Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ledelse • Personallederens utfordringer • Personaladministrative verktøy • Strategisk personalledelse • Mål og målretting i en ufullkommen verden • Kompetanseplanlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ledelse • Personallederens utfordringer • Personaladministrative verktøy • Strategisk personalledelse • Mål og målretting i en ufullkommen verden • Kompetanseplanlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ledelse • Personallederens utfordringer • Personaladministrative verktøy • Strategisk personalledelse • Mål og målretting i en ufullkommen verden • Kompetanseplanlegging • Den uformelle lederen som prosesskonsulent

2 2 • Personallederens utfordringer • Personaladministrative verktøy • Planleggings og individuelle samtaler • Kompetansebaser • Prosjektorganisering • Anvendelse og organisering av team Ledelse

3 Personalutvikling FunksjonerInfrastruktur Former for utviklingsaktiviteter

4 4 Hva er personalutvikling? Personalutvikling omfatter alle de programmer og tiltak som organisasjoner gjennomfører med sikte på å utvikle de ansattes kunnskaper, ferdigheter og evner, pluss den uformelle læring som finner sted ved utførelse av arbeidet.

5 5 Hvorfor personalutvikling? Effektivitet - kompetanse som produksjonsfaktor Sosialisering - Identifikasjon og tilknytning Status i arbeidsmarkedet - Konkurransefaktor Kvalifisering - Stabilitet og overlevelse Motivasjonssystemer - Sertifisering og utvelgelse Krav til endring og omstilling - teknologisk, faglig, sosialt og psykologisk

6 6 Infrastruktur Personal- utvikling Infrastruktur Fysisk Økonomisk Organisatorisk Bibliotek Videotek PC’er Programvare Tidsskrifter Undervisnings- plasser Opplærings- budsjetter Incentiver Utdannings- permisjoner Kjøp av studieplasser Ledelsessystemer MAS Karriereplanlegging Jobbanalyse Personalplanlegging

7 7 Hva er kompetanse? Ressurser Fysisk og psykisk energi Lederskap Motivering - intuisjon- følelser Bruk av andres kompetanse Erfaringsbasert innsikt Ferdigheter Kunnskaper Holdninger Realkompetanse

8 8 Kompetanseanalyse og personalutvikling Mål og strategi Analyse av kompetansebehov Plan for personalutvikling; - opplæring - jobbrotasjon - trainees - mentorer - selvstudier - utdanningspermisjoner Plan for gjennomføringEvaluering av tiltak og plan Strategi Realkompetanse Kompetansekartlegging

9 9 Personalopplæring • Intern og ekstern opplæring: ? Både og? • Opplæringspolitikk: Ref. AML • Behovsanalyse: Individ og organisasjon, lederansvar • Planlegging: Budsjett, plan, kognitive nivåer, forberede deltakerne • Gjennomføring: Forelesninger, gruppearbeid, rollespill simuleringer, interne seminar, film og databaserte læringsmetoder simuleringer, interne seminar, film og databaserte læringsmetoder • Evaluering: Pedagogisk, sosiologisk, økonomisk

10 10 Lederutvikling Assistentlæring: Ref. «Vit-ass», «koffertbærere» Nettverk, kvalitetssirkler Teamutvikling Rotasjon Rotasjon Veiledning: Mentorvirksomhet «Coach-virksomhet» Trainee-ordninger Selvstudier og programmer: f.eks. EVU

11 11 Spørsmål ved valg av metodikk Tidsramme og tilgjengelige ressurser? Hvilke behov står sentralt? Få eller mange som skal engasjeres i kartleggingen? Finnes en bestemt metodetradisjon i bedriften? Erfaring fra tidligere undersøkelser? Hvilke mål skal fylles underveis? Kompetanse hos dem som utfører kartleggingen?

12 12 Metoder for behovskartlegging Uformelle kontakter Spørreskjema og sjekklister UtviklingssamtalerIntervjuArbeidsgrupper/møterEvaluering Hver for seg eller i kombinasjon

13 Personalledelse • Det samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, belønne og anvende menneskelige ressurser for produktive formål.

14 • Positive virkninger – Oppmerksomhet • Informasjon til de ansatte – Opplysning • Redusert fremmedgjøring • En åpnere organisasjon – Effektivisering • Større krav til innsats Elementer i strategisk personalledelse


Laste ned ppt "1 Ledelse • Personallederens utfordringer • Personaladministrative verktøy • Strategisk personalledelse • Mål og målretting i en ufullkommen verden • Kompetanseplanlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google