Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Som ledere må vi skape forventninger. Utviklingsarbeid, en suksessfaktor i endringsprosesser •Perspektiver over 20 år •Bakgrunn- hva har skjedd? •ENDRINGER!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Som ledere må vi skape forventninger. Utviklingsarbeid, en suksessfaktor i endringsprosesser •Perspektiver over 20 år •Bakgrunn- hva har skjedd? •ENDRINGER!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Som ledere må vi skape forventninger

2 Utviklingsarbeid, en suksessfaktor i endringsprosesser •Perspektiver over 20 år •Bakgrunn- hva har skjedd? •ENDRINGER! •Oppgangstider og nedgangstider •Noen eksempler på omstilling og utviklingsarbeid

3

4 Nordkapp kommune utviklingen fra 1990 til 2010

5 Organisering helse- og sosialsektoren Disse 3 utgjør helse- og sosial sektorens lederteam

6 Utfordringer og muligheter i Nordkapp fra 1990 - 2010 •Knapt 3200 innbyggere •Lite og oversiktlig – nærhet nivåene •Fraflytting men vi vil ha folkan tilbake •Stabilitet blant ansatte •Godt utbygd offentlige tjenester •Sykestue- 2-linjetj. •Helsetj. utviklingen •Økende antall eldre •Økonomi! •Røft klima •”Geografiske utfordringer” •Kulturkommune •Internasjonal

7

8 Tilnærmingsmåter i omstillingsprosesser •Likegyldig •Defensiv •Offensiv •Motarbeide eller medvirke? •Dører lukkes og nye åpnes! •Tv •Verneombud •Politikere •Prosesser! •Ildsjeler •Kreativitet •Smidighet

9 Eksempler på utviklingsarbeid/prosjekter

10 Suksessfaktorer i forhold til Utviklingsarbeid i Nordkapp •Fundamentering •Politisk forankring •Nytenkning blant ledere •”Ildsjeler” og dugnadsånd • Frivillige lag og foreninger •Fleksibilitet - å ville noe •Tverrfaglig innsats •Tillitsvalgt apparatet •Dokumentere •Satse jfr. nasjonale satsningsområder •Planer - handlingsplaner •Studenter – ressurs! •Prosjektarbeid •Muliggjør utvikling •Eksterne midler

11 Rehabiliteringstjenesten – et resultat av omstilling Koordinerende enhet Kommunedelplan - Samle rehabilitering, psykiatri, rusmiddel, boligsosial, lindrende plan til EN OVERORDNET PLAN Deltakelse, aktivitet og mestring Rapport Helsedirektoratet

12 - En satsning innenfor det psykiske helsearbeidet i Nordkapp 2006-2010 Tverrsektorielt løft i Nordkapp

13 Nye Parken senter åpnet 30.mars

14 ”Parken” - midt i sentrum av Honningsvåg • Dagtilbudet for eldre • Møteplassen og bruktbutikken • Dagtilbud for personer med demens …en møteplass for alle der hovedfokus skal være mangfoldig aktivitet og muligheter for gode kulturopplevelser skapt gjennom felles innsats…

15 Bruktbutikken på Parken senter

16 Fredskorpsprosjekt Nordkapp – Livingstone og Kazungula i Zambia Kommunebasert rehabilitering

17

18 Nordkappmarsjen Fra Zambia til Nordkapp Victor og Ndopu fullførte!

19 St. melding nr. 47 (2009-2010) Samhandlingsreformen •Rett behandling – på rett sted – til rett tid •Sykestuefinansiering

20 NYHET  PROSJEKT Desentralisert kreftbehandling og lindrende omsorg i Finnmark •Et prosjekt i ” lille ” Nordkapp ” for hele Finnmark •Samhandlingsreformen •Rettet mot kreftpasienter og terminalt syke •Uavhengig av sykdomsdiagnose og knyttet opp mot avstand mellom sykehus og hjemsted.

21 Rehabiliteringsprosjekt? Kreftpasienter er en mangfoldig gruppe: •Aldersmessig og sosialt rammer kreft bredt. •Hver diagnose er forskjellig •Tilbud må tilpasses definerte grupper men også individuelt •Kreft er ikke bare Kreft

22 Nærværsprosjekt fokus og resultater 20072009 NK8%10,8% Pleiere12%7,5%


Laste ned ppt "Som ledere må vi skape forventninger. Utviklingsarbeid, en suksessfaktor i endringsprosesser •Perspektiver over 20 år •Bakgrunn- hva har skjedd? •ENDRINGER!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google