Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosiale ulikheter i helse v/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosiale ulikheter i helse v/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosiale ulikheter i helse v/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet

2 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 2 Disposisjon • Bakgrunn • Problem • Løsningsstrategier

3 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 3 1. Bakgrunn

4 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 4 • St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge • Kompetansemiljø i Shdir 2004 • Handlingsplanen Gradientutfordringen 2005 • St.meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

5 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 5 2. Problemet

6 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 6 Dødelighet etter utdanning. Menn, 45-64 år. Aldersjustert, døde pr. 100.000 Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

7 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 7 Dødelighet etter utdanning. Kvinner, 45-64 år. Aldersjustert, døde pr. 100.000 Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

8 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 8 Forventet levealder etter yrke, menn Kilde: SSB Yrkesinaktive

9 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 9 Forventet levealder etter yrke, kvinner Kilde: SSB Yrkesinaktive

10 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 10 Årsaker til sosial ulikhet i helse Grunnleggende sosioøkonomiske forskjeller (utdanning, yrke, inntekt) seleksjon helse- atferd psyko- sosialt materielle levekår helse- tjenester Helseforskjeller (dødelighet, sykelighet, levealder, selvopplevd helse, ulykker, trygdeytelser etc.)

11 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 11 3. Løsningsstrategier

12 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 12 Utfordringer i arbeidet mot sosiale helseforskjeller • Gradientutfordringen: Tiltak bør rettes mot hele befolkningen (ikke bare høyrisiko-grupper) • Folkehelseutfordringen: Tiltak bør rettes mot sosiale strukturer (ikke bare individuell atferd)

13 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 13 Gradientutfordringen • Universelle tiltak i tillegg til høyrisikostrategier fordi: • Målretting kan virke stigmatiserende • Helsegradienten går gjennom hele befolkningen • Universelle tiltak kan forebygge at folk havner i høyrisikogrupper • Det største forbedringspotensialet finnes i middelklassen

14 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 14 Folkehelseutfordringen Sosio- økonomiske forhold Tjenester Atferd

15 29.08.07| Folkehelsemøte - Oppland | 15 Tiltakskart for å redusere helseforskjeller barnehageutbygging gratis kjernetid på SFO ”aktiv på dagtid” gatehospital livsstil i skolen skolehelsetjenesten med eksempler


Laste ned ppt "Sosiale ulikheter i helse v/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google