Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNTAKSFORSKRIFTEN KAPITTEL VI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNTAKSFORSKRIFTEN KAPITTEL VI"— Utskrift av presentasjonen:

1 INNTAKSFORSKRIFTEN KAPITTEL VI
Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring

2 Inntaksforskriften Kap. IV Regulerer inntak av voksne til opplæringstilbud særskilt organisert for voksne etter opplæringslovens kapittel 4A § 4A-3 i kapittel 4A definerer hvem som har voksenrett: voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring

3 Voksenretten Retten gjelder for voksne fra og med det året de fyller 25 år Opplæringa skal tilpasses behovet til den enkelte søker Voksne som blir tatt inn til videregående opplæring har rett til å fullføre opplæringsløpet – selv om de er tatt inn uten rett i utgangspunktet

4 Voksenretten Voksne som har rett til videregående opplæring har rett til realkompetansevurdering og til kompetansebevis Voksne uten rett til videregående opplæring kan få vurdert realkompetansen sin dersom de selv, NAV, kommune eller arbeidsgiver betaler for dette. (Her finnes egne satser som skolene bruker)

5 Inntaksforskriften §6-45 Inntak av voksne med rett til vgo
Søkere som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende jfr. 6-13, og som ikke har fullført videregående opplæring, har fra og med det året de fyller 25 år, rett til videregående opplæring etter opplæringslova §4A-3 Voksne søkere skal primært tas inn til opplæringstilbud organisert for voksne etter opplæringslova § 4A-3

6 Inntaksforskriften Opplæringstilbudet skal være tilpassa den voksne sitt behov Voksne søkere med rett etter § 4A-3 skal i hovedsak få tilbud om opplæring i samsvar med ønska sluttkompetanse I vurderingen skal det legges vekt på de mulighetene den enkelte har til å nå ønska sluttkompetanse

7 Inntaksforskriften § 6-46 Realkompetansevurdering av voksne med rett til videregående opplæring Fylkeskommunen har plikt til å sørge for at voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringslova §4A -3 skal få kartlagt og vurdert realkompetansen sin, dersom de ønsker det Resultatet av realkompetansevurderinga danner grunnlag for opplæringstilbudet

8 Inntaksforskriften Fylkeskommunen skal vurdere om realkompetansen er likeverdig med formell kompetanse Den voksne kan få godkjent hele eller deler av fag og opplæringsår (for kompetansebevis for hele fag/år) Realkompetansevurdering skal gjennomføres på norsk eller samisk

9 Inntaksforskriften Opplæringstilbudet til den enkelte skal tilpasses resultatet av realkompetansevurderingen Den voksne skal ikke få tilbud om opplæring i heile fag som er godkjent gjennom realkompetansevurderingen Realkompetansevurdering er ett enkeltvedtak og kan påklages

10 Inntaksforskriften Voksne kan søke om inntak til videregående opplæring uavhengig av fristene i §6-8 Fylkeskommunen kan ikke ha ventelister og skal gi tilbud innen rimelig tid Fylkeskommunen skal gjøre ett vedtak om inntak som skal ta stilling til om den voksne har rett etter §4 A-3, hvilken sluttkompetanse det gis tilbud om, resultat av realkompetansevurderingen og opplæringstilbudet den voksne får

11 Saksbehandling av voksenrett
Alle voksne skal søke om inntak på vigo.no De kan søke om veiledning, opplæring eller realkompetansevurdering (en eller alle) Skolen får inn sine søkere og starter saksbehandlingen ved å kontakte søker, be om dokumentasjon av tidligere skolegang, arbeidspraksis etc. Skolen avklarer også hva søker ønsker

12 Tilbud om opplæring Opplæringstilbudet til voksne i Møre og Romsdal bygger i stor grad på at søker har arbeidspraksis og er realkompetansevurdert De tilbys korte, komprimerte løp frem mot ønsket sluttkompetanse - noe som krever stor egeninnsats av den enkelte Disse løpa er ikke tilpasset minoritetsspråklige med store utfordringer språkmessig eller liten arbeidspraksis

13 Tilbud om opplæring Løpa er heller ikke tilpasset voksne med lese/skrivevansker eller konsentrasjonsvansker Voksne søkere har ikke rett til særskilt språkopplæring eller til spesialundervisning Alle kursa er en kveld i uka eller en dag i uka fordi de fleste søkerne er i arbeid Voksne har samme rett som andre elever til å søke om tilrettelegging ved eksamen/fagprøve


Laste ned ppt "INNTAKSFORSKRIFTEN KAPITTEL VI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google