Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Hensynene bak  Verne den enkelte  Offentlig interesse  Konkurranseregulerende  Nasjonalt  Internasjonalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Hensynene bak  Verne den enkelte  Offentlig interesse  Konkurranseregulerende  Nasjonalt  Internasjonalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

2 Hensynene bak  Verne den enkelte  Offentlig interesse  Konkurranseregulerende  Nasjonalt  Internasjonalt  Individene imellom  Konkurranse  Regulere antall arbeidstakere

3 Hvem gjelder arbeidstidsbestemmelsene for  Bare arbeidstakere  Ikke ledere  Ikke «særlig uavhengig stilling»

4 Definisjoner i § 10-1  (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.  (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.

5 Rettigheter  Rett til fritak fra nattarbeid  Rett til fleksibel arbeidstid  Rett til redusert arbeidstid  Rett til fritak fra overtid  Uenighet avgjøres av Tvisteløsningsnemnda  Fortrinnsrett til å øke arbeidstiden

6 Alminnelig arbeidstid 1  Hovedregel: 9 timer / 40 timer  Kan forkortes ved krevende arbeid  Skift (regelmessig)  Turnus (uregelmessig)  Kan forkortes ved avtale  37,5 timer normalt  Endrer ikke lovens grenser  Merarbeid og overtid

7 Alminnelig arbeidstid 2  Kan forlenges ved lite krevende arbeid  Beredskapstjeneste (11 timer / 48 timer)  Passiv tjeneste (13 timer / 48 timer)  Foreslås slått sammen til «arbeid av passiv karakter» (11 timer / 48 timer)

8 Hjemmevakt  Oppholde seg i hjemmet  Omregnes 1:5  Mobiltelefon  Forslag til lovendring: «Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet»  Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver  Tariffavtale kan fastsette noe annet

9 Gjennomsnittsberegning  Individuell avtale  9 / 48 over 52 uker  Tariffavtale  10 / 54 over 52 uker  Ikke mer enn 6 uker sammenhengende  Arbeidstilsynet  13 / 48 over 26 uker  Ikke mer enn 8 uker sammenhengende

10 Adgang til overtid  Gammel formulering  Må ikke finne sted uten i følgende tilfelle:  Uforutsette hendinger eller forfall truer den jevne drift  For at ikke anlegg eller maskiner skal ta skade  Uventet arbeidspress  Ny formulering  «Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det»

11 Overtidens lengde  Hovedregel  10 (uke) / 25 (fire uker) / 200 (52 uker)  Tariffavtale  15 / 40 / 300  Krever individuelt samtykke  Arbeidstilsynet  20 / Fastsettes av tilsynet / 400  Krever individuelt samtykke

12 Betaling for overtid  Loven: Minst 40 %  MBL: Minst 70 %  NRK: 50 % / 100 %  Merarbeid og overtid  Avspasering  Overtidstillegget skal utbetales

13 Samlet arbeidstid  Sum av ordinær arbeidstid og overtid  Hovedregel  13 timer i løpet av 24 timer  48 timer i løpet av 7 dager  Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over 8 uker  Innebærer teoretisk mulighet for arbeidsuker inntil 78 timer  Tariffavtale: Kan avtale unntak fra 13-timersgrensen  Må da sikres «kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern»

14 Arbeidsfri  Hovedregel  11 timer pr. 24 timer  35 timer pr. 7 dager  Tariffavtale  8 timer pr. 24 timer  28 timer pr. 7 dager  Så vidt mulig omfatte søndag  Fri annenhver søndag  Kan avtale gjennomsnitt annenhver søndag i snitt over 26 uker, dog tredje hver søndag fri


Laste ned ppt "Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Hensynene bak  Verne den enkelte  Offentlig interesse  Konkurranseregulerende  Nasjonalt  Internasjonalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google