Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

atch?v=cE7RmeC9Ftc. « Finn din egen stjerne» Av Bjørg Thorallsdottir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "atch?v=cE7RmeC9Ftc. « Finn din egen stjerne» Av Bjørg Thorallsdottir."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.youtube.com/w atch?v=cE7RmeC9Ftc

2 « Finn din egen stjerne» Av Bjørg Thorallsdottir

3 2012 Finn din vei 20122013

4 Tilbudet gis til: • Hovedsakelig - Elever mellom 16 og 19 år • Som ikke har søkt skoleplass eller er i arbeid • Elever som vi tror har mulighet til å ta en ordinær utdanning og komme seg i arbeid

5 • Elevene skal finne veien tilbake til seg selv og sine egne ønsker • Utvikle gode strategier for å kunne mestre både eget liv og skolehverdagen • Få bedre vaner i forhold til fysisk form og helse • Eleven fullfører alle modulene Hovedmål

6 Delmål • Eleven skal bli kjent med seg selv og hva han faktisk kan få til • Eleven skal kunne få lagt et grunnlag for videre skolegang • Erfaring i å være en ordinær elev • Lite fravær

7 Gjennomgående fokus • Kosthold og helse • Fysisk form • Utvikling av grunnleggende ferdigheter

8 Finn din vei Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 6 trinns modell

9 Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” Modul 2: Kommunika- sjon og sosial- kompetanse Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdannings- muligheter Modul 4 - Planlegge en ungdoms- bedrift Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb

10 Bygge opp eleven fysisk, psykisk og sosialt: • Øke elevens tro på seg selv • Anerkjennelse – bygge følelse av kjærlighet, selvverdi og selvrespekt • Øke sosial kompetanse • Gi forståelse for kroppens behov for riktig kosthold og aktivitet Eleven i sentrum

11

12 • Veiledning • Anerkjennelsesteori • Gruppeteori • Relasjonsteori Bygger på blant annet følgende teorier:

13 • Oppstartsamtale med hver enkelt for å fange videre fokus • Egen evaluering fra, og sammen med hver enkelt elev • Evaluerer både moduler og tema sammen med gruppa • Sluttevaluering av tilbudet Evaluering og utvikling av tilbudet

14 FINN DIN VEI Moduler : Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” Modul 2– Kommunikasjon og sosialkompetanse Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdanningsmuligheter Modul 4 –Planlegge en ungdomsbedrift Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb Målsetning for tilbudet er å hjelpe deg med å: •Få lyst til å gå på skolen igjen eller begynne å jobbe. •Få tilbake troen på deg selv. •Finne ut hva du skal bli. Finne dine egne veivalg og målsettinger! Finn din vei 2012 - 2013

15 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i modulene der de medvirker til å utvikle kompetanse og egen utvikling. Grunnleggende ferdigheter forstås slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Å kunne lese og regne. Å kunne bruke digitale verktøy. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal både muntlig og ved hjelp av IKT hjelpemidler: Kunne rapportere og informere andre på korrekt og hensiktsmessig måte. Kunne fylle ut skjemaer og utarbeide budsjett. Kunne kommunisere og legge til rette for dialog i møte med andre. Forstå innholdet i ulike tekster. Kunne beregne og vurdere kostnader. Ha tallforståelse. Utføre kontortekniske rutiner. Finn din vei 2012 - 2013

16 Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” 8 uker Tema i modul 1: •Egen forståelse av meg selv som person: •Sosial kompetanse – Hvordan vil ”jeg” ha det sammen med andre? •Helse – Hvordan ta vare på meg selv? •Kosthold. •Fritid – Hvordan bygge nettverk. •Privat økonomi. Hovedmål: Bygge opp eleven fysisk, psykisk og sosialt. •Øke elevens tro på seg selv. •Øke sosialkompetanse. •Kunne omgås andre på en god måte. •Følge regler og avtaler. •Gi forståelse av kroppens behov for riktig kosthold og aktivitet. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: •Ha tro på seg selv. •Klare å etablere et godt nettverk. •Klare å ta selvstendige valg. •Vite at andre verdsetter han/hun ut i fra egne prestasjoner, handlinger etc. •Kunne omgås andre på en god måte. •Følge regler og avtaler. •Forstå og ta hensyn til kroppens behov for riktig kosthold og aktivitet. Finn din vei 2012 - 2013

17 Modul 2: Kommunikasjon og sosialkompetanse 4 uker Tema i modul 2: •Sosialkompetanse – Hvordan vil ”jeg” ha det sammen med andre? •Kommunikasjon. •HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hovedmål : •Øke forståelsen for hvordan kommunikasjon påvirker oss. I møte med andre er det viktig å være oppmerksom på hva en trenger å lære for å vokse og utvikle seg i forhold til ¨være sammen og forstå hverandre”. •Å få kunnskap om hvordan vi selv virker inn på samhandlings-situasjonen vil kunne hjelpe oss til å skape et bedre møte med andre. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: •Kunne omgås andre på en god måte. •Respektere og overholde andres grenser. •Sette grenser for seg selv og stå for dem. •Vite hvem som har ansvar for hva i sitt eget liv, og ta ansvar for seg selv. •Ha kunnskap om og ta hensyn til hvordan han/hun påvirkes og påvirker andre ved kommunikasjon? •Ha kunnskap om og ta vare på egen og andres helse, miljø og sikkerhet. Finn din vei 2012 - 2013

18 Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdanningsmuligheter 5 uker Tema i modul 3: •Yrkeskunnskap. •Utdanningsmuligheter. •Finne ut hvilke yrker som virker interessante for meg. •Hvordan finne ledige jobber, skrive en søknad og gjennomføre et intervju. Hovedmål : •Utvidet kunnskap om yrkes - og utdanningsmuligheter. •Klare å ta valg (tre alternative yrker) for videre fordypning. •Få kunnskaper om hvordan finne ledige stillinger og skrive søknad. •Føle seg fortrolig med å intervjues til en stilling. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: •Ha kartlagt egne interesser. •Ha oversikt over noen interessante yrker. •Ha oversikt over mulige utdanningslinjer. •Ha fått informasjon om tilretteleggingsmuligheter. •Ha praktisk kunnskap om å finne jobb, skrive søknad og gjennomføre et intervju. Finn din vei 2012 - 2013

19 Modul 4 - Planlegge en ungdomsbedrift 5 uker Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: •Ta i bruk kreative prosesser. •Bruke samarbeid og gruppedynamikk. •Få trening i organisering og arbeidsfordeling. •Vise god evne til å kommunisere. •Få trening i problemløsing. •Ha mot og vilje til å lære gjennom å prøve og feile. Hovedmål : •Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. •Bruke det de har lært i de andre modulene for å planlegge og realisere en ungdomsbedrift. •Ha utbytte av veiledning. •Få bevissthet om informasjonsinnhenting og hente noe informasjon. •Få bevisstgjøring om, og bruke ulike presentasjonsteknikker. •Ta ansvar. •Få økt selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser. Finn din vei 2012 - 2013

20 Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse 11 uker Mulige løsninger for utprøving av yrkeslivet: •Via Ungdomsbedrift. •Via linjer på skolen. •Avtale med aktuell bedrift. Hovedmål : •Muligheter for å få prøve seg i aktuelt yrke for å se om valgt yrke passer. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: •Kunne argumentere for og i mot valget. •Ha tatt valg i forhold til utdanning og/eller yrke. •Ha lagd seg mål og fremdriftsplan for modul. Finn din vei 2012 - 2013

21 Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb 8 uker Tema i modul 6: •Evaluering av egen målsetning. •Verktøy til egen motivasjon og mestring. •Ny fremdriftsplan og målsetning. •Evaluering av ”Finn din vei”. Hovedmål: •Kartlegge om målsetningen er oppfylt – er veien videre klar? •Gi verktøy til egen motivasjon og mestring. •Lage egen fremdriftsplan og målsetting. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: •Evaluere egen målsetting med ”Finn din vei”. •Ha laget en fremdriftsplan og målsetting. •Ha oversikt over verktøy og støttepersoner for videre målsettingsarbeid. •Gi en evaluering av tilbudet ”Finn din vei”. Finn din vei 2012 - 2013

22


Laste ned ppt "atch?v=cE7RmeC9Ftc. « Finn din egen stjerne» Av Bjørg Thorallsdottir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google