Interesserte beslutningstakere

10 Spirer det noen frø? Hva vet jeg og Hva tror jeg

11 Nyttige tips? •Let opp sluttrapporten: ”Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling” på Levanger eller Verdal sin nettside. Her finnes info om status og innhold i frisklivssentralene http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/ http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/ •http://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a- a/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/Frisklivssamtalen/http://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a- a/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/Frisklivssamtalen/ •Artikkel Napha: : http://psykiskhelsearbeid.no/content/7091/Hvorfor- noen-kommuner-lykkes-bedre-enn-andre http://psykiskhelsearbeid.no/content/7091/Hvorfor- noen-kommuner-lykkes-bedre-enn-andre

12 Avslutning Hva sitter dere igjen med? Spørsmål? Arne.okkenhaug@hnt.no Takk for meg


Laste ned ppt "Erfaringer fra Innherredsmodellen Etablering, forankring og videreutvikling Namsos 20.03.14 Arne Okkenhaug Psyk. sykepleier, Rådgiver og Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google