Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgsplan 2015 – Hva kan Fylkesmannen bistå kommunene med? Møte med helse- og omsorgsnettverk Selbu – 4.mars 2009 Fylkeslege Jan Vaage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgsplan 2015 – Hva kan Fylkesmannen bistå kommunene med? Møte med helse- og omsorgsnettverk Selbu – 4.mars 2009 Fylkeslege Jan Vaage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgsplan 2015 – Hva kan Fylkesmannen bistå kommunene med? Møte med helse- og omsorgsnettverk Selbu – 4.mars 2009 Fylkeslege Jan Vaage

2 Historikk Familie og fattigforsorg Lov om sosial omsorg, 1964 Sykehusloven, 1970 Midlertidige retningslinjer for hjemmesykepleie, 1971 Lov om helsetjenesten i kommunene, 1984 Sykehjemsreformen, 1988 HVPU reformen, 1991 Opptrappingsplanen for psykisk helse, 1999 - 2008 Årsverk i omsorgsektoren 1966 – 2005, 10700 - 110000

3

4 Den demografiske utfordringen Eldre > 80 – fra 190.000 i 2000 til 500.000 i 2050 I første omgang noe reduksjon, men økning i 90- åringer Aldersbæreevnen fra 4,7 til 2,9 Familieomsorgskoeffisienten fra 10,6 – 22,1

5 Særlig om demens 66.000 i dag (berører 250.000) 10.000 rammes årlig > 150.000 i 2050? Fortsatt mangler i forhold til utredning og diagnose Minst halvparten bor i dag i eget hjem Tilrettelagte tjenester og boformer Den viktigste enkeltfaktorer for framtidens tjeneste?

6 Personell 120.000 ansatte i pleie- og omsorgssektoren i dag Behovet i 2050 kan i verste fall være 280.000 Det betyr at 1/3 av alle som utdannes må velge arbeid i denne sektoren

7 Sykehjemsplasser og omsorgsboliger I dag2030 40.000 institusjonsplasser 50.000 omsorgsboliger 60.000 flere plasser

8 Strategier i Omsorgsplan 2015 Utnytte tiden fram til 2020 1. Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2. Kapasitetsvekst og kompetanseheving 3. Bedre samhandling og medisinsk oppfølging 4. Aktiv omsorg 5. Partnerskap med familie og lokalsamfunn

9 Omsorgsplan 2015 – resultatkrav Bistå kommunene i deres arbeid med å nå målsettingene i Omsorgsplan 2015 med vekt på hovedindikatorene –Tallet på sykehjemsplasser og boliger for heldøgns omsorg –Tallet på nye årsverk –Andelen utførte årsverk med fagutdanning –Veksten i dagaktivitetstilbudet Bidra aktivt til at kommunene har satt omsorgs- utfordringene på dagsorden i kommunal planlegging

10 Omsorgsplan 2015 – resultatkrav (II) Bidra til økt fokus på aktiv omsorg Bidra til å etablere samarbeid med regionalt Senter for omsorgsforskning Bidra til erfaringsutveksling mellom kommuner Bidra til å spre informasjon om ”Håndbok for helse og sosialtjenesten i kommunen” og stimulere kommunene til å utarbeide eget informasjons- materiell –http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/faktahefter/h _ndbok_om_helse__og_sosialtjenesten_i_kommunen_29473 4http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/faktahefter/h _ndbok_om_helse__og_sosialtjenesten_i_kommunen_29473 4

11 Demensplan - resultatkrav Kommuneledelsen skal være informert om betydningen av en god demensomsorg Være pådriver for at kommunene oppretter pårørendeskoler, samtalegrupper, tilrettelagt dagtilbud og system for utredning og diagnostisering Ha lagt til rette for generelle opplæringstiltak i samarbeid med kompetansemiljøer

12 Kompetanseløftet – resultatkrav Bidra til å øke tallet på årsverk i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste Bidra til å øke andelen utførte årsverk med fagutdanning innen brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste Bidra til å øke andelen med fagutdanning i pleie og omsorgstjenesten

13 Investeringstilskudd - resultatkrav Ha bidratt i behandlingen av søknader om investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i tråd med regelverk og føringer Ha løpende oversikt over kommunenes investeringsplaner opp mot tilskuddsordningen, samt om ordningen er formålstjenelig i forhold til kommunenes behov

14 Tilgrensende oppdrag Kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Undervisningssykehjem/ Undervisningshjemmetjeneste Økt forvaltningskompetanse Iplos Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten

15 Tjenestene skal: Være trygge og sikre Være virkningsfulle Være samordnet og koordinert Involvere brukerne og gi dem innflytelse Utnytte ressursene på en god måte Være tilgjengelige og rettferdig fordelt www.ogbedreskaldetbli.no

16 Organisering


Laste ned ppt "Omsorgsplan 2015 – Hva kan Fylkesmannen bistå kommunene med? Møte med helse- og omsorgsnettverk Selbu – 4.mars 2009 Fylkeslege Jan Vaage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google