Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNTAKSFORSKRIFTEN KAPITTEL VI Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNTAKSFORSKRIFTEN KAPITTEL VI Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNTAKSFORSKRIFTEN KAPITTEL VI Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring

2 Inntaksforskriften • Kap. IV Regulerer inntak av voksne til opplæringstilbud særskilt organisert for voksne etter opplæringslovens kapittel 4A • § 4A-3 i kapittel 4A definerer hvem som har voksenrett: voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring

3 Voksenretten • Retten gjelder for voksne fra og med det året de fyller 25 år • Opplæringa skal tilpasses behovet til den enkelte søker • Voksne som blir tatt inn til videregående opplæring har rett til å fullføre opplæringsløpet – selv om de er tatt inn uten rett i utgangspunktet

4 Voksenretten • Voksne som har rett til videregående opplæring har rett til realkompetansevurdering og til kompetansebevis • Voksne uten rett til videregående opplæring kan få vurdert realkompetansen sin dersom de selv, NAV, kommune eller arbeidsgiver betaler for dette. (Her finnes egne satser som skolene bruker)

5 Inntaksforskriften • §6-45 Inntak av voksne med rett til vgo • Søkere som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende jfr. 6-13, og som ikke har fullført videregående opplæring, har fra og med det året de fyller 25 år, rett til videregående opplæring etter opplæringslova §4A-3 • Voksne søkere skal primært tas inn til opplæringstilbud organisert for voksne etter opplæringslova § 4A-3

6 Inntaksforskriften • Opplæringstilbudet skal være tilpassa den voksne sitt behov • Voksne søkere med rett etter § 4A-3 skal i hovedsak få tilbud om opplæring i samsvar med ønska sluttkompetanse • I vurderingen skal det legges vekt på de mulighetene den enkelte har til å nå ønska sluttkompetanse

7 Inntaksforskriften • § 6-46 Realkompetansevurdering av voksne med rett til videregående opplæring • Fylkeskommunen har plikt til å sørge for at voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringslova §4A -3 skal få kartlagt og vurdert realkompetansen sin, dersom de ønsker det • Resultatet av realkompetansevurderinga danner grunnlag for opplæringstilbudet

8 Inntaksforskriften • Fylkeskommunen skal vurdere om realkompetansen er likeverdig med formell kompetanse • Den voksne kan få godkjent hele eller deler av fag og opplæringsår (for kompetansebevis for hele fag/år) • Realkompetansevurdering skal gjennomføres på norsk eller samisk

9 Inntaksforskriften • Opplæringstilbudet til den enkelte skal tilpasses resultatet av realkompetansevurderingen • Den voksne skal ikke få tilbud om opplæring i heile fag som er godkjent gjennom realkompetansevurderingen • Realkompetansevurdering er ett enkeltvedtak og kan påklages

10 Inntaksforskriften • Voksne kan søke om inntak til videregående opplæring uavhengig av fristene i §6-8 • Fylkeskommunen kan ikke ha ventelister og skal gi tilbud innen rimelig tid • Fylkeskommunen skal gjøre ett vedtak om inntak som skal ta stilling til om den voksne har rett etter §4 A-3, hvilken sluttkompetanse det gis tilbud om, resultat av realkompetansevurderingen og opplæringstilbudet den voksne får

11 Saksbehandling av voksenrett • Alle voksne skal søke om inntak på vigo.no • De kan søke om veiledning, opplæring eller realkompetansevurdering (en eller alle) • Skolen får inn sine søkere og starter saksbehandlingen ved å kontakte søker, be om dokumentasjon av tidligere skolegang, arbeidspraksis etc. Skolen avklarer også hva søker ønsker

12 Tilbud om opplæring • Opplæringstilbudet til voksne i Møre og Romsdal bygger i stor grad på at søker har arbeidspraksis og er realkompetansevurdert • De tilbys korte, komprimerte løp frem mot ønsket sluttkompetanse - noe som krever stor egeninnsats av den enkelte • Disse løpa er ikke tilpasset minoritetsspråklige med store utfordringer språkmessig eller liten arbeidspraksis

13 Tilbud om opplæring • Løpa er heller ikke tilpasset voksne med lese/skrivevansker eller konsentrasjonsvansker • Voksne søkere har ikke rett til særskilt språkopplæring eller til spesialundervisning • Alle kursa er en kveld i uka eller en dag i uka fordi de fleste søkerne er i arbeid • Voksne har samme rett som andre elever til å søke om tilrettelegging ved eksamen/fagprøve


Laste ned ppt "INNTAKSFORSKRIFTEN KAPITTEL VI Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google