Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til nettverkssamling 14. mars 2013 KS Agenda Møtesenter Fredrikstad Frogn Sørum Nes Nannestad Hurdal Oslo - EST Oslo - Østensjø Oslo - Bjerke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til nettverkssamling 14. mars 2013 KS Agenda Møtesenter Fredrikstad Frogn Sørum Nes Nannestad Hurdal Oslo - EST Oslo - Østensjø Oslo - Bjerke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til nettverkssamling 14. mars 2013 KS Agenda Møtesenter Fredrikstad Frogn Sørum Nes Nannestad Hurdal Oslo - EST Oslo - Østensjø Oslo - Bjerke Fredrikstad Frogn Sørum Nes Nannestad Hurdal Oslo - EST Oslo - Østensjø Oslo - Bjerke

2 Fra plan til praksis Nettverkssamling 14. mars 2013 KS Agenda Møtesenter v/ Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent as Fredrikstad Frogn Sørum Nes Nannestad Hurdal Oslo - EST Oslo - Østensjø Oslo - Bjerke Fredrikstad Frogn Sørum Nes Nannestad Hurdal Oslo - EST Oslo - Østensjø Oslo - Bjerke

3 Hva trenger våre ledere nå? •Hva tror du er aller viktigst for lederne dine akkurat nå (for at de skal være pådrivere for gjennomføring av overordnet plan og tiltaksplaner) ?

4 Vi har lært av våre feil i fra fortiden … •All kompetanseutvikling var bra. •Lite tydelig arbeidsgiver. •Målene var ofte uklare. •Arbeidet med kompetanseutvikling bygget i liten grad på analyse av framtidens behov og var ofte helt eller delvis frikoblet fra mål og arbeidsgivers behov. •Kartlegging tok mye tid, skjedde generelt og på et detaljnivå som var vanskelig å nytte strategisk. •Omfattende planer. Lite fokus på mobilisering av kompetanse og ansvar / utvikling av roller (medarbeidere, ledere, stab, rådmannsnivå). Mye fokus på formalkompetanse.

5 6 suksessfaktorer – fra plan til praksis 1.Planen kommuniseres ut i organisasjonen av alle ledere 2.Alle aktører får klargjort sine roller, og får opplæring i bruk av verktøyene (spesielt tiltaksplaner) 3.Planen er koblet mot budsjettprosesser og andre planprosesser – brukes som styringsinstrument 4.Riktig balanse mellom mobilisering, utvikling og anskaffelse 5.Tiltak som sikrer høy overføringsverdi 6.Oppfølging av både aktivitet og resultat

6 1. Planen kommuniseres ut i organisasjonen av alle ledere Handler om … •Å gjøre planen tilgjengelig, tilrettelagt budskap i mange kanaler •Tydelige forventninger til lederne •Gode læringsarenaer for lederne •Å sikre enkle verktøy for tiltaksplaner slik at lederne kan gjennomføre enkle prosesser sammen med sine medarbeidere •Etterspørre aktiviteter og resultater Hva har vi lykkes med så langt når det gjelder å kommunisere planen ut i organisasjonen ?

7 2. Alle aktører får klargjort sine roller, og opplæring i bruk av verktøyene (tiltaksplaner) •Opplæring gjennom ledersamlinger •Tema i ledernettverk ? •Oppfølging gjennom lederavtaler, ledersamtaler, styringsdialogen (mål og resultatvurdering) ? •Temadager på arbeidsplassen –Tydeliggjøring av medarbeidernes rolle –Verktøy •Oppfølging av medarbeidere gjennom team, medarbeidersamtaler, veiledning, myndiggjøring

8 3. Planen er koblet mot budsjettprosesser og andre planprosesser – er styringsinstrument •Planen refereres til i øvrige styringsdokumenter og saker •Planen er grunnlag for lederes beslutninger •Arbeidsprosesser som er del av årshjulet •Rullering av tiltaksplaner minimum hvert år (men kan gjerne være et dynamisk instrument som oppjusterer gjennom hele året). •Overordnet plan – rulleres i løpet av en fireårsperiode - når den ikke lenger oppleves tilstrekkelig oppdatert I hvilken grad har vi fått på plass gode årshjulsprosesser for tiltaksplanene?

9 4. Riktig balanse mellom mobilisering, utvikling og anskaffelse •«For mye fokus på kompetanseutvikling – for lite fokus på mobilisering»

10 Viktige sammenhenger (etter Linda Lai 2012) Kompetanse- mobilisering Ytelse Lojalitet Turnover- intensjon Turnover- intensjon Verdiskapning (måloppnåelse) Nærvær Tro på egen kompetanse Autonomi (tillit og selvstendighet) Autonomi (tillit og selvstendighet) Tilhørighet og støtte Rolleklarhet – arbeids- belastning Indre motivasjon Indre motivasjon Hva er hovedgrunnen til at vi om to år kan se at kompetansemobili- seringen har økt ?

11 5. Tiltak som sikrer høy overføringsverdi •Kunnskap – tilegnelse av fagspråk •Ferdigheter – trening gjennom praktisk yrkesutøvelse •Lokale behov •Skreddersøm som gir tilpasning til lokale forhold •Mange kan delta – mange lærer det samme - større muligheter for endret praksis •Refleksjon over egen praksis •Planlegge iverksetting, medarbeiderne evaluerer, leder etterspør (overlæring gir endret praksis)

12 6. Oppfølging av både aktivitet og resultat •Aktivitet: Vi gjennomfører det vi har planlagt eller gjør velbegrunnete justeringer. •Egenevaluering – kvalitativ vurdering: I hvilken grad bidrar tiltakene til å nå mål for kvalitet og kapasitet i tjenestene? •Måling av effekter (eksempler) … –Medarbeidertilfredshet –Brukertilfredshet –Dreining fra behandling til forebygging –Andel fagutdannete –Faglig kvalitet –Antall partnerskapsavtaler …


Laste ned ppt "Velkommen til nettverkssamling 14. mars 2013 KS Agenda Møtesenter Fredrikstad Frogn Sørum Nes Nannestad Hurdal Oslo - EST Oslo - Østensjø Oslo - Bjerke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google