Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Innherredsmodellen Etablering, forankring og videreutvikling Namsos 20.03.14 Arne Okkenhaug Psyk. sykepleier, Rådgiver og Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Innherredsmodellen Etablering, forankring og videreutvikling Namsos 20.03.14 Arne Okkenhaug Psyk. sykepleier, Rådgiver og Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Innherredsmodellen Etablering, forankring og videreutvikling Namsos Arne Okkenhaug Psyk. sykepleier, Rådgiver og Prosjektleder FFE, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger, HNT

2 Agenda Litt innledning Samspill om friskliv i psykiatrien på Innherred i forkant Hva var Innherredsmodellen Hvordan arbeidet vi? Suksesskriterier Sammenlikning med Opptrappingsplan Psykisk helse Spirer det noen frø etter Innherredsmodellen?

3

4 Samspill om friskliv i «tidligere tider». •1995: Samarbeid Psyk.klin / Levanger kommune / Fylkeslegen •2000: Forum for fritid / friluftsliv og psyk. helse (Fri fri) Stimulere til samhandling •2008: Kurset «En sunnere hverdag» •Jan 2009: Fagdag: «Treningskontakt fremfor støttekontakt – en god ide eller bare en flopp?» •Mars 2009: Samarbeidsprosjekt: Treningskontakt •Juli 2010: «Aktivitet på dagtid» •Sept 2010: Penger og prosjektstart • : Sluttrapport: «Innherredsmodellen».

5 Frisklivsentraler i Levanger og Verdal

6 Friskliv på Innherred – en partnerskapsmodell Hvem var med og hva ble gjort? Private aktører Frivillige lag og organisasjoner

7 Suksesskriterier •Bakgrunn •Rammene i prosjektorganiseringen •Kunnskapsinnhenting

8 Forankring i Verdal og Levanger •Planer: Kommuneplan (ISK) Visjon, mål, P/O, Rehab/Hab, Idrettpolitisk plan (Lev), Strategisk kulturplan (Lev) Plan for frivillighetspolitikk, begge kommuner •Politisk: Alle planene er vedtatt politisk. Strategisk planarbeid - Utviklingsstaben ISK. •Org: FLS er forankret i helseenheter i begge kom. Ansatte: Daglige ledere FLS (begge kommunene) Folkehelsekoordinator (ISK) Kommuneoverlege (ISK) Idrettskonsulent (Lev.) Kompetanseutvikling i dialog med Tverrfaglig senter for kultur og helse er knyttet opp mot Levanger kommune.

9 «Hvorfor noen kommuner lykkes bedre enn andre» Opptrappingsplan Psykisk helse, FMNO Kjennetegn: Der brukerne blir hørt Anerkjennelse til ildsjelene «Pusterom» Interesserte beslutningstakere

10 Spirer det noen frø? Hva vet jeg og Hva tror jeg

11 Nyttige tips? •Let opp sluttrapporten: ”Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling” på Levanger eller Verdal sin nettside. Her finnes info om status og innhold i frisklivssentralene •http://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a- a/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/Frisklivssamtalen/http://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a- a/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/Frisklivssamtalen/ •Artikkel Napha: : noen-kommuner-lykkes-bedre-enn-andre noen-kommuner-lykkes-bedre-enn-andre

12 Avslutning Hva sitter dere igjen med? Spørsmål? Takk for meg


Laste ned ppt "Erfaringer fra Innherredsmodellen Etablering, forankring og videreutvikling Namsos 20.03.14 Arne Okkenhaug Psyk. sykepleier, Rådgiver og Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google