Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ORIENTERING OM DISTRIKTSKONTORET FOR SELVHJELP I MIDT-NORGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ORIENTERING OM DISTRIKTSKONTORET FOR SELVHJELP I MIDT-NORGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ORIENTERING OM DISTRIKTSKONTORET FOR SELVHJELP I MIDT-NORGE

2 2 2 Nasjonal plan for selvhjelp HOVEDMÅL: å styrke selvhjelpsarbeid generelt.

3 3 Selvorganisert selvhjelp • å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon • drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem

4 4 Selvorganisert selvhjelp er å ; ta tak I egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

5 5 Selvhjelp i et folkehelseperspektiv • Folkehelsemeldinga • Opptrappingsplanen for psykisk helse • Samhandlingsreformen

6 6 Opptrappingsplanen for rusfeltet ”Selvhjelpsperspektivet innen rusfeltet skal styrkes. Arbeidet skal ses i sammenheng med Nasjonal plan for selvhjelp hvor det foregår et systematisk arbeid for å styrke selvhjelp som en del av psykisk folkehelsearbeid, jf. St.meld. nr. 16 (2002–2003), Resept for et sunnere Norge – folkehelsepolitikken. Selvhjelp og deltakelse i selvhjelpsgrupper kan hjelpe den enkelte til å ta i bruk egne ressurser i samarbeid med andre. Det er etablert et nasjonalt knutepunkt for selvhjelp på www.selvhjelp.no Mestringsperspektivet i selvhjelp er ikke minst viktig for personer med rusmiddelavhengighet og deres pårørende. Organisasjoner og institusjoner som driver selvhjelp i rusfeltet er en del av knutepunktets nettverk og partnere. Knutepunktet skal bidra til systematisk utvikling av selvhjelp som metode og verktøy i rusfeltet, og bidra til å gjøre selvhjelp kjent blant brukere og ansatte i det kommunale hjelpeapparatet og i spesialisthelsetjenesten. (delmål 5.2)”www.selvhjelp.no 6

7 7 Opptrappingsplanen for rusfeltet ”Selvhjelpsperspektivet innen rusfeltet skal styrkes. Arbeidet skal ses i sammenheng med Nasjonal plan for selvhjelp hvor det foregår et systematisk arbeid for å styrke selvhjelp som en del av psykisk folkehelsearbeid, jf. St.meld. nr. 16 (2002–2003), Resept for et sunnere Norge – folkehelsepolitikken. Selvhjelp og deltakelse i selvhjelpsgrupper kan hjelpe den enkelte til å ta i bruk egne ressurser i samarbeid med andre. Det er etablert et nasjonalt knutepunkt for selvhjelp på www.selvhjelp.no Mestringsperspektivet i selvhjelp er ikke minst viktig for personer med rusmiddelavhengighet og deres pårørende. Organisasjoner og institusjoner som driver selvhjelp i rusfeltet er en del av knutepunktets nettverk og partnere. Knutepunktet skal bidra til systematisk utvikling av selvhjelp som metode og verktøy i rusfeltet, og bidra til å gjøre selvhjelp kjent blant brukere og ansatte i det kommunale hjelpeapparatet og i spesialisthelsetjenesten. (delmål 5.2)”www.selvhjelp.no 7

8 8 Distriktskontorenes oppgaver • være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde. • være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk. • være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager.

9 9 Distriktskontorenes oppg forts. • drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere. • samarbeide med lokale møteplasser etter hvert som disse etableres. • igangsette grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert.

10 10 Helsedirektoriatet oppfordrer; kommuner, regionale helseforetak, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, NAV- kontor, frivillige organisasjoner og andre interesserte å ta kontakt med distriktskontorene.

11 11 Nettverk for lokal selvhjelpsaktivitet

12 12 Selvhjelp Norge distriktskontorer Selvhjelp Norge inkl distriktskontorene er statlig finansiert (Hdir). En desentralisert modell basert på erfaring

13 13 Selvhjelp Norge, Midt-Norge, Kristiansund 13

14 14 Kontaktinformasjon Kari Strøm Daglig leder for distriktskontoret for selvhjelp i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag Tlf 97788607 E-post: kari@norskselvhjelpsforum.nokari@norskselvhjelpsforum.no Postadresse. Postboks 814, 6501 Kristiansund Besøksadresse: Hauggt 4, 6509 Kristiansund


Laste ned ppt "1 ORIENTERING OM DISTRIKTSKONTORET FOR SELVHJELP I MIDT-NORGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google