Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederutvikling og skreddersøm Hva karakteriserer ledelse Trenbare ferdigheter Ledelse er hverken vitenskap eller en profesjon, men lært hovedsakelig gjennom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederutvikling og skreddersøm Hva karakteriserer ledelse Trenbare ferdigheter Ledelse er hverken vitenskap eller en profesjon, men lært hovedsakelig gjennom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederutvikling og skreddersøm Hva karakteriserer ledelse Trenbare ferdigheter Ledelse er hverken vitenskap eller en profesjon, men lært hovedsakelig gjennom utprøving, og forankret i praktiske utfordringer

2 Læringsmål – den reflekterende praktiker  Handlingskompetanse med generell anvendbarhet innen administrasjon og ledelse  Økt sin forståelse for at organisasjoner representerer et komplisert samspill mellom mennesker i en samfunnsmessig ramme, og at valg av strategier er viktig for målrettet påvirkning av dette samspillet  Fått en dypere forståelse for at det å bedrive ledelse er å samarbeide med andre om å definere mål, definere og løse problemer og utvikle kommunikasjonsformer  Gjennom refleksjon over erfaringer i prosjekt- og gruppearbeid og trening, ha utviklet større selvinnsikt knyttet til egen rolle i samarbeidssituasjoner  ha fått innføring i viktige rammebetingelser for samfunnsstyring

3  Innledning Hyppige endringer i arbeidsbetingelser og omstillinger i arbeidslivet stiller nye krav til ledere og deres evne til å kommunisere både med sine medarbeidere og med omgivelsene. Ledelse skjer alltid innenfor en kontekst. Det er derfor nødvendig for ledere å mestre atskillige ferdigheter og forståelser for å håndtere arbeidshverdagens sammensatte samhandlings- og beslutningssituasjoner. Gjennom offentlige reformer og nye krav til organisasjon og ledelse, er spørsmålet om ledelse aktualisert og fremhevet som sentrale betingelser knyttet opp til gjennomføring.

4 Ledelse og innovasjon for statsetater FERDIGHETER Ved fullført emne Ledelse og innovasjon skal studenten kunne:  anvende metoder for ideutvikling og kreativitet i grupper  initiere og legge til rette for innovasjonsprosesser  utøve og begrunne ledelse basert på kritiske og filosofiske perspektiver  anvende virkemidler for hensiktsmessig kulturutvikling  benytte og begrunne retoriske virkemidler og argumentere saklig  beherske det å motta og gi veiledning, individuelt og i gruppe  utføre selvstendig mekling under forhandling og konflikt GENERELL KOMPETANSE Ved fullført emne Ledelse og innovasjon skal studenten kunne:  demonstrere gjennomføringsevne  demonstrere analytisk kompetanse og beherske ulike logiske slutningsmodeller  lære av – og endre handlingsmønstre, herunder også egen praksis  reflektere over etiske prinsipper og dilemma knyttet til egen lederrolle  ta hensyn til lover, regelverk og avtaler

5 Det legges vekt på at lederskap innebærer å forløse gode krefter i organisasjoner og dens omgivelser, gjennom prosesser knyttet til utvikling av kultur, holdninger, strukturer og kompetanse. Innholdet i emnet tar utgangspunkt i at slike lederferdigheter kan utvikles gjennom kritisk refleksjon over egen praksis, erfaringslæring, og øvelse i veiledning, myndiggjøring og maktutøvelse.


Laste ned ppt "Lederutvikling og skreddersøm Hva karakteriserer ledelse Trenbare ferdigheter Ledelse er hverken vitenskap eller en profesjon, men lært hovedsakelig gjennom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google