Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 Lea’n i Lunner Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 Lea’n i Lunner Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 11 Lea’n i Lunner Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging

2 2 Bakgrunn •2003 – arbeidsgiverpolitikken settes i fokus •”Se og bli sett” utvikles •Verdiene ÅPENHET, STØTTE, DIALOG og LOJALITET skal være kjennetegn på kommunens virksomhet •Systematisk opplæring av kommunens ledere med deltakelse av hovedtillitsvalgte

3 3 Utfordring Hvordan få holdninger, verdier og forståelse av helhet og sammenheng ut til alle ledd i organisasjonen? Vårt svar ble

4 4 Vi Lea ’ n sammen! 2003- 2011-2015 -2020 M å let er å oppn å kvalitetsforbedring for å oppn å rom for det vi vil, bedret brukeropplevelse og engasjerte verdipraktiserende forn ø yde medarbeidere Lea’n består av: 1.Kulturen Medarbeiderskap •å oppnå arbeidsglede gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert, delaktig og medansvarlig 2.Verktøyet Lean •å foredle det bestående slik at våre arbeidsprosesser er forenklet og alltid har verdi for brukeren 3.Strategisk kompetanseplan •å vite hva kommunen trenger av kompetanse, sikre utvikling av dagens medarbeidere og rekruttere riktig kompetanse fremover Ikke å forandre for å forandre – men å foredle det bestående

5 5 Medarbeiderskapsprogrammet •Alle medarbeiderne i kommunen i løpet av tre år •3 dagers samling •Blanding av virksomhetsområder/enheter på samlingene •Utdannede kursholdere fra egne rekker •Bygger på KS’ medarbeiderskapsprogram men lokalt tilpasset Fokus på: Jeg - ”bli kjent”–aktivitet, balanse i livet, hvilke egenskaper har jeg og hvordan kan jeg bidra? Vi – hvordan skaper vi arbeidsplassfellesskapet, ledelse, medarbeiderskap, kommunikasjon, den lærende org Virksomheten – hvordan er Lunner skrudd sammen og hvorfor, planverk, verdiene våre Avrunding som peker fram mot LEAN

6 Kvalitet og brukerverdi Effektivitet Mest for pengene Medarbeider tilfredshet LEAN LEAN – vårt forbedrings verktøy

7 7 Essensen i Lean •Forbedringskultur •Fokus på verdi og sløsing •Involvering av organisasjonen  Et nytt perspektiv  Standarder, avtaler, stabilitet

8 8 Så langt…. LEAN i Lunner •LOS hjemmetjenester •IKT-avdelingen •Arealforvaltning •Skatteoppkrever •Kalvsjø barnehage •Økonomiavd. – underveis •Malmgruben barnehage – starter 2. februar •PPT – starter 16. april

9 9 Kortlegging – LOS hjemmetj.

10 10 Handlingsplan LOS LEAN-HANDLINGSPLAN – LOS HJEMMETJENESTER Morgenrutiner kl. 08.00 – 09.00 Mål: Økt brukerverdi og medarbeidertilfredshet ved å: •skape bedre oppgaveflyt •minimere stress og kaos •få en bedre start på dagen •møter brukerne mer forberedt •bedre kvalitet på tjenesten

11 11 Handlingsplan LOS

12 12 Kortlegging - Kalvsjø

13 13 Handlingsplan Kalvsjø LEAN - HANDLINGSPLAN – KALVSJØ BARNEHAGE Garderobesituasjonen kl. 11.50 – 12.30 Mål for garderobesituasjonen: •Det er en hyggelig og rolig stund •Det er rom for læring •Effektiv tidsbruk

14 14 Handlingsplan Kalvsjø

15 15 Kortlegging - areal

16 16 Kortlegging - areal

17 17 Vår egen KAIZEN-tavle

18 18 Kaizen - areal

19 19 Kaizen - areal

20 20 Hvem blir de neste i 2012? Medarbeiderskap fase 2 •Informasjonsavdelingen – 1. kv •Tildelingskontoret – 1. kv •Tilrettelagt tjenester (4 puljer) - 1. kv. til 4. kv •Eiendom og infrastruktur (2 puljer) - 1. kv og 2.kv. •Lunner barneskole/SFO (3 puljer) – 1. kv til 3. kv •Harestua barnehage – 2. kv •Voksenopplæringen – 3. kv •Flyktningetjenesten – 3. kv •Lunner omsorgsenter avd 1 – 4. kv •Grua skole/SFO – 4. kv Antall: 1. pulje 156 + 2. pulje 281 = 437 av ca 620

21 21 Følg oss videre på http://www.lea-n.no/http://www.lea-n.no/


Laste ned ppt "11 Lea’n i Lunner Medarbeiderskap + Lean + Strategisk kompetanseplanlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google