Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Revidert versjon av Økonomi og karrierevalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Revidert versjon av Økonomi og karrierevalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Revidert versjon av Økonomi og karrierevalg

2 ue.no Ny layout FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

3 ue.no Rammer for Økonomi og karrierevalg • Gjennomføres av ekstern veileder i samarbeid med lærer. • Tilrettelagt for 8. – 10. trinn. • All aktivitet i programmet er basert på elevaktiv læring. • Flerfaglig program forankret i Kunnskapsløftet i utdanningsvalg, norsk og matematikk. • LK-06 Nye læreplaner for gjennomgående fag FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

4 ue.no Materiellet består av: • Veilederhefte for ekstern veileder og lærer. • Elevhefte til hver elev. • Materiell tilhørende hver økt for å aktivisere elevene og konkretisere temaene som jobbes med. • Tilleggsaktiviteter til hver økt på www.ue.nowww.ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

5 ue.no Rammer for Økonomi og Karrierevalg Omfang: 4 økter á 70 - 80 minutter: 1. Speil, speil på veggen der 2. Det er du som bestemmer 3. En krone spart er en krone tjent 4. Tar du sjansen? FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

6 ue.no Økt 1- Speil, speil på veggen der Elevene skal få trening i å gjøre egne valg. Hensikten er å øke selvinnsikten deres ved at de bevisstgjøres egen kunnskap og egne ferdigheter og verdier. De skal få en forståelse av mangfoldet i arbeidslivet samtidig som de reflekterer over mulige egne valg knyttet til utdanning, karriere og livskvalitet. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

7 ue.no Endringer i økt 1  Livskartet er tatt ut  Lagt inn en øvelse om et framtids senario hvor elevene drømmer ser 15 år fram i tid FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

8 ue.no Økt 2- Det er du som bestemmer Elevene bevisstgjøres hva en beslutningsprosess er. Gode beslutningsprosesser kan være avgjørende, ikke bare med hensyn til utdanning og karrierevalg, men også til hvordan man styrer sin egen økonomi. Elevene aktiviseres gjennom å reflektere over mulige valg knyttet til livskvalitet på bakgrunn av tildelte yrker og inntektsgrunnlag. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

9 ue.no Endringer i økt 2  Delen om beslutningsprosesser er betydelig forenklet  Lønninger er oppjustert på yrkeskortene. Det er lagt inn antall år høyere utdanning på yrkeskortene  Prisene på de ulike valgplakatene er oppjustert  Sjansekort er byttet ut med uforutsette utgifter  Ny øvelse – Et lite tankeeksperiment: Elevene settes inn i et lite rollespill hvor de må ta stilling til bruk av kredittkort for å finansiere ferie med gamle venner FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

10 ue.no En krone spart er en krone tjent Elevene skal få et innblikk i viktigheten av å ha et ryddig forhold til egen økonomi. De bevisstgjøres på kostnadene ved å kjøpe på kreditt og hvor viktig det er å ha en sparekonto i tilfelle det dukker opp uforutsette utgifter. De skal også få innblikk i hva som er viktig å passe på for å opprettholde gode, framtidige relasjoner til banken. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

11 ue.no Endringer i økt 3  Det meste er endret!  Øvelse hvor elevene bevisstgjøres på egne lommetyver  Forbruk eller sparing? Test deg selv!  Øvelse hvor elevene utfordres på å ta stilling til hva de trenger av hvitevarer hvis de skal flytte i egen bolig. De summerer hva dette beløper seg til og ser på forskjellene ved å betale kontant eller å kjøpe på kreditt  Konsekvenser av ikke å betale regninger og forfall på lån i tide  Jeg som bankkunde og kortvettsregler FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

12 ue.no Tar du sjansen? Elevene bevisstgjøres at livet blant annet handler om å forholde seg til fare og risiko, og at gode forsikringer kan hjelpe til å redusere de økonomiske konsekvensene hvis ulykken skulle være ute. De reflekterer over hva de selv kan gjøre for å sikre seg mot farlige situasjoner, og de blir gjort kjent med ulike typer forsikringer som er relevante for unge mennesker. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

13 ue.no Endringer i økt 4  Det meste er endret!  Fokus på fare og risikoforståelse. Refleksjon om rundt hva eleven selv kan gjøre  Relevante forsikringer for ungdom  Bevisstgjøring på konsekvenser av forsikringssvindel – øvelse  Utfordring til elevene på å lage en kampanje mot forsikringssvindel rettet mot ungdom FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

14 ue.no Status og veien videre Aktivitet i Økonomi og karrierevalg: 2010 - 9400 elever 2011 - 11 943 elever 2012 - 16 502 elever Nasjonalt har UE hatt et godt samarbeid med Finans Norge (FNO) og Finansmarkedsfondet. Dette samarbeidet fortsetter vi inn i 2013/14 Lokalt UE hatt et utstrakt samarbeid med en rekke lokale banker. Strategi for ytterligere vekst i Økonomi og karrierevalg:  Videreutvikle de gode relasjonene til lokale banker  Knytte oss tetter til forsikringsbransjen Dette er samfunnsansvar! FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

15 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Nasjonale samarbeidspartnere

16 ue.no Ungt Entreprenørskap FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 7 480 lærere 19 913 frivillige 188 102 elevtreff

17 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Lykke til med gjennomføring av Økonomi og karrierevalg


Laste ned ppt "ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Revidert versjon av Økonomi og karrierevalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google