Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Side 1 23.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.2014 Kongsberg norsksenter Fredheim voksenopplæringssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Side 1 23.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.2014 Kongsberg norsksenter Fredheim voksenopplæringssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Side 1 23.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.2014 Kongsberg norsksenter Fredheim voksenopplæringssenter

2 Kongsberg norsksenter

3 ● Hvem er vi? ● 20 ansatte ● Deltakere fra ca 40 nasjoner ● Norskundervisning  Kveldstid: 20  Dagtid: 177  Kurs i samfunnskunnskap  Grunnskole for voksne: 25  Tilrettelagte kurs for kunde  Språkpraksis

4 Norskopplæring Kveldstid Kongsberg norsksenter

5 ● Ett 9-ukers kurs i høstsemesteret. ● To 6-ukers kurs i vårsemesteret. ● Tirsdager og torsdager ● 17:30 – 20.30 ● 43,-/74,- pr time

6 Kongsberg norsksenter ● 7 undervisningstimer pr uke ● Inntil 5 timer via Migranorsk (snitt) ● Timene registreres i NIR av skolen (Nasjonalt introduksjonsregister) ● 252 timer i løpet av ett skoleår ● Plikt til 250 timer norskopplæring

7 Kursmateriell: På vei, tekstbokStein på stein, tekstbok Kongsberg norsksenter

8 På vei, nettsted (arbeidsbok)Stein på stein, nettsted (arbeidsbok)

9 Kongsberg norsksenter Grammatikk, nettstedMigranorsk

10 Kongsberg norsksenter ● Migranorsk: http://web1.norskinteraktiv.no/login/fredheim/login.aspx http://web1.norskinteraktiv.no/login/fredheim/login.aspx ● Lyttetrening ● Lesetrening ● Inntil 5 godkjente timer pr uke (snitt)

11 Norskopplæring Dagtid Kongsberg norsksenter

12 ● 3 eller 5 dager i uka ● 40,- pr time ● 8 forskjellige nivåer ● Relevante samfunnsfaglige temaer ● Variert undervisning ● Migranorsktilgang så lenge man går på kurs ● Språkpraksisplasser

13 Samfunnskunnskap Dagtid Kongsberg norsksenter

14 ● For fast bosetting i Norge, kreves et 50-timers kurs i samfunnskunnskap på et språk vedkommende forstår. ● Kurs holdes 3 ganger pr år;  En uke i august  En uke i høstferien (uke 40)  En uke i vinterferien (uke 8) ● En uke gir 25 timer – to uker må til.

15 Grunnskole For voksne Kongsberg norsksenter

16 ● §4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter §3-1. ● Typiske grunner til at den voksne ”treng” grunnskoleopplæring:  For å få et vitnemål – har ikke fullført grunnskoleopplæring  Fornyet grunnskoleopplæring pga mangelfull opplæring  Fornyet grunnskoleopplæring pga sykdom eller skade  Behov for å få opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter ● Den voksne kan kreve et forsvarlig utbytte av kommunen, ikke et optimalt utbytte.

17 Kongsberg norsksenter ● Tilrettelagte kurs for kunde Vi kan avholde tilrettelagte kurs utenfor skolen. Etter kundens behov tilpasser vi  Varighet  Tidspunkt  Spesifikasjoner  Innhold  Progresjon  Etc

18 Språkpraksis Kongsberg norsksenter

19 ● Mål for språkpraksis:  Praktisere norsk muntlig på arbeidsplassen  Kjennskap til norsk arbeidsliv og innblikk i mulig framtidig yrke ● Arbeid skal ikke lønnes innenfor avtalt arbeidstid ● Ansatte bidrar aktivt til at deltaker utvikler norskkunnskapene ● Skal være i tillegg til – ikke i stedet for ● Fast kontaktperson på Kongsberg norsksenter ● Blir fulgt opp av skolen på arbeidsplassen ● Ulykkesforsikring dekkes av Kongsberg kommune


Laste ned ppt "Side 1Side 1 23.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.201423.11.2014 Kongsberg norsksenter Fredheim voksenopplæringssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google