Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HHJ, April 2007 ”Prosjekt selvbestemmelse” Nordmøre og Romsdal Årsmøte i NFU, Møre og Romsdal 14.april 2007 Heidi Hjelle Fagkonsulent i Voksenhabiliteringstjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HHJ, April 2007 ”Prosjekt selvbestemmelse” Nordmøre og Romsdal Årsmøte i NFU, Møre og Romsdal 14.april 2007 Heidi Hjelle Fagkonsulent i Voksenhabiliteringstjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 HHJ, April 2007 ”Prosjekt selvbestemmelse” Nordmøre og Romsdal Årsmøte i NFU, Møre og Romsdal 14.april 2007 Heidi Hjelle Fagkonsulent i Voksenhabiliteringstjenesten Helse Nordmøre og Romsdal

2 HHJ, April 2007 Disposisjon  Bakgrunn for prosjektet  Hva er selvbestemmelse?  Selvbestemmelse for utviklingshemmede  DVD Selvbestemmelse – gode eksempler  Prosjekt selvbestemmelse, Nordmøre og Romsdal  Litt om kursene som arrangeres våren 2007  Utfordringer videre

3 HHJ, April 2007 Bakgrunn  Ønske om gruppeinnleggelse ved vår avdeling på Vestnes  Personlig engasjement  Avsluttet master i Sosialt arbeid. Tema: selvbestemmelse for utviklingshemmede  Ønske om å arrangere kurs for utviklingshemmede der en fokuserte på selvbestemmelse  Ville organisere dette som et samarbeidsprosjekt

4 HHJ, April 2007 Hva er selvbestemmelse? (1)  Universell rett, sentral menneskerettighet  Sentral for utvikling og vekst

5 HHJ, April 2007 Hva er selvbestemmelse? (2) ”Å handle som den primære aktør i sitt liv, og gjøre valg og beslutninger knyttet til ens livskvalitet, fri fra upassende ytre påvirkninger eller inngrep” (Wehmeyer 1996)

6 HHJ, April 2007 Det å bestemme seg for noe innebærer….  At en har kjent etter hva en vil eller har lyst til  Innebærer å ta valg  At en vil ta disse valgene

7 HHJ, April 2007 Det å utføre en selvbestemt handling innebærer…..  At en kan ta disse valgene  At en har en hensikt med det en har lyst til å gjøre  At en kan planlegge og styre handlingen i en ønsket retning  At en faktisk utfører selve handlingen, eller gjennomfører det en har bestemt seg for, noe som gir erfaringer i selvbestemmelse

8 HHJ, April 2007 Jeg har lyst å dra på kino:

9 HHJ, April 2007

10 Det å utføre en selvbestemt handling forutsetter…  At omgivelsene rundt utgjør en kontekst som bidrar til selvbestemmelse  Bli utfordret til å ta initiativ  Bli lyttet til  Bli støttet i å løse problemer  Få respons  Bli støttet i å hevde seg

11 HHJ, April 2007

12 Selvbestemmelse for utviklingshemmede  Endring i holdning til utviklingshemmede og deres rett til selvbestemmelse  Utviklingshemmede har fortsatt liten grad av selvbestemmelse på sentrale områder  Utviklingshemmedes egne reaksjoner tvinger fram en ny debatt  Et politisk mål å stimulere til selvbestemmelse  Første internasjonale konferansen om selvbestemmelse i Seattle i USA, 2000

13 HHJ, April 2007 Hvorfor viktig med fokus på selvbestemmelse for utviklingshemmede? (1)  Norsk lov gir mulighet for å begrense eller gripe inn med makt og tvang overfor utviklingshemmede  Juridisk rett til selvbestemmelse gir ingen sikkerhet for at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for denne selvbestemmelsesretten  Får ofte kun bestemme det andre gir dem lov til å bestemme  Mer sårbare for at andre krenker eller setter rettsikkerheten til side

14 HHJ, April 2007 Hvorfor viktig med fokus på selvbestemmelse for utviklingshemmede? (2)  Større fare for å bli krenket i sin selvbestemmelsesrett i eget hjem  Manglende evne til å uttrykke hva en ønsker og vil, samt vise motstand eller motvilje kan begrense personens selvbestemmelse  Utviklingshemmede er henvist til skjønnsmessige vurderinger som gjøres av de som bistår han/henne

15 HHJ, April 2007 Konsekvensene av å ikke bestemme selv  Opplever seg styrt av andre  Er mer tilskuer enn aktiv deltaker i eget liv  Er mindre engasjert og interessert i det en holder på med  Fratas muligheten for reell innflytelse på eget liv  Livskvalitet svekkes

16 HHJ, April 2007 Prosjekt Selvbestemmelse Nordmøre og Romsdal  Opplæringstiltak og et samarbeidsprosjekt mellom kommunene, brukerorganisasjonene og helseforetaket  Foreldre / pårørende, Voksenopplæringssenteret i Molde og Høgskolen i Molde er også involvert  Hensikt å forebygge situasjoner med tvang og makt og øke livskvaliteten for utviklingshemmede  Møre og Romsdal Fylke har gitt økonomisk støtte til prosjektet  Kommunene, brukerorganisasjonene og spesialisthelsetjenesten bidrar økonomisk

17 HHJ, April 2007 Tredelt prosjekt  Del 1: Dagskurs for brukerorganisasjonene, kommunale tjenesteytere, Voksenopplæringssentrene og andre interesserte Februar 2007  Del 2: Arrangere 3 kurs for utviklingshemmede våren 2007  Del 3: Planlagt erfaringskonferanse på nyåret 2008

18 HHJ, April 2007 Kursene (1)  6 -7 deltakere på hvert kurs  6 tilretteleggere  Kurset går over 3 dager  Holdes i våre lokaler på Vestnes  5 kommuner er involvert, og deltar i gjennomføringen av kursene  Veksler mellom undervisning i plenum, diskusjon i grupper og felles aktiviteter, samt pauser / fritid  Bruk av video og prosjektor

19 HHJ, April 2007 Kursene (2)  Samtale med alle deltakerne i forkant  Utarbeide samarbeidsavtaler med kommunene  Planleggingsmøter med tilretteleggerne i forkant  Utfylling av spørsmålsark siste dag på kurset  Redigering og ettersending av DVD og fellesbilde til alle som har deltatt på kurs i etterkant  Evaluering av kommunale tiltak i etterkant  Kommunen  Deltakerne  Gjennomføring av planlagt erfaringskonferanse 2008

20 HHJ, April 2007 Utfordringer videre……  Økt fokus på hvordan bistandstiltakene virker i praksis  I større grad høre på hva utviklingshemmede selv mener  Øke samfunnets toleranse og evne til inkludering, samt vårt sosiale ansvar  Øke viljen og kompetansen til de som bistår, slik at de utnytter mulighetene for å gi økt grad av selvbestemmelse  Hvordan inkludere utviklingshemmede selv i dette arbeidet

21 HHJ, April 2007 Takk for meg!


Laste ned ppt "HHJ, April 2007 ”Prosjekt selvbestemmelse” Nordmøre og Romsdal Årsmøte i NFU, Møre og Romsdal 14.april 2007 Heidi Hjelle Fagkonsulent i Voksenhabiliteringstjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google