Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRAMMEN KOMMUNE Introduksjons- senteret NOP EKA Språktjenester Drift GSU Utdannings direktøren Rådmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRAMMEN KOMMUNE Introduksjons- senteret NOP EKA Språktjenester Drift GSU Utdannings direktøren Rådmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRAMMEN KOMMUNE Introduksjons- senteret NOP EKA Språktjenester Drift GSU Utdannings direktøren Rådmann

2 Heldagstilbudet i Drammen består av 20 timer nivåinndelt norskundervisning (Spor 1,2 og 3 – nivå A1, A2 og B1- vi kaller det basisgrupper) + 15 timer temabasert undervisning for flyktninger i introduksjonsprogram (temabasert og litt nivådelt - vi kaller det tematid) + Kursuker i høst-, vinter- og sommerferie, totalt 5 uker

3 Dessuten tilbyr vi: Egne nivådelte kurs, ANO, i språkpraksis – 3 dager teori – 2 dager praksis til alle kursdeltakere Teoridagene fylles opp med temakurs for flyktningene Eksamensrettet grunnskole har 30 timers uke. Skolerettet norskkurs har 28 timers uke.

4 Hvem er vi? Ca 550 deltakere på ulike norskkurs dag og kveldstid Vi har ca 120 flyktninger i program fra Drammen, Røyken og Svelvik – fordelt på ca 50 i eget tilbud med språkpraksis og ca 70 i vanlige basisgrupper/GSU og skolerettet norskkurs Drammen er en by med høy % innvandrerandel og forholdsvis lav utdanning

5 Våre deltakere kommer fra På temakursene har vi bare spor 1 og spor 2 deltakere. Disse kommer fra: Somalia, Eritrea, Afghanistan, Statsløse, Irak, Iran, Burma m.fl.

6 Vi skal snakke om: Den delen av heldagsprogrammet som ikke dekkes av skoleuka og skoleåret. Hos oss kaller vi det temakurs og kursuker. Tilbudet forsøker vi å tilpasse den enkelte deltaker ut fra språknivå, familiesituasjon og utdanning.

7 Norskundervisningen er nivådelt ( nå 26 grupper på dagtid) med innvandrere og flyktninger i samme grupper Temakursene er temabaserte for flyktninger i program + noen enslige mindreårige (3-6 parallelle tilbud pr dag) Vi ønsker å tilby temakurs til NAV som en del av kvalifiseringsprogrammet deres

8 Grunnlag for innhold i heldagsprogrammet Er Introduksjonsloven: Grunnleggende ferdigheter i norsk Grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv Forberede for deltakelse i yrkesliv/videre utdanning Opplæringen skal være intensiv, hindre passivisering og stagnasjon

9 Andre viktige ingredienser i henhold til loven: •Lære sosiale og kulturelle koder •Nettverk •Kunnskap om lokalsamfunnet •Fysisk og psykisk helse •Dataopplæring •Fast kontaktperson og tett oppfølging Metoder som anbefales: Ekskursjoner/gruppearbeid/diskusjoner/prosjekt arbeid/kursdager/IKT

10 Skolens verdier skal også ivaretas  raushet  humor  tillit  Profesjonalitet  Og ikke minst ”deltakers individuelle plan”

11 Temakurs i tråd med intensjonene? 1. Halvår i program 2. Halvår i program 2. år i program Startinfo, snakketrening helse, fysisk aktivitet, kosthold, nettverk, kultur Data, helse, fysisk aktivitet, grammatikk, engelsk, matematikk, ANO-kurs, praktisk opplæring, fysisk aktivitet

12 Ressursbruk 80 % koordinator (drifter kurs, følger opp i fagsystemet, plasserer deltakere på kurs, utarbeider timeplan, fordeler timer, daglig oppfølging) Kursuker – driftes av EKA Pedagoger/veiledere – ansatte og innleide på timebasis Bruk av frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og praksiskandidater fra NAV

13 Lokaliteter På skolen: klasserom, studiesal, gymsal, kantinekjøkken, sentrumsnær skole, gode uteområder. Utenfor skolen:Union/Bibliotek/Bowling/mange praksissteder Ettermiddag/kveld:Frelsesarmeen, DOT, KIA, Røde kors, idrettsklubber

14 PRAKSISPLASSER (ANO-KURS) Egne klasser – nivådelte grupper med flyktninger og innvandrere 2 dager språkpraksis pr uke Dette skoleåret har det vært brukt ca 100 ulike praksisplasser 100 % koordinator skaffer plasser Tett oppfølging av lærer - ½ time pr deltaker pr uke

15 Organisering av kursuker EKA – dvs vår ”flyktningavdeling” organiserer disse ukene – 5 uker totalt pr år 2 av kursukene brukes til ”Samfunnskunnskap på et språk deltaker forstår” (driftes av egen avdeling – 20-25 språk pr uke med egne 2-språklige lærere) Parallelt tilbys ulike typer temauker med innleide instruktører/veiledere.

16 Eksempel på innhold i kursukene •ANO-deltakere har utvidet praksis der det er mulig •Sommerpraksis i kommunale virksomheter (helse/barnehager/sfo) •Jobbsøkekurs •Boligkurs (Å bo i Norge + finne leilighet selv) •Kunst/kreativ norsk – jobber med andre uttrykksformer

17 •Trafikkalt grunnkurs + evt suppleringskurs til teoriprøve •Studieverksted (Studieteknikk/hvordan studere videre i Norge) •Mat på norsk •Aktiviteter med barn og mat – deltakere m/barn gjør noe sammen

18 I løpet av året skjer det en del utenom ”timeplanen” •Prosjekt ”Landet mitt” – høst •Ulike temadager •Markering av høytider og merkedager •Følge opp tilbud kvelds/helgetilbud fra frivillige organisasjoner som turistforeningen, Røde kors, frelsesarmeen, KIA •Introkortet •Bruktmarked (SOS-butikk)

19 økonomi Totalt budsjett – ca 2 mill pr år. Tilbudet vi gir i dag koster ca 20, kr pr time pr deltaker pr skoleår. I tillegg kommer drift av kursuker.

20 Lykkes vi? Det er 2. året vi har dette opplegget. Tidligere tilbød Drammen 30 timer norsk pr uke til alle deltakere Resultater for Drammen følger landsgjennomsnittet på norskprøver og deltakere ut i arbeid for 2010 Går fraværet ned? Deltakerne har evaluert tilbudet nå.

21 Vi har tro på at: Trivsel Trygghet Tilstedeværelse Stabilitet Kontinuitet Variasjon Struktur Forutsigbarhet Bidrar til økt motivasjon og bedre læring


Laste ned ppt "DRAMMEN KOMMUNE Introduksjons- senteret NOP EKA Språktjenester Drift GSU Utdannings direktøren Rådmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google