Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et program for ungdomsskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et program for ungdomsskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et program for ungdomsskolen
Revidert versjon av Økonomi og karrierevalg Et program for ungdomsskolen

2 Ny layout Framtid - Samspill - Skaperglede

3 Rammer for Økonomi og karrierevalg
Gjennomføres av ekstern veileder i samarbeid med lærer. Tilrettelagt for 8. – 10. trinn. All aktivitet i programmet er basert på elevaktiv læring. Flerfaglig program forankret i Kunnskapsløftet i utdanningsvalg, norsk og matematikk. LK-06 Nye læreplaner for gjennomgående fag Framtid - Samspill - Skaperglede

4 Materiellet består av:
Veilederhefte for ekstern veileder og lærer. Elevhefte til hver elev. Materiell tilhørende hver økt for å aktivisere elevene og konkretisere temaene som jobbes med. Tilleggsaktiviteter til hver økt på Framtid - Samspill - Skaperglede

5 Rammer for Økonomi og Karrierevalg
Omfang: 4 økter á minutter: 1. Speil, speil på veggen der 2. Det er du som bestemmer 3. En krone spart er en krone tjent 4. Tar du sjansen? Framtid - Samspill - Skaperglede

6 Økt 1 - Speil, speil på veggen der
Elevene skal få trening i å gjøre egne valg. Hensikten er å øke selvinnsikten deres ved at de bevisstgjøres egen kunnskap og egne ferdigheter og verdier. De skal få en forståelse av mangfoldet i arbeidslivet samtidig som de reflekterer over mulige egne valg knyttet til utdanning, karriere og livskvalitet. Framtid - Samspill - Skaperglede

7 Endringer i økt 1 Livskartet er tatt ut
Lagt inn en øvelse om et framtids senario hvor elevene drømmer ser 15 år fram i tid Framtid - Samspill - Skaperglede

8 Økt 2 - Det er du som bestemmer
Elevene bevisstgjøres hva en beslutningsprosess er. Gode beslutningsprosesser kan være avgjørende, ikke bare med hensyn til utdanning og karrierevalg, men også til hvordan man styrer sin egen økonomi. Elevene aktiviseres gjennom å reflektere over mulige valg knyttet til livskvalitet på bakgrunn av tildelte yrker og inntektsgrunnlag. Framtid - Samspill - Skaperglede

9 Endringer i økt 2 Delen om beslutningsprosesser er betydelig forenklet
Lønninger er oppjustert på yrkeskortene. Det er lagt inn antall år høyere utdanning på yrkeskortene Prisene på de ulike valgplakatene er oppjustert Sjansekort er byttet ut med uforutsette utgifter Ny øvelse – Et lite tankeeksperiment: Elevene settes inn i et lite rollespill hvor de må ta stilling til bruk av kredittkort for å finansiere ferie med gamle venner Framtid - Samspill - Skaperglede

10 En krone spart er en krone tjent
Elevene skal få et innblikk i viktigheten av å ha et ryddig forhold til egen økonomi. De bevisstgjøres på kostnadene ved å kjøpe på kreditt og hvor viktig det er å ha en sparekonto i tilfelle det dukker opp uforutsette utgifter. De skal også få innblikk i hva som er viktig å passe på for å opprettholde gode, framtidige relasjoner til banken. Framtid - Samspill - Skaperglede

11 Endringer i økt 3 Det meste er endret!
Øvelse hvor elevene bevisstgjøres på egne lommetyver Forbruk eller sparing? Test deg selv! Øvelse hvor elevene utfordres på å ta stilling til hva de trenger av hvitevarer hvis de skal flytte i egen bolig. De summerer hva dette beløper seg til og ser på forskjellene ved å betale kontant eller å kjøpe på kreditt Konsekvenser av ikke å betale regninger og forfall på lån i tide Jeg som bankkunde og kortvettsregler Framtid - Samspill - Skaperglede

12 Tar du sjansen? Elevene bevisstgjøres at livet blant annet handler om å forholde seg til fare og risiko, og at gode forsikringer kan hjelpe til å redusere de økonomiske konsekvensene hvis ulykken skulle være ute. De reflekterer over hva de selv kan gjøre for å sikre seg mot farlige situasjoner, og de blir gjort kjent med ulike typer forsikringer som er relevante for unge mennesker. Framtid - Samspill - Skaperglede

13 Endringer i økt 4 Det meste er endret!
Fokus på fare og risikoforståelse. Refleksjon om rundt hva eleven selv kan gjøre Relevante forsikringer for ungdom Bevisstgjøring på konsekvenser av forsikringssvindel – øvelse Utfordring til elevene på å lage en kampanje mot forsikringssvindel rettet mot ungdom Framtid - Samspill - Skaperglede

14 Status og veien videre Aktivitet i Økonomi og karrierevalg:
elever elever elever Nasjonalt har UE hatt et godt samarbeid med Finans Norge (FNO) og Finansmarkedsfondet. Dette samarbeidet fortsetter vi inn i 2013/14 Lokalt UE hatt et utstrakt samarbeid med en rekke lokale banker. Strategi for ytterligere vekst i Økonomi og karrierevalg: Videreutvikle de gode relasjonene til lokale banker Knytte oss tetter til forsikringsbransjen Dette er samfunnsansvar! Framtid - Samspill - Skaperglede

15 Nasjonale samarbeidspartnere
Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap befinner seg i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom skole, arbeids- og næringsliv. Samspillet mellom alle disse aktørene er det helt spesielle med Ungt Entreprenørskap. ** UEs samarbeidspartnere får en unik mulighet til å komme i dialog med målgruppen elever/studenter. ** Samarbeid med UE gir virksomheten mulighet til å vise unge hvilke spennende jobbmuligheter som ligger i bransjen generelt og i virksomheten spesielt. ** UE skaper arenaer hvor de ansatte får dele sin spesielle kompetanse og erfaring med de unge, og dermed være gode rollemodeller. ** Ved å samarbeide med UE bidrar virksomheten til å gi unge kunnskap for framtiden. ** UEs samarbeidspartnere juryerer og deler ut priser på NM for Ungdoms- og Studentbedrifter – arenaer som er gode utstillingsvinduer for samarbeidet. ** UE-aktiviteter er godt synlig i både lokale og riksdekkende medier. Som samarbeidspartner vil det synes at virksomheten bidrar til positiv samfunnsutvikling. Framtid - Samspill - Skaperglede

16 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner skoler lærere frivillige elevtreff Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som ble etablert i UE har omlag 100 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og 17 fylkesorganisasjoner. Den desentraliserte strukturen gjør at fylkesforeningene har nær kontakt med brukerne, det vil si lærerne, skolene, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. Total omsetning i 2012 (korrigert for interne transaksjoner) var på om lag 93 millioner kroner. UE er tilsluttet den europeiske moderorganisasjonen JA-YE Europe (3.0 mill studenter i 38 land – tall fra 2012) og JA Worldwide (10 mill studenter i 121 alle verdensdeler – tall fra 2012). Framtid - Samspill - Skaperglede

17 Lykke til med gjennomføring av Økonomi og karrierevalg
Framtid - Samspill - Skaperglede


Laste ned ppt "Et program for ungdomsskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google