Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kongsberg norsksenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kongsberg norsksenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kongsberg norsksenter
Fredheim voksenopplæringssenter Kongsberg norsksenter

2 Kongsberg norsksenter

3 Kongsberg norsksenter
Hvem er vi? 20 ansatte Deltakere fra ca 40 nasjoner Norskundervisning Kveldstid: 20 Dagtid: 177 Kurs i samfunnskunnskap Grunnskole for voksne: 25 Tilrettelagte kurs for kunde Språkpraksis

4 Kongsberg norsksenter
Norskopplæring Kveldstid

5 Kongsberg norsksenter
Ett 9-ukers kurs i høstsemesteret. To 6-ukers kurs i vårsemesteret. Tirsdager og torsdager 17:30 – 20.30 43,-/74,- pr time

6 Kongsberg norsksenter
7 undervisningstimer pr uke Inntil 5 timer via Migranorsk (snitt) Timene registreres i NIR av skolen (Nasjonalt introduksjonsregister) 252 timer i løpet av ett skoleår Plikt til 250 timer norskopplæring

7 Stein på stein, tekstbok
Kongsberg norsksenter Kursmateriell: På vei, tekstbok Stein på stein, tekstbok

8 Kongsberg norsksenter
På vei, nettsted (arbeidsbok) Stein på stein, nettsted (arbeidsbok)

9 Kongsberg norsksenter
Grammatikk, nettsted Migranorsk

10 Kongsberg norsksenter
Migranorsk: Lyttetrening Lesetrening Inntil 5 godkjente timer pr uke (snitt)

11 Kongsberg norsksenter
Norskopplæring Dagtid

12 Kongsberg norsksenter
3 eller 5 dager i uka 40,- pr time 8 forskjellige nivåer Relevante samfunnsfaglige temaer Variert undervisning Migranorsktilgang så lenge man går på kurs Språkpraksisplasser

13 Kongsberg norsksenter
Samfunnskunnskap Dagtid

14 Kongsberg norsksenter
For fast bosetting i Norge, kreves et 50-timers kurs i samfunnskunnskap på et språk vedkommende forstår. Kurs holdes 3 ganger pr år; En uke i august En uke i høstferien (uke 40) En uke i vinterferien (uke 8) En uke gir 25 timer – to uker må til.

15 Kongsberg norsksenter
Grunnskole For voksne

16 Kongsberg norsksenter
§4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter §3-1. Typiske grunner til at den voksne ”treng” grunnskoleopplæring: For å få et vitnemål – har ikke fullført grunnskoleopplæring Fornyet grunnskoleopplæring pga mangelfull opplæring Fornyet grunnskoleopplæring pga sykdom eller skade Behov for å få opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter Den voksne kan kreve et forsvarlig utbytte av kommunen, ikke et optimalt utbytte.

17 Kongsberg norsksenter
Tilrettelagte kurs for kunde Vi kan avholde tilrettelagte kurs utenfor skolen. Etter kundens behov tilpasser vi Varighet Tidspunkt Spesifikasjoner Innhold Progresjon Etc

18 Kongsberg norsksenter
Språkpraksis

19 Kongsberg norsksenter
Mål for språkpraksis: Praktisere norsk muntlig på arbeidsplassen Kjennskap til norsk arbeidsliv og innblikk i mulig framtidig yrke Arbeid skal ikke lønnes innenfor avtalt arbeidstid Ansatte bidrar aktivt til at deltaker utvikler norskkunnskapene Skal være i tillegg til – ikke i stedet for Fast kontaktperson på Kongsberg norsksenter Blir fulgt opp av skolen på arbeidsplassen Ulykkesforsikring dekkes av Kongsberg kommune


Laste ned ppt "Kongsberg norsksenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google