Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Krafttak for norskopplæring Informasjon til skolene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Krafttak for norskopplæring Informasjon til skolene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Krafttak for norskopplæring Informasjon til skolene

2 Oslo kommune Utdanningsetaten 2 Bakgrunn -Deltakere med rett (og plikt) møter ikke -Vanskelig innpass på arbeidsmarkedet for innvandrere med lav utdanning/ -Overgangsordning til år 2010 -De som får jobb, kommuniserer dårlig og går ut og inn av arbeidsmarkedet -Dårlig kommunikasjon mellom foreldre/skole i grunnskolen -Liten fullføringsprosent i norskopplæringen -Dårlige resultater på norsktester -Dårlig måloppnåelse for introduksjonsprogram i Oslo * Akkumulerte midler→ Overskudd ga mulighet - politisk vilje til å satse!

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 Et krafttak ! Treårig prosjekt Norskopplæringssentrene og andre opplæringssteder Tre hovedmålsettinger - 20 tiltak Samarbeid med andre etater og bedrifter

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 4 Organisering Prosjektet ledes av styringsgruppe med rektorer og ledelse i etaten. Referansegruppe med innvandrerorgaisasjoner, LO, NHO m.fl. Koordineres av prosjektleder i Utdanningsetaten En prosjektleder ved hvert norskopplæringssenter : Oslo VO Skullerud Oslo VO Smedstua Oslo VO Skullerud Tiltak 6: en koordinator på hvert VO

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 5 Hva skal oppnås ? 1.Økt rekruttering 2.Bedre kvalitet 3.Økt gjennomstrømming og fullføring

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 6 1. Økt rekruttering Informasjon og motivasjonstiltak Bedriftsintern norskopplæring Introduksjonsbedrift Kvalifisering i kombinasjon med norskopplæring språkpraksis for flere Yrkesrettet norsk Lavterskel tilbud for foreldre i nærskolene

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 7 Roller i samarbeidet Oslo VO tilbyr: å ha hovedansvaret for norskopplæringen, i et tett samarbeid med den grunnskole som inngår et samarbeid å organisere og dekke kostnader rundt barnepass, mens opplæringen pågår for foreldre med behov for det

8 Oslo kommune Utdanningsetaten 8 Vi ønsker at skolene som deltar i dette prosjektet bidrar med lokaler til opplæringen lokaler og personal til barnepass rekruttering av aktuelle foreldre erfaringsdeling rundt gode tiltak for å styrke flerkulturelt skole-hjemsamarbeid

9 Oslo kommune Utdanningsetaten 9 Ulike modeller: Dagtid, formiddag kl.10.00 - Dagtid, SFO-tid kl.13.00 - Ettermiddag/kveld kl. 17.00/18.00

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 10 Forslag til aktuelle emner: Foreldre i skolen - forventninger Skole-hjemsamarbeid Barn og språkutvikling Barn og fritidsaktiviteter - lek Foreldrerollen - oppdragelse Oppfølging av skolearbeid Grunnleggende IKT, Barn og data Kosthold og helse Støtte til lese- og matematikkopplæring Samarbeid med politiet

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 11 Kursets varighet og antall deltakere: 30 timer à 45 min 1 eller 2 ganger pr uke Antall deltakere: Øvre grense ca 25 deltakere Minimum 10 deltakere

12 Oslo kommune Utdanningsetaten 12


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Krafttak for norskopplæring Informasjon til skolene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google