Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- EVALUERING OG UTFORMING AV NY KARTLEGGING - BIBLIOTEKLEDERMØTE 10. APRIL 2014 Kompetansekartlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- EVALUERING OG UTFORMING AV NY KARTLEGGING - BIBLIOTEKLEDERMØTE 10. APRIL 2014 Kompetansekartlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 - EVALUERING OG UTFORMING AV NY KARTLEGGING - BIBLIOTEKLEDERMØTE 10. APRIL 2014 Kompetansekartlegging

2 Kompetansekartlegging 2010-2015  Ble utført høsten 2010, analysert i 2012  Utarbeidet med bakgrunn i ABM-skrift # 56 (2009): Kompetanseutvikling i bibliotek: rammer og prioriteringer  Tiltaksplan 2012 og 20132012 2013  Rapport kompetansekartlegging i Hedmark Rapport kompetansekartlegging

3 Hvorfor kartlegge?  Kartlegger for å finne ut hvor det er behov for kompetanseutvikling blant bibliotekansatte i fylket Konkrete tiltak  Fylkesbibliotekets kurskalender  Prosjekter fylkesbiblioteket gjennomfører  Prosjekter som får tilskudd fra fylkesbiblioteket

4 Tema 2010  Ledelse  Markedsføring og synliggjøring  Litteraturkunnskap og -formidling  Digital kompetanse  Biblioteket som læringsarena  Kulturelt mangfold  Deltakelse på kurs og konferanser

5 Litteraturkunnskap og-formidling Kulturelt mangfold  Litteraturkunnskap  Formidlingsmetodikk  Barnebibliotekarbeid  Nye formidlingsmåter Formidling av medier i bibliotek bør også ta hensyn til behov for kompetanse på:  Opphavsrett  Samlingsutvikling  Biblioteket som flerkulturell møteplass  Biblioteket sin rolle for inkludering og integrering  Tjenester til minoritetsspråklige Anbefalte fokusområder 2012

6 Digital kompetanse Markedsføring og kommunikasjon  Bruk av sosiale medier  Nye medier (for eksempel e-bøker og dataspill)  Nettpublisering  Digital samlingsutvikling  Markedsføring av bibliotekenes tjenester og tilbud  Bibliotek i media  Brukergrupper og behov  Bibliotekrom Fokusområder forts

7 Biblioteket som læringsarena Ledelse  Informasjonskompetanse  Kunnskap om brukerkommunikasjon, veiledningsmetoder, pedagogikk og læringsmetodikk.  Synliggjøring og posisjonering av biblioteket overfor ledelse i institusjon/kommune  Synliggjøring av biblioteket i samfunnet/samfunnsdebatt  Strategi og ledelse  Initiering og styring av prosesser og utnytting av tilgjengelige ressurser  Prosjektledelse/-utvikling Fokusområder forts

8 Bruk av eksisterende kompetanse  Folkehelse (Mat, helse)  Litteraturkunnskap- og formidling (Språk, litteratur og kulturfag)  Markedsføring, synliggjøring (Kunst, håndverk og grafisk design ) Fokusområder forts

9 Evaluering  Hvordan gjennomføre en evaluering og utvikling av kompetanseplan og innsatsområder?

10 Revidert biblioteklov  Revidert biblioteklov som kan påvirke hvilke innsatsområder vi skal ha for kompetanseutvikling i fylket Revidert biblioteklov § 1.Målsetting  Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.  Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.  Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.  Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.  Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

11 Biblioteket – tar den lokale debatten!  Vi har foregrepet kompetansebehov som følger opp den nye formålsparagrafen og fått 600.000 fra NB Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige offentlige debatten. 2. Vi ønsker å gi bibliotekarene den nødvendige kompetanse for å være debattarrangør i sitt eget bibliotek ihht den nye bibliotekloven.

12 Hva slags kompetanse skal vi kartlegge i 2015  Hva er viktig å spørre om  Hvorfor skal vi spørre om det?  Bør ta hensyn til ny lov, er det andre ting? Eks formidling av ebøker, utforming av tekster på ulike medier?  Hvor omfattende: antall spørsmål/tema  Andre kartlegginger fra andre fylker • Nordland 2011, Vestfold 2011, Hordaland 2011 Nordland 2011Vestfold 2011Hordaland 2011

13 Hvor ofte skal vi ha kartlegging?  Er 5 år mellom hver kartlegging greit?  Tiltaksplanene rulleres årlig 2014-tiltakene er underveis

14 Evaluering av gammel kartlegging Nye tema/spørsmål som bør inn i ny kartlegging Hva mener dere det er behov for?

15 ELIN GAMMELMO Takk !


Laste ned ppt "- EVALUERING OG UTFORMING AV NY KARTLEGGING - BIBLIOTEKLEDERMØTE 10. APRIL 2014 Kompetansekartlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google