Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og planer landet rundt om forkurs/realfagskurs, tresemesterordning og Y-vei: 1.Hva har vi gjort, og hva planlegger vi for å tilpasse alternative.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og planer landet rundt om forkurs/realfagskurs, tresemesterordning og Y-vei: 1.Hva har vi gjort, og hva planlegger vi for å tilpasse alternative."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og planer landet rundt om forkurs/realfagskurs, tresemesterordning og Y-vei: 1.Hva har vi gjort, og hva planlegger vi for å tilpasse alternative opptakskurs til endringene i den nye rammeplanen for ingeniørutdanning? 2.Hva er gjort og hva planlegger vi for å styrke læringen? 3.Hva gjør institusjonen alene, og hva ønsker vi at fellesskapet skal gjøre av faglig tilpasning for alternative opptaksveier, og ev. konsentrasjon av tilbud?

2 Progresjon: Uke 1-3: Matematikk tom. ca. R1 Uke 4-5: Matematikk Noe fra R2 Uke 6: Kraftbegrepet i fysikk inkludert statikk Hver dag avsluttes med en kort test på dagens tema. Testen er obligatorisk men ikke tellende. Testen er rettet med tilbakemelding til neste dag. Hver uke avsluttes med tellende prøve. Regneøvingen dekkes av øvingslærer og er en direkte oppfølging av forelesning. I 6 uker på sommeren har de 6-8 timer undervisning i 5 dager. På mandag til torsdag vil det si 2x (90 minutter felles forelesning+90 minutter regneøving). Opplegget har tre deler 1.Sommerundervisningen.

3 6 timer undervisning (4 forelesning+2 øving) per uke. Samlet dekkes ca. forkurspensum. I løpet av høsten avholdes 4 prøver og tre forsøk. De er en egen gruppe i ingeniørmatematikk som også har 4 timer undervisning i tillegg, I løpet av høsten har de dekket resten av forkurspensum, samt er a jour med ordinære studenter ingeniørmatematikk. De har 2 tellende prøver underveis. Etter de tre delene blir det gitt en helhetsvurdering: godkjent eller ikke godkjent i både fysikk og matematikk 3 Fysikk på høsten 2 Matematikk på høsten

4 Erfaringer • Dekker ca. store deler av forkurspensum, men med ekstra fokus og støtte på det mest relevante for ingeniørutdanningen. • Studenten kommer inn i det å gå på skole, jobbe sammen med andre og fokusere faglig før ordinær studiestart. • Direkte og rask tilbakemelding særdeles viktig som middel for å styre det de holder på med. Blir de liggende for langt etter i et tema skal de umiddelbart vite hvor det er nødvendig å forbedre seg. Kun forelesning uten øvinger og tilbakemeldinger gir mye dårligere resultat for mange. • Vi har positiv erfaring med y-veistudenter og arbeidsmoral. Negative Positive • Stramt opplegg. Særdeles rask progresjon. Opplegget er svært arbeidskrevende. Ikke rom for fravær. • Opplegget har fungert bra i flere år som IR/HiØ sitt tres-opplegg. Studenter fra dette har hatt et svært tøft 1.år hvor de har prestert pari med andre. De som har slitt mest er de med svakest studiekompetanse. • Utfordringen i vårt opplegg er fremover er å inkludere y-vei i systemet. I y-vei er ofte studiekompetansen for liten.


Laste ned ppt "Status og planer landet rundt om forkurs/realfagskurs, tresemesterordning og Y-vei: 1.Hva har vi gjort, og hva planlegger vi for å tilpasse alternative."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google