Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Link Lyngen Et knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Link Lyngen Et knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Link Lyngen Et knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid.

2 Møteplassen Link Lyngen Lyngen kommune har gjennom opprettelsen av stiftelsen Link Lyngen lagt til rette for selvhjelpsarbeid i Lyngen. Jfr.” Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene” IS 1332 s.49

3 Stiftelsen Link Lyngen skal: Være en tilgjengelig møteplass for Lyngens befolkning som har problemer i hverdagen sin. Formidle erfaringer ved bruk av selvhjelp i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge Medvirke til etablering av selvhjelpsgrupper

4 Forankring: Plan for psykisk helsearbeid i Lyngen kommune (2007-2010) Rehabiliteringsplan for Lyngen kommune (2007-2010)

5 Selvhjelpsprosjekt 2008 Prosjekt: ”Selvhjelp i Vilje Viser Vei” - et samarbeid mellom NAV Lyngen, Lyngen kommune og Link Lyngen. Et selvhjelpsprosjekt finansiert av Helsedirektoratet i 2008

6 Samarbeidsprosjekt Et samarbeidsprosjekt med lokale og nasjonale aktører for å ta i bruk selvhjelp som verktøy i gjennomføringen av målsettingen i nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse og Vilje Viser Vei tiltakene i NAV, og i det psykiske helsearbeidet i Lyngen kommune.

7 Lyngen som arena. Arbeidet skal utføres i Lyngen, slik at vi tar i bruk ressurser som allerede finnes lokalt i Lyngen og nasjonalt på selvhjelpsfeltet. Utviklingsarbeidet vil være tilgjengelig for andre kommuner i Norge.

8 Nasjonal plan for selvhjelp ”Selvhjelp er et prioritert område i Opptrappingsplan for psykisk helse.” Jfr. Nasjonal plan for selvhjelp IS 1212

9 Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Strategien handler om å forebygge og hindre utstøting fra arbeidslivet …. og legge til rette for at de som ønsker det skal kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne.... S.11

10 Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. ”Selvhjelp som forståelse og arbeidsmåte vil derfor være et viktig bidrag for å skape god praksis på innsatsområdene i strategien” s.19

11 Folkehelse ”Gjennom deltakelse i selvhjelpsgruppe opplever mange at livsproblemer ikke utvikler seg til belastende psykiske problemer.” s.53 St.meld. nr 16 ”Respet for et sunnere Norge” Folkehelsepolitikken. (2002- 2003)

12 Hovedmål Vi vil ta i bruk møteplassen Link Lyngen som arena for selvhjelpsarbeid, og muligheten for deltakelse i selvhjelpsgrupper, som et ledd i rekken av rehabiliterende tiltak i nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse og Vilje Viser Vei tiltakene i NAV Lyngen, og i det forebyggende og rehabiliterende helsearbeidet i Lyngen kommune.

13 Mål Aktiv deltakelse i eget liv og i arbeidslivet og å gjøre bruk av iboende ressurser.

14 Selvhjelp som verktøy Vi vil ta i bruk selvhjelp som verktøy i arbeidet slik at menneskene kan sette seg selv i stand til å ta i bruk egne ressurser og gjennom det bli aktive deltakere i eget liv og i arbeidslivet.

15 Målgruppen i prosjektet: Mennesker med psykiske problemer er en av målgruppene for NAV Lyngen og Vilje Viser Vei tiltakene. Målgruppen er en naturlig del av Lyngens befolkning og dermed også en av målgruppene til stiftelsen Link Lyngen.

16 Gjennomføring Markedsføring og informasjon - hjemmesider - pressedekning - lokal brosjyre - annonsering

17 Nettverk og samarbeid: - Arbeidsseminar /konferanser - Åpne møter/fagfolkmøter - Selvhjelpsgrupper - Opplæring av igangsettere

18 Evaluering - Løpende Rapportering - Tilgjengelig for knutepunktet

19 De enkelte elementer, strategier og veivalg vil bli utformet og konkretisert i samarbeid med faglig veileder og Knutepunket Selvhjelp Norge.

20 Planlagt samarbeid Lokale og nasjonale aktører er: - NAV Lyngen - Lyngen kommune - Stiftelsen Link Lyngen - Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum - Knutepunkt selvhjelp Norge

21 Erfaringsbasert kunnskap Stiftelsen Link Lyngen besitter kunnskap om oppstart og drift av selvhjelpsgrupper Knutepunkt Selvhjelp Norge besitter kunnskap om opplæring av igangsettere

22 Forventede resultater: 1.Igangsetting av prosesser som skal være med på å ivareta målsettingen i Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse & Vilje Viser Vei tiltakene i NAV.

23 2. Dette er tidkrevende prosesser, nybrotts- og utviklingsarbeid. Dersom det er mulig på den korte tiden vil vi starte opp 2 selvhjelpsgrupper.

24 3. Legge til rette for opplæring av igangsettere lokalt i Lyngen i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge.

25 4. Rapporteringen skal være tilgjengelig for det nasjonale knutepunktet Selvhjelp Norge.

26 5. Utviklingsarbeidet skal være tilgjengelig for andre kommuner i Norge.

27 Selvhjelpsforståelse En grunnleggende tro på at alle mennesker har iboende ressurser og at bevisstgjøring av seg selv i - samspill med andre - gjør det mulig å ta egne krefter i bruk.

28 Selvhjelp Selvhjelp er å gripe tak i egen muligheter, finne fram til egen ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.” Nasjonal plan for selvhjelp

29 4- 8 deltakere, både menn og kvinner. Gruppene møtes en gang i uka i 2 timer. Skriver under på et taushetsløfte. Melder fra hvis du ikke kan komme. Deltar så lenge du vil, men binder deg til 12 uker. Selvhjelpsgrupper i Link Lyngen

30 Vil du vite mer? Møteplassen Link Lyngen holder ”Åpent Hus” hver tirsdag kl 19 – 21 Alle er hjertelig velkommen!

31 Kontaktinfo Stiftelsen Link Lyngen Parkveien 21 på Lyngseidet (inngang ved tannklinikken) Telefon:77712240 Mobil: 41404882 E-post: post@linklyngen.nopost@linklyngen.no Fax:77712241 Kontaktperson: Gunn Anita Vang web: www.linklyngen.no


Laste ned ppt "Velkommen til Link Lyngen Et knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google